Spis zespołów

Zasób (zespoły i zbiory)
Classification scheme of fonds and collections:

           
  1 Zbiór dokumentów pergaminowych Zbiór/Colección 1155/1939 8931 j. a. 100 m.b
  2 Zbiór dokumentów papierowych Zbiór/Colección 1395/1931 4676 j. a. 17,2 m.b
  3 Archiwum Koronne Warszawskie Zespół/Fondo 1455/1796 5049 j. a. 15 m.b
  4 Metryka Koronna Zespół/Fondo 1414/1839 768 j. a. 49 m.b
  5 Sumariusz Metryki Litewskiej Zespół/Fondo 1386/1751 15 j. a. 1 m.b
  6 Nuncjatura Stolicy Apostolskiej Zespół/Fondo 1661/1794 10 j. a. 1 m.b
  7 Archiwum Skarbu Koronnego Zespół/Fondo 1388/1826 1684 j. a. 80 m.b
  8 Archiwum Kameralne Zespół/Fondo 1700/1796 2147 j. a. 66,5 m.b
  9 Akta Ekonomii Malborskiej Zespół/Fondo 1510/1766 76 j. a. 4 m.b
  10 Tzw. Metryka Litewska Zbiór/Colección 1448/1808 421 j. a. 25,6 m.b
  11 Archiwum Królestwa Polskiego Zbiór/Colección 1501/1822 380 j. a. 24,2 m.b
  12 Zbiór Popielów Zbiór/Colección 1501/1900 444 j. a. 24,5 m.b
  13 Archiwum Sejmu Czteroletniego Zbiór/Colección 1788/1792 25 j. a. 6 m.b
  14 Korespondencja Stanisława Augusta Zespół/Fondo 1792/1797 16 j. a. 1 m.b
  15 Archiwum Ghigiottiego Zespół/Fondo 1760/1798 974 j. a. 5,7 m.b
  16 Papiery Wickedégo Zespół/Fondo 1767/1786 48 j. a. 0,3 m.b
  17 Militaria z Jabłonny Zbiór/Colección 1776/1814 241 j. a. 3,5 m.b
  18 Komisja Bankowa Zespół/Fondo 1793/1794 127 j. a. 0,2 m.b
  19 Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie/Terrestria et Castrensia Varsaviensia Zespół/Fondo 1417/1797 222 j. a. 40 m.b
  21 Księgi ziemskie błońskie/Terrestria Blonensia Zespół/Fondo 1428/1717 24 j. a. 3 m.b
  22 Księgi ziemskie tarczyńskie/Terrestria Tarczynensia Zespół/Fondo 1438/1659 23 j. a. 2,6 m.b
  23 Księgi ziemskie płockie/Terrestria Plocensia Zespół/Fondo 1400/1793 210 j. a. 21 m.b
  24 Księgi grodzkie płockie/Castrensia Plocensia Zespół/Fondo 1444/1794 750 j. a. 86 m.b
  25 Księgi ziemskie szreńskie/Terrestria Schrenensia Zespół/Fondo 1551/1647 1 j. a. 0,2 m.b
  26 Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie/Terrestria et castrensia Ciechanoviensia Zespół/Fondo 1541/1799 584 j. a. 67 m.b
  28 Księgi ziemskie przasnyskie/Terrestria Przasnysiensia Zespół/Fondo 1585/1797 46 j. a. 4,5 m.b
  29 Księgi grodzkie przasnyskie/Castrensia Przasnysiensia Zespół/Fondo 1762/1796 64 j. a. 5,5 m.b
  30 Księgi ziemskie wyszogrodzkie/Terrestria Wyschegradensia Zespół/Fondo 1429/1791 80 j. a. 10 m.b
  31 Księgi grodzkie wyszogrodzkie/Castrensia Wyschegradensia Zespół/Fondo 1532/1796 256 j. a. 15 m.b
  32 Księgi ziemskie zakroczymskie/Terrestria Zacroczimiensia Zespół/Fondo 1405/1800 165 j. a. 17 m.b
  33 Księgi grodzkie zakroczymskie/Castrensia Zacroczimiensia Zespół/Fondo 1481/1795 296 j. a. 30 m.b
  34 Księgi ziemskie nowomiejskie/Terrestria de Nowe Miasto [Novomestensia] Zespół/Fondo 1710/1799 16 j. a. 1,5 m.b
  35 Księgi grodzkie nowomiejskie/Castrensia de Nowe Miasto [Novomestensia] Zespół/Fondo 1774/1797 45 j. a. 5 m.b
  36 Księgi ziemskie różańskie/Terrestria Rozanensia Zespół/Fondo 1552/1792 14 j. a. 1 m.b
  37 Księgi grodzkie różańskie/Castrensia Rozanensia Zespół/Fondo 1480/1802 236 j. a. 20,5 m.b
  38 Księgi ziemskie i grodzkie makowskie/Terrestria et castrensia Makowiensia Zespół/Fondo 1658/1795 42 j. a. 3,5 m.b
  40 Księgi ziemskie sieluńskie/Terrestria Sielunensia Zespół/Fondo 1513/1773 18 j. a. 1 m.b
  41 Księgi grodzkie sieluńskie/Castriensia Sielunensia Zespół/Fondo 1490/1794 30 j. a. 2,5 m.b
  42 Księgi grodzkie pułtuskie/Castrensia Pultoviensia Zespół/Fondo 1506/1800 23 j. a. 1 m.b
  43 Księgi ziemskie i grodzkie nurskie/Terrestria et Castrensia Nurensia Zespół/Fondo 1601/1806 259 j. a. 18 m.b
  45 Księgi ziemskie i grodzkie ostrowskie/Terrestria et Castrensia Ostroviensia Zespół/Fondo 1573/1798 2 j. a. 0,15 m.b
  47 Księgi ziemskie ostrołęckie/Terrestria Ostrolancensia Zespół/Fondo 1542/1782 33 j. a. 3 m.b
  48 Księgi grodzkie ostrołęckie/Castrensia Ostrolancensia Zespół/Fondo 1549/1784 23 j. a. 1,5 m.b
  49 Księgi grodzkie gostynińskie/Castrensia Gostinensia Zespół/Fondo 1693/1793 2 j. a. 0,15 m.b
  50 Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie i gąbińskie/Terrestria et castrensia Gostinensia et Gambinensia Zespół/Fondo 1624/1793 12 j. a. 0,5 m.b
  52 Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie/Succamerarialia Siradiensia nec non Piotrcoviensia, Schadcoviensia et Radomsiensia Zespół/Fondo 1538/1664 12 j. a. 0,9 m.b
  56 Księgi ziemskie i grodzkie sieradzkie/Terrestria et castrensia Siradiensia Zespół/Fondo 1386/1840 936 j. a. 105 m.b
  58 Księgi ziemskie szadkowskie/Terrestria Schadkoviensia Zespół/Fondo 1417/1768 99 j. a. 12,5 m.b
  59 Księgi podkomorskie wieluńskie/Succamerarialia Wielunensia Zespół/Fondo 1539/1784 8 j. a. 1,5 m.b
  60 Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie/Terrestria et castrensia Wielunensia Zespół/Fondo 1456/1806 570 j. a. 45 m.b
  62 Księgi ziemskie ostrzeszowskie/Terrestria Ostrzeschoviensia Zespół/Fondo 1419/1799 71 j. a. 5 m.b
  63 Księgi grodzkie ostrzeszowskie/Castrensia Ostrzeschoviensia Zespół/Fondo 1419/1794 177 j. a. 24 m.b
  64 Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego Zespół/Fondo 1790/1792 18 j. a. 1,5 m.b
  65 Księgi podkomorskie łęczyckie/Succamerarialia Lanciciensia Zespół/Fondo 1598/1637 1 j. a. 0,2 m.b
  66 Księgi ziemskie łęczyckie/Terrestria Lanciciensia Zespół/Fondo 1385/1793 260 j. a. 23 m.b
  67 Księgi grodzkie łęczyckie/astrensia Lanciciensia Zespół/Fondo 1462/1794 1363 j. a. 115,5 m.b
  68 Księgi ziemskie brzezińskie/Terrestria Brzezinensia Zespół/Fondo 1415/1792 65 j. a. 4 m.b
  69 Księgi ziemskie orłowskie/Terrestria Orloviensia Zespół/Fondo 1396/1792 76 j. a. 6 m.b
  70 Księgi ziemskie brzesko-kujawskie/Terrestria Brzestensia (Cuyaviensia) Zespół/Fondo 1397/1794 75 j. a. 4,5 m.b
  71 Księgi grodzkie brzesko-kujawskie/Castrensia Brzestensia (Cuyaviensia) Zespół/Fondo 1430/1794 397 j. a. 25 m.b
  72 Księgi ziemskie przedeckie/Terrestria Przedecensia Zespół/Fondo 1414/1677 25 j. a. 1,5 m.b
  73 Księgi grodzkie przedeckie/Castrensia Przedecensia Zespół/Fondo 1474/1795 223 j. a. 18,5 m.b
  74 Księgi ziemskie kowalskie/Terrestria Covaliensia Zespół/Fondo 1412/1678 15 j. a. 1 m.b
  75 Księgi grodzkie kowalskie/Castrensia Kovaliensia Zespół/Fondo 1441/1794 148 j. a. 14 m.b
  76 Księgi ziemskie radziejowskie/Terrestria Radziejoviensia Zespół/Fondo 1434/1792 33 j. a. 2,5 m.b
  77 Księgi grodzkie radziejowskie/Castrensia Radziejoviensia Zespół/Fondo 1607/1795 198 j. a. 17 m.b
  78 Księgi ziemskie kruszwickie/Terrestria Kruszvicensia Zespół/Fondo 1434/1692 8 j. a. 0,5 m.b
  79 Księgi grodzkie kruszwickie/Castrensia Kruszvicensia Zespół/Fondo 1585/1773 68 j. a. 5,5 m.b
  80 Komisja Porządkowa Cywilno – Wojskowa Inowrocławska z powiatem radziejowskim i kruszwickim Zespół/Fondo 1789/1792 4 j. a. 0,3 m.b
  81 Księgi ziemskie i grodzkie bobrownickie/Terrestria et castrensia Bobrovnicensia Zespół/Fondo 1521/1795 300 j. a. 17,3 m.b
  83 Księgi ziemskie dobrzyńskie/Terrestria Dobrinensia Zespół/Fondo 1661/1792 3 j. a. 0,5 m.b
  85 Księgi grodzkie łomżyńskie Zespół/Fondo 1602 1 j. a. 0,1 m.b
  87 Księgi grodzkie brańskie/Castrensia Branscensia Zespół/Fondo 1550/1726 57 j. a. 6 m.b
  88 Księgi ziemskie drohickie/Terrestria Drohicensia Zespół/Fondo 1515/1696 19 j. a. 2 m.b
  89 Księgi grodzkie drohickie/Castrensia Drohicensia Zespół/Fondo 1473/1742 99 j. a. 10 m.b
  90 Księgi grodzkie goniądzkie/ Castrensia Goniądzensia Zespół/Fondo 1668/1679 3 j. a. 0,3 m.b
  91 Księgi grodzkie mielnickie/Castrensia Mielnicensia Zespół/Fondo 1562/1596 11 j. a. 1 m.b
  92 Księga ziemskie sokólskie/Terrestria Socolscensia Zespół/Fondo 1794 1 j. a. 0,01 m.b
  93 Księgi ziemskie suraskie/Terrestria Surasiensia Zespół/Fondo 1554/1705 14 j. a. 1,5 m.b
  94 Sumariusze akt ziemskich i miejskich podlaskich Zespół/Fondo 1842/1886 4 j. a. 0,5 m.b
  95 Księgi grodzkie łukowskie/Castrensia Lukoviensia Zespół/Fondo 1743/1744 2 j. a. 0,1 m.b
  96 Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego „Kapicjana” Zbiór/Colección 1430/1804 78 j. a. 14 m.b
  97 Księgi miejskie Starej Warszawy Zespół/Fondo 1427/1796 83 j. a. 3,5 m.b
  98 Księgi miejskie Nowej Warszawy Zespół/Fondo 1477/1794 12 j. a. 1 m.b
  99 Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne Zespół/Fondo 1541/1796 222 j. a. 10 m.b
  101 Księgi miejskie Białystok Zespół/Fondo 1745/1787 3 j. a. 0,1 m.b
  102 Księgi miejskie Bielsk Zespół/Fondo 1672/1737 3 j. a. 0,3 m.b
  103 Księgi miejskie Bodzanów Zespół/Fondo 1758 1 j. a. 0,01 m.b
  106 Księgi miejskie Brześć Zespół/Fondo 1540/1786 4 j. a. 0,2 m.b
  107 Księgi miejskie Brzeźnica Zespół/Fondo 1575/1808 6 j. a. 0,35 m.b
  108 Księgi miejskie Chocz Zespół/Fondo 1585/1820 5 j. a. 0,3 m.b
  109 Księgi miejskie Chorzele Zespół/Fondo 1600 1 j. a. 0,01 m.b
  110 Księgi miejskie Ciechanów Zespół/Fondo 1717 1 j. a. 0,01 m.b
  114 Księgi miejskie Dobra Zespół/Fondo 1548/1806 12 j. a. 0,5 m.b
  116 Księgi miejskie Działoszyn Zespół/Fondo 1515/1796 9 j. a. 0,2 m.b
  117 Księgi miejskie Gąbin Zespół/Fondo 1602/1799 8 j. a. 0,5 m.b
  118 Księgi miejskie Grocholice Zespół/Fondo 1594/1748 3 j. a. 0,15 m.b
  120 Księgi miejskie Grzegorzew Zespół/Fondo 1533/1809 3 j. a. 0,2 m.b
  121 Księgi miejskie Janów Zespół/Fondo 1686/1687 1 j. a. 0,01 m.b
  123 Księgi miejskie Kamieńsk Zespół/Fondo 1780/1797 1 j. a. 0,01 m.b
  124 Księgi miejskie Kazimierz Zespół/Fondo 1588/1798 4 j. a. 0,2 m.b
  125 Księgi miejskie Knyszyn Zespół/Fondo 1553/1707 2 j. a. 0,2 m.b
  127 Księgi miejskie Kowal Zespół/Fondo 1429/1795 31 j. a. 1 m.b
  131 Księgi miejskie Lubraniec Zespół/Fondo 1784/1799 1 j. a. 0,05 m.b
  132 Księgi miejskie Lutomiersk Zespół/Fondo 1404/1820 6 j. a. 0,3 m.b
  134 Księgi miejskie Łęczyca Zespół/Fondo 1560/1803 22 j. a. 0,8 m.b
  135 Księgi miejskie Łowicz Zespół/Fondo 1743 1 j. a. 0,01 m.b
  136 Księgi miejskie Łódź Zespół/Fondo 1471/1835 6 j. a. 0,5 m.b
  138 Księgi miejskie Mordy Zespół/Fondo 1554/1612, [1698] 1 j. a. 0,1 m.b
  139 Księgi miejskie Nieszawa Zespół/Fondo 1485/1798 57 j. a. 2,85 m.b
  140 Księgi miejskie Olkusz Zespół/Fondo 1402/1491 1 j. a. 0,1 m.b
  141 Księgi miejskie Osmolin Zespół/Fondo 1829 1 j. a. 0,01 m.b
  142 Księgi miejskie Ostrów Zespół/Fondo 1765/1766 1 j. a. 0,01 m.b
  143 Księgi miejskie Pajęczno Zespół/Fondo 1533/1808 12 j. a. 0,55 m.b
  144 Księgi miejskie Płock Zespół/Fondo 1489/1928 21 j. a. 0,7 m.b
  145 Księgi miejskie Praszka Zespół/Fondo 1541/1808 7 j. a. 0,3 m.b
  146 Księgi miejskie Radziejów Zespół/Fondo 1430/1805 40 j. a. 2 m.b
  147 Księgi miejskie Rzgów Zespół/Fondo 1467/1789 1 j. a. 0,05 m.b
  148 Księgi miejskie Sieradz Zespół/Fondo 1432/1806 62 j. a. 4 m.b
  150 Księgi miejskie Sompolno Zespół/Fondo 1637/1808 3 j. a. 0,2 m.b
  151 Księgi miejskie Szadek Zespół/Fondo 1401/1697 33 j. a. 2,7 m.b
  152 Księgi miejskie Szczerców Zespół/Fondo 1672/1795 6 j. a. 0,5 m.b
  154 Księgi miejskie Szreńsk Zespół/Fondo 1521/1751 2 j. a. 0,1 m.b
  157 Księgi miejskie Tuszyn Zespół/Fondo 1660/1820 3 j. a. 0,1 m.b
  158 Księgi miejskie Uniejów Zespół/Fondo 1495/1809 24 j. a. 1,1 m.b
  159 Księgi miejskie Warta Zespół/Fondo 1469/1793, [1807] 64 j. a. 3,3 m.b
  160 Księgi miejskie Wieluń Zespół/Fondo 1514/1810 56 j. a. 3,4 m.b
  161 Księgi miejskie Zakroczym Zespół/Fondo 1543/1600 1 j. a. 0,01 m.b
  162 Księgi miejskie Zgierz Zespół/Fondo 1583/1790 1 j. a. 0,1 m.b
  164 Księgi wiejskie Lubatówka Zespół/Fondo 1473/1740 1 j. a. 0,1 m.b
  165 Księgi wiejskie Rogi Zespół/Fondo 1531/1778 1 j. a. 0,15 m.b
  166 Akta biskupstwa warmińskiego Zespół/Fondo 1613/1830 36 j. a. 1,5 m.b
  167 Akta kapituły warmińskiej Zespół/Fondo 1673/1803 35 j. a. 1,5 m.b
  168 Varia Oddziału I Zbiór/Colección 1346/1857 58 j. a. 3 m.b
  169 Generalne Dyrektorium. Departament Prus Południowych/General Ober Finanz-, Kriegs- und Domainen Direktorium Departement Südpreussen Zespół/Fondo 1793/1806 7162 j. a. 168,5 m.b
  170 Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Nowowschodnich/General Ober Finanz-, Kriegs- und Domänen Direktorium, Departement Neuostpreussen Zespół/Fondo 1791/1810 4826 j. a. 65 m.b
  171 Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Solny/General Ober Finanz-, Kriegs- und Domänen Direktorium,  Salzdepartement Zespół/Fondo 1777/1806 266 j. a. 3,5 m.b
  173 C. K. Zjednoczona Kancelaria Nadworna/K. k. Vereinigte Hofkanzlei Zespół/Fondo 1795/1810 144 j. a. 8,2 m.b
  174 Komisja Rządząca Zespół/Fondo [1775, 1790, 1804, 1806] 1807 [1810/1811] 118 j. a. 4 m.b
  175 Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego Zespół/Fondo 1807/1815 466 j. a. 12 m.b
  176 Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego Zespół/Fondo 1806/1813 341 j. a. 5 m.b
  178 Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r. Zespół/Fondo 1791/1811 6 j. a. 0,25 m.b
  179 Militaria z czasów epoki napoleońskiej Zbiór/Colección 1799/1817 48 j. a. 0,67 m.b
  181 Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego Zespół/Fondo 1813/1815 39 j. a. 1,5 m.b
  182 Sejm Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1808/1831, [1843] 19 j. a. 0,5 m.b
  183 Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1815/1818 12 j. a. 1 m.b
  184 I Rada Stanu Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1810/1832 526 j. a. 14,51 m.b
  185 II Rada Stanu Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1807/1853 546 j. a. 7,5 m.b
  186 III Rada Stanu Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1819/1886 758 j. a. 9 m.b
  187 Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu/Obszczeje Sobranije Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczego Sienata Zespół/Fondo [1829] 1841/1876 [1879] 53 j. a. 3 m.b
  188 Rada Administracyjna Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1815/1867 200 j. a. 16 m.b
  190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego Zbiór/Colección 1768/1888 [1905/1912] 1999 j. a. 77 m.b
  191 Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Zespół/Fondo 1795/1868 8005 j. a. 440,08 m.b
  192 Komisja Rządowa Sprawiedliwości Zespół/Fondo 1830/1887 5 j. a. 0,1 m.b
  193 Komisja Rządowa Wojny Zespół/Fondo [1811/1814] 1815/1832 [1833/1866] 660 j. a. 20, m.b
  194 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu* Zespół/Fondo 1799/1904 5784 j. a. 142,07 m.b
  195 Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1809/1867 8 j. a. 0,2 m.b
  196 Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Własna JCMości do Spraw Królestwa Polskiego/Sztatssiekrietariat Carstwa Polskogo, Sobstwiennaja Kancelarija po Diełam Carstwa Polskogo Zespół/Fondo 1807/1904 3991 j. a. 35 m.b
  197 Kancelaria Senatora Nowosilcowa Zespół/Fondo 1798/1830 872 j. a. 11,5 m.b
  198 Policja Tajna Wielkiego Księcia Konstantego Zespół/Fondo 1814/1830 116 j. a. 6,3 m.b
  199 Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk Zespół/Fondo 1800/1832 106 j. a. 2,5 m.b
  200 Władze Centralne Powstania Listopadowego oraz związane z nim polskie i rosyjskie materiały różne Zespół/Fondo 1795, 1812-1829] 1830-1831 [1832-1854] 719 j. a. 19 m.b
  201 Papiery generała Rohlanda Zespół/Fondo 1819/1831 22 j. a. 0,5 m.b
  202 Zbiór Materiałów Mińskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Zbiór/Colección [1804] 1827/1867 [1908] 49 j. a. 1,32 m.b
  203 Namiestnik i Głównodowodzący wojskami w Królestwie Polskim/Namiestnik i Gławnokomandujuszczij Armiej w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1833/1865 172 j. a. 3 m.b
  204 Izba Administracyjna Dóbr Koronie i Skarbowi Przywróconych Zespół/Fondo 1795/1818 101 j. a. 2,5 m.b
  205 Marszałek Dworu Królewskiego Zespół/Fondo [1805/1808] 1809/1828 73 j. a. 0,4 m.b
  206 Intendent Łazienek Królewskich Zespół/Fondo 1812/1832 94 j. a. 0,8 m.b
  207 Intendent Generalny Budowl Korony Zespół/Fondo 1818/1831 [1832/1833] 25 j. a. 0,3 m.b
  208 Wydział Stajenny Dworu J. K. Mości Zespół/Fondo 1829/1832 20 j. a. 0,8 m.b
  209 Wielki Koniuszy Dworu Królewskiego w Warszawie Zespół/Fondo 1823/1832 33 j. a. 0,4 m.b
  210 Komisja Nadzoru Budowl Korony Zespół/Fondo [1816/1817] 1818/1832 [1833/1839, 1854] 180 j. a. 4,5 m.b
  211 Intendent Zamku Zespół/Fondo 1832/1889 222 j. a. 8,30  m.b
  212 Intendent Łazienek i Belwederu Zespół/Fondo 1830/1840 74 j. a. 1,70 m.b
  213 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Pałacowy/Sobstwiennaja Kancelarija Namiestnika w Carstwie Polskom. Dworcowyje Otdielenije Zespół/Fondo 1832/1862 255 j. a. 8,5 m.b
  214 Zarząd Pałaców Cesarskich w Warszawie/Uprawlenije impieratorskimi dworcami w Warszawie Zespół/Fondo 1806/1918 3821 j. a. 110 m.b
  215 Administracja Księstwa Łowickiego Zespół/Fondo 1821, 1828/1878, 1910, 1913, 1922 27 j. a. 0,54 m.b
  216 Zarząd Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego/Uprawlenije Warszawskogo Wojennogo Gienierał-Gubiernatora Zespół/Fondo 1830/1862 87 j. a. 3 m.b
  217 Sąd Apelacyjny Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1809/1878 14 j. a. 0,3 m.b
  218 Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1501/1913 31 j. a. 1,1  m.b
  219 Heroldia Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1620-1649, 1724/1863, 1903 26 j. a. 0,51 m.b
  220 Komisja Centralna Likwidacyjna Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1797/1842 60 j. a. 0,55 m.b
  221 Bank Polski Zespół/Fondo [1795/1827] 1828/1885 133 j. a. 7,51 m.b
  222 Ministerstwo Finansów Cesarstwa Rosyjskiego. Kancelaria Specjalna Ministra do spraw Tajnych/Ministierstwo Finansow. Osobiennaja Kancelarija Ministra po siekrietnoj czasti Zespół/Fondo 1832/1850, 1860 43 j. a. 1 m.b
  223 Dyrekcja Ubezpieczeń Zespół/Fondo 1807/1885 3536 j. a. 132 m.b
  224 Rada Główna Opiekuńcza Szpitali Zespół/Fondo 1783, 1811/1906 598 j. a. 8 m.b
  225 Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie Zespół/Fondo [1563] 1604/1943 2855 j. a. 56 m.b
  226 Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny Zespół/Fondo 1835/1915, 1934 465 j. a. 3,9 m.b
  227 Komisja Województwa Mazowieckiego/Rząd Gubernialny Warszawski Zespół/Fondo [1681, 1699, 1781-1815] 1816-1866 [1867-1913] 12572 j. a. 302,3 m.b
  228 Komisja Województwa Kaliskiego / Rząd Gubernialny Warszawski Zespół/Fondo [1796/1814] 1815/1866 [1867/1910] 4016 j. a. 140 m.b
  231 Trybunał Cywilny Kaliski Zespół/Fondo 1807/1881 1286 j. a. 148,4 m.b
  237 Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich Zbiór/Colección 1863/1864 29 j. a. 0,6 m.b
  238 Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim/Uprawlenie Gienierał-Policejmiejstiera w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1862/1880 68 j. a. 3,5 m.b
  239 Zarządy Naczelników Wojennych w Królestwie Polskim/Uprawlenija Wojennych Naczalnikow w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1861/1867 52 j. a. 1,01 m.b
  240 Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim/Polewoj Auditoriat Wojsk w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1854/1880 15 j. a. 1 m.b
  241 Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim/Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Konissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1833/1865 82 j. a. 0,75 m.b
  242 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego/Wriemiennaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija pri Namiestnikie i Glawnokomandujuszczem Wojskami Warszawskogo Wojennogo Okruga Zespół/Fondo 1861/1882 28 j. a. 0,71 m.b
  243 Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii cywilnych Zbiór/Colección 1863/1865 3 j. a. 0,1 m.b
  244 Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego Zbiór/Colección 1861/1864 241 j. a. 1,08 m.b
  245 Zbiór materiałów różnych dotyczących Powstania Styczniowego Zbiór/Colección 1861/1927 68 j. a. 0,25 m.b
  246 Komitet Urządzający w Królestwie Polskim (Uczrieditielnyj Komitiet w Carstwie Polskom) Zespół/Fondo 1864/1915, 1929 94 j. a. 6,5 m.b
  247 Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego/Kancelarija Warszawskogo Gienerał-Gubiernatora Zespół/Fondo 1859/1918 9400 j. a. 92,2 m.b
  248 Pomocnik Warszawskiego Generał-Gubernatora do Spraw Policyjnych (Pomoszcznik Warszawskogo Gienierał-Gubiernatora po policejskoj czasti) Zespół/Fondo 1897/1917 1490 j. a. 32,5 m.b
  249 Warszawska Izba Sądowa (Warszawskaja Sudiebnaja Pałata) Zespół/Fondo 1876/1917 586 j. a. 5,52 m.b
  250 Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej (Prokuror Warszawskoj Sudiebnoj Pałaty) Zespół/Fondo 1876/1918 8354 j. a. 50 m.b
  251 Sąd Kryminalny w Warszawie Zespół/Fondo 1846/1878 34 j. a. 0,1 m.b
  252 Trybunał Handlowy w Warszawie Zespół/Fondo 1849/1876, [1897] 11 j. a. 0,1 m.b
  253 Centralne Władze Oświatowe Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1804/1919 231 j. a. 3 m.b
  254 Warszawskie Komitety Cenzury/Warszawskije Cenzurnyje Komitiety Zespół/Fondo 1842/1916 162 j. a. 4 m.b
  255 Warszawski Wydział Kas Ministerstwa Finansów Rosji/Warszawskij Otdieł Kaznaczejstw Ministierstwa Finansow Rossiji Zespół/Fondo 1866/1869 15 j. a. 0, 5 m.b
  256 Komisja Emerytalna w guberniach Królestwa Polskiego/Jemieritalnaja Komissija w Gubernijach Carstwa Polskogo Zespół/Fondo 1905/1919 7 j. a. 0,1 m.b
  257 Warszawski Oddział Banku Ziemskiego Włościańskiego dla guberni warszawskiej, płockiej, radomskiej, suwalskiej i łomżyńskiej/Warszawskoje Otdielenije Kriestjanskogo Poziemielnogo Banka na guberniju warszawskuju, płockuju, radomskuju, suwałkskuju i łomżynskuju Zespół/Fondo 1867, 1884/1918 495 j. a. 6,3 m.b
  258 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni: warszawskiej, piotrkowskiej, kaliskiej i płockiej/Uprawlenije Ziemledienia i Gosudarstwiennych Imuszczestw Gubierni: Warszawskoj, Pietrokowskoj, Kaliszskoj i Płockoj Zespół/Fondo 1858, 1877/1918 101 j. a. 2,15 m.b
  259 Zarząd Wzajemnego Ubezpieczenia od Ognia Budynków w guberniach Królestwa Polskiego/Uprawlenije Wzaimnogo Strachowanija Strojenij ot ognia w guberniach Carstwa Polskago Zespół/Fondo 1900/1915 59 j. a. 1,4 m.b
  260 Komitet Centralny pomocy dla dotkniętych powodzią/Centralnyj Komitiet pomoszczi postradawszym ot nawodnienija Zespół/Fondo 1884/1886 98 j. a. 1 m.b
  261 Zarząd Warszawskiego Okręgu Pocztowo-Telegraficznego/Uprawlenije Warszawskogo Pocztowo-Tielegrafnogo Okruga Zespół/Fondo 1862/1924 145 j. a. 3 m.b
  262 Zarząd Warszawskiego Okręgu Komunikacji/Uprawlenije Warszawskogo Okruga Putiej Soobszczenija Zespół/Fondo 1835/1918 1441 j. a. 16,1 m.b
  277 Dyrekcja Warszawskich Teatrów Rządowych/Uprawlenie Warszawskich Prawitielstwiennych Tieatrow Zespół/Fondo 1887, 1910/1917 29 j. a. 0,47 m.b
  278 Warszawski Komitet Przemysłowy/Warszawskij Manufakturnyj Komitiet Zespół/Fondo 1872/1915 121 j. a. 1,4 m.b
  279 Towarzystwo Przemysłowców guberni Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1914/1918 3 j. a. 0,1 m.b
  280 Komitety Wystawowe Zespół/Fondo 1867/1884 24 j. a. 1 m.b
  288 Główne Dyżurstwo Armii Czynnej/Gławnoje Dieżurstwo Dejstwujuszczej Armii Zespół/Fondo 1834/1853 28 j. a. 0,3 m.b
  289 Zarząd Zachodniego Okręgu Inżynierii/Uprawlenie Zapadnogo Inżeniernogo Okruga Zespół/Fondo 1844/1856 5 j. a. 0,2 m.b
  290 Warszawski Okręg Wojenny/Warszawskij Wojennyj Okrug Zespół/Fondo [1849] 1866/1913 449 j. a. 12,50 m.b
  291 Jednostki Wojskowe Warszawskiego Okręgu Wojennego Zespół/Fondo 1878/1914 142 j. a. 2,6 m.b
  292 Rejony umocnione Warszawskiego Okręgu Wojennego Zespół/Fondo 1865/1916 40 j. a. 0,6 m.b
  293 Zarządy intendentury korpusów i dywizji Warszawskiego Okręgu Wojennego/Uprawlenija Korpusnych i Diwizijonnych Intiendantow Warszawskogo Wojennogo Okruga Zespół/Fondo 1899/1913 31 j. a. 0,55 m.b
  294 Zakłady i magazyny podległe Intendenturze Warszawskiego Okręgu Wojennego Zespół/Fondo 1895/1911 161 j. a. 2,6 m.b
  295 Rosyjskie jednostki wojskowe działające na terenie byłego Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1914/1918 70 j. a. 1,3 m.b
  296 Oddział Olkuski 4. Wydziału Częstochowskiej Brygady 3. Okręgu Samodzielnego Korpusu Straży Granicznej/Olkuszskij Otriad 4 Otdiela Czenstochowskoj Brigady 3 Okruga Otdielnogo Korpusa Pogranicznoj Straży Zespół/Fondo 1872/1913 245 j. a. 7,4 m.b
  298 Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej Zespół/Fondo 1728/1943 457 j. a. 21,70 m.b
  299 Księgi metrykalne gmin ewangelickiego-augsburskiego i helweckiego wyznania Zespół/Fondo 1764/1941 393 j. a. 16,74 m.b
  300 Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich” Zespół/Fondo 1789/1943 4170 j. a. 140,45 m.b
  301 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej Zespół/Fondo 1604/1945 2088 j. a. 65,78 m.b
  302 Księgi metrykalne i akta parafii  prawosławnych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych Zespół/Fondo 1823/1939, 1963 27 j. a. 0,71 m.b
  303 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej Zespół/Fondo 1601/1685, 1740/1951 326 j. a. 9,06 m.b
  304 C. K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty/K. k. Ministerium für Kultus und Unterricht Zespół/Fondo 1848/1918 457 j. a. 67,75 m.b
  305 C. K. Ministerstwo Sprawiedliwości/K. k. Justiz-Ministerium Zespół/Fondo [1800-1850] 1851/1920 348 j. a. 72,07 m.b
  306 C. K. Ministerstwo Finansów/K. k. Finanz-Ministerium Zespół/Fondo 1888/1918 884 j. a. 80 m.b
  307 C. K. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych/K. k. Ministerium des Innern Zespół/Fondo 1848/1918 424 j. a. 56 m.b
  308 C. K. Ministerstwo Handlu i Przemysłu/K. k. Ministerium für Handel und Gewerbe Zespół/Fondo 1878/1918 92 j. a. 12 m.b
  309 C. K. Ministerstwo Rolnictwa/K. k. Ackerbauministerium Zespół/Fondo 1888/1918 419 j. a. 52,6 m.b
  310 C. K. Ministerstwo Kolei Żelaznych/K. k. Eisenbahnministerium Zespół/Fondo 1874/1918, 1925 2967 j. a. 49,37 m.b
  311 C. K. Ministerstwo Robót Publicznych/K. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten Zespół/Fondo 1897/1920 570 j. a. 6,8 m.b
  312 Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Lublinie/Militärgeneralgouvernement in Lublin Zespół/Fondo 1915/1918 [1919-1921] 2857 j. a. 232,2 m.b
  315 Terytorialne Władze Wojskowe we Lwowie Zespół/Fondo 1774/1918 5780 j. a. 390 m.b
  316 C. i k. Komenda miasta Lwowa/K. k. Stadtkommando Lemberg Zespół/Fondo 1915/1918 183 j. a. 5,5 m.b
  317 C. i k. Komenda 1 Korpusu/Komenda Wojskowa w Krakowie/K. u. k. 1 Korpskomando/Militarkommando Krakau Zespół/Fondo 1877, 1883/1918, 1932 133 j. a. 4,7 m.b
  318 C. i k. Komenda Twierdzy Kraków/K. u. k. Festungskommando Krakau Zespół/Fondo 1910/1917 141 j. a. 2,25 m.b
  319 Komenda Etapowa I Armii/Oddział Kwatermistrzowski nr 1 Zespół/Fondo 1914/1917 74 j. a. 1,4 m.b
  320 C. k. Dowództwo Operacyjne 2 Armii/K. k. Operierendes Armee Kommando 2 Zespół/Fondo 1914/1918 239 j. a. 6,35 m.b
  321 C. k. Oddział Kwatermistrzowski nr 2/K. k. Quartiermeister Abteilung 2 Zespół/Fondo 1915/1918 545 j. a. 6,6 m.b
  322 Komenda Etapowa 3. Armii/3. Armee Etappenkommando Zespół/Fondo 1914/1917 121 j. a. 3 m.b
  323 Komenda Etapowa 4 C. k. Armii/K. k. 4 Armee Etappenkommando Zespół/Fondo 1914/1918 308 j. a. 24,5 m.b
  324 C. k. Oddział Kwatermistrzowski nr 14/K. k. Quartiermeister Abteilung Nr. 14 Zespół/Fondo 1916/1917 50 j. a. 0,48 m.b
  325 Ekspozytura Krystynopo/Expositur Krystynopol Zespół/Fondo 1917/1918 32 j. a. 1 m.b
  326 Komenda Etapowa 2. Armii/Komenda Etapowa 6. Armii Zespół/Fondo 1914/1915 100 j. a. 1,7 m.b
  327 Oddział Kwatermistrzowski nr 7/Quartiermeister Abteilung Nr. 7 Zespół/Fondo 1906/1918 175 j. a. 5 m.b
  328 Wywiad 3 i 7 Armii Zespół/Fondo 1914/1918 450 j. a. 2 m.b
  329 Cesarsko-Niemiecka Armia Południowa/Kaiserliche Deutsche Südarmee Zespół/Fondo 1914/1918 221 j. a. 7 m.b
  330 Komenda Grupy Etapów nr 7 i 9/Oddział Kwatermistrzowski nr 9 Zespół/Fondo 1915/1918 482 j. a. 6,3 m.b
  331 9 Armia Niemiecka/Kaiserliche Deutsche 9 Armme Zespół/Fondo 1916/1917 12 j. a. 0,5 m.b
  332 C. k. Oddział Kwatermistrzowski nr 16/K. k. Quartiermeister Abteilung Nr. 16 Zespół/Fondo 1916/1917 12 j. a. 0,26 m.b
  333 Komendy Stacji Etapowych Armii Austriackich/Etappenstations Kommando Zespół/Fondo 1914/1918 314 j. a. 6,45 m.b
  334 Archiwum Potockich z Radzynia Zespół/Fondo 1500/1841 753 j. a. 7,8 m.b
  335 Archiwum Publiczne Potockich Zbiór/Colección 1551/1879 998 j. a. 26 m.b
  336 Archiwum Roskie Zespół/Fondo 1372/1911 8126 j. a. 52 m.b
  337 Archiwum Branickich z Białegostoku Zespół/Fondo 1660/1838 138 j. a. 1,5 m.b
  338 Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej Zbiór/Colección 1521/1935 3975 j. a. 19 m.b
  339 Zbiór Adama i Beaty Branickich Zbiór/Colección 1663/1810, 1821 46 j. a. 0,8 m.b
  340 Archiwum Hipolita Skimborowicza Zespół/Fondo 1282/1879 1128 j. a. 2 m.b
  341 Archiwum Masońskie (ze zbiorów Hipolita Skimborowicza). Zespół/Fondo 1770/1877 894 j. a. 2,1 m.b
  342 Archiwum Gospodarcze Wilanowskie Zespół/Fondo 1423, 1510/1941 12252 j. a. 250 m.b
  343 Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi Zespół/Fondo 1501/1938 1776 j. a. 17,5 m.b
  344 Archiwum Ostrowskich z Ujazdu Zespół/Fondo 1379, 1461/1944, 1945/1948 1382 j. a. 26,5 m.b
  345 Archiwum Rodzinne Poniatowskich Zespół/Fondo 1358/1797 458 j. a. 10 m.b
  346 Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej Zespół/Fondo 1516, 1647/1843 1250 j. a. 24 m.b
  347 Archiwum ekonomiczne prymasa Michała Poniatowskiego Zespół/Fondo 1639/1794 149 j. a. 4,5 m.b
  348 Archiwum Anny Wąsowiczowej Zespół/Fondo 1712/1868 274 j. a. 2,9 m.b
  349 Archiwum Potockich z Jabłonny Zespół/Fondo 1484/1926 239 j. a. 8 m.b
  350 Archiwum Potockich z Łańcuta Zespół/Fondo 1397/1972 6064 j. a. 79 m.b
  351 Archiwum Tyzenhauzów Zespół/Fondo 1254, 1269, 1361/1874 1932 j. a. 14,9 m.b
  352 Archiwum Przezdzieckich Zespół/Fondo 1536/1896 787 j. a. 3,2 m.b
  353 Zbiór rękopisów z Biblioteki Przezdzieckich Zbiór/Colección 1315/1889 1586 j. a. 3,4 m.b
  354 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów Zespół/Fondo 1178, 1190/1947 45580 j. a. 323 m.b
  355 Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa Zespół/Fondo 1347, 1427/1945 4356 j. a. 54,8 m.b
  356 Archiwum Radziwiłłów z Połoneczki Zespół/Fondo 1401/1870 201 j. a. 8,3 m.b
  357 Zbiór Branickich z Suchej Zbiór/Colección 278/1933 708 j. a. 19 m.b
  358 Archiwum Zamoyskich Zespół/Fondo 1155/1938 3195 j. a. 36 m.b
  359 Archiwum Doria Dernałowiczów Zespół/Fondo 1646/1804 25 j. a. 0,1 m.b
  360 Akta dóbr Dolsk Zespół/Fondo 1639, 1843/1919 44 j. a. 0,35 m.b
  361 Papiery rodziny Dorożewskich Zespół/Fondo 1808/1925 5 j. a. 0,05 m.b
  362 Archiwum Faszczów Zespół/Fondo 1583/1865 148 j. a. 1,5 m.b
  363 Archiwum Jezierskich Zespół/Fondo 1816/1886 21 j. a. 0,1 m.b
  364 Archiwum Komierowskich Zespół/Fondo 1288, 1550/1838, 1895 54 j. a. 3,1 m.b
  365 Archiwum Skarbek-Leszczyńskich Zespół/Fondo 1774/1874 10 j. a. 0,05 m.b
  366 Archiwum Łubieńskich Zespół/Fondo 1766/1944 21 j. a. 0,25 m.b
  367 Akta dóbr Mieszki-Leśniki Zespół/Fondo 1843/1922 10 j. a. 0,15 m.b
  368 Archiwum Morskich i Dzieduszyckich Zespół/Fondo 1401/1918 119 j. a. 2 m.b
  369 Archiwum Niemojewskich Zespół/Fondo 1555/1960 44 j. a. 1,25 m.b
  370 Archiwum Niemojowskich z Marchwacza Zespół/Fondo 1722/1930 98 j. a. 0,4 m.b
  371 Papiery Orlickich Zespół/Fondo 1785/1911 41 j. a. 0,3 m.b
  372 Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów Zbiór/Colección 1500/1944 851 j. a. 3,7 m.b
  373 Archiwum Platerów z Antuzowa Zespół/Fondo 1508/1913 235 j. a. 2,1 m.b
  374 Archiwum Popielów z Turny Zespół/Fondo 1750/1783, 1812/1945 312 j. a. 6,5 m.b
  375 Akta gospodarcze dóbr Proszew Zespół/Fondo 1802/1824 13 j. a. 0,1 m.b
  376 Archiwum Prozorów i Jelskich Zespół/Fondo 1560, 1600/1915 151 j. a. 1,2 m.b
  377 Archiwum rodzinne Rzewuskich Zespół/Fondo 1846/1931 105 j. a. 3,9 m.b
  378 Archiwum Starzeńskich Zespół/Fondo 1793/1939 44 j. a. 0,5 m.b
  379 Archiwum Straszyńskich Zespół/Fondo 1723/1861 9 j. a. 1 m.b
  380 Archiwum dóbr Warklany Zespół/Fondo 1777/1926 148 j. a. 3,3 m.b
  381 Archiwum Potulickich z Obór Zespół/Fondo 1301/1939 906 j. a. 5,4 m.b
  382 Archiwum Wysockich z Głupiejewa Zespół/Fondo 1491/1913 27 j. a. 0,4 m.b
  383 Archiwum Zabiełłów Zespół/Fondo 1535/1926 980 j. a. 2,9 m.b
  384 Archiwum dóbr Zaborówek i Wąsy Zespół/Fondo 1563/1879, 1904 14 j. a. 0,15 m.b
  385 Archiwum Łuniewskich Zespół/Fondo 1580/1966 116 j. a. 1,5 m.b
  386 Teki Adama Naruszewicza Zbiór/Colección 1781/1789 9 j. a. 0,6 m.b
  387 Teki generała Jana Henryka Dąbrowskiego Zbiór/Colección 1799/1807 46 j. a. 0,8 m.b
  388 Zbiór Aleksandra Czołowskiego Zbiór/Colección 1292, 1454/1941 692 j. a. 10,2 m.b
  389 Zbiór Michała Marczaka Zbiór/Colección 1501/1928 13 j. a. 0,3 m.b
  390 Zbiór Ignacego Przyjemskiego Zbiór/Colección 1371/1818 9 j. a. 0,7 m.b
  391 Zbiór z Muzeum Narodowego Zbiór/Colección 1488/1939 1609 j. a. 6,3 m.b
  392 Papiery Konstantego Bobczyńskiego Zespół/Fondo 1848/1869 12 j. a. 0,25 m.b
  393 Papiery Mariana Morelowskiego Zespół/Fondo 1921/1927, 1936 36 j. a. 0,3 m.b
  394 Papiery Stefana Rygla Zespół/Fondo 1755/1944 100 j. a. 2,3 m.b
  395 Zbiór materiałów różnej proweniencji z XVI-XX w. Zbiór/Colección 1512/1946 500 j. a. 6,5 m.b
  396 Varia archiwalne z Biblioteki Baworowskich Zbiór/Colección 1262/1855 31 j. a. 1,2 m.b
  397 Varia archiwalne z Biblioteki Narodowej Zbiór/Colección 1424/1884 46 j. a. 1 m.b
  398 Varia archiwalne z Biblioteki Załuskich Zbiór/Colección 1557/1743 47 j. a. 2,8 m.b
  399 Akta osób i rodzin Zbiór/Colección 1401/1994 735 j. a. 19 m.b
  400 Materiały genealogiczne Wojciecha Wielądki Zespół/Fondo 1738/1862 74 j. a. 1,8 m.b
  401 Biuro Pracy Społecznej Zbiór/Colección 1894/1917 17 j. a. 0,45 m.b
  402 Zbiór Kartograficzny Zbiór/Colección 1579/1944 15234 map
  403 Zbiór geograficzny Stanisława Augusta Zbiór/Colección 1764/1798 116 map
  404 Komisje Skarbowe Zespół/Fondo 1775/1794 11 map
  405 Sądy Komisarskie Zespół/Fondo 1766/1791 10 map
  406 Korpus Inżynierów Koronnych Zespół/Fondo 1789/1792 4 map
  407 Trybunał Koronny Piotrkowski Zespół/Fondo 1766/1768 2 map
  408 Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego Zespół/Fondo 1768/1780 2 map
  409 Sądy Podkomorskie Zespół/Fondo 1723/1795 65 map
  410 Deputacja od Najjaśniejszych Stanów Rzeczypospolitej do przeniesienia podatku podymnego na łokciowy Zespół/Fondo 1790 2 map
  411 Mapy i plany różne Zbiór/Colección 1728/1795 47 map
  412 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Zespół/Fondo [1820] 1825/1950 138 j. a. 5896 map 2,7 m.b
  413 Kolekcja map topograficznych i ogólnych Zbiór/Colección 1823/1950 222 map
  414 Zbiór planów po Henryku i Leandrze Marconich Zbiór/Colección 1820/1902 469 map
  415 Zbiór ikonografii Oddziału IV Zbiór/Colección 1608/1933 1458 j. a.
  416 Austriackie sądy wojskowe okręgu I Korpusu w Krakowie Zespół/Fondo 1849/1924 1243 j. a. 21 m.b
  417 Austriackie sądy wojskowe okręgu X Korpusu w Przemyślu Zespół/Fondo 1881/1918 [1919-1943]  388 j. a. 5 m.b
  418 Austriackie sądy wojskowe okręgu XI Korpusu we Lwowie Zespół/Fondo 1870/1919 732 j. a. 8,25 m.b
  419 Komisja Prawnicza w Królestwie Polskim/Juridiczeskaja Komissija w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1865/1875 34 j. a. 0,35 m.b
  420 Nabytki niedokumentowe oddziału I Zespół/Fondo 1401/2000 308 j. a. 10,03 m.b
  422 Urząd Lekarski Guberni Warszawskiej Zespół/Fondo 1817/1897 485 j. a. 8 m.b
  423 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej Zespół/Fondo 1836/1866 580 j. a. 23 m.b
  424 Akta gmin wyznania mojżeszowego z Małopolski Wschodniej Zespół/Fondo 1830/1942 213 j. a. 4,5 m.b
  425 Zbiór fotografii oddziału III Zbiór/Colección 1845, 1847/1970 4104 j. a. 4 m.b
  426 Zbiory sfragistyczne oddziału I Zespół/Fondo 1801/1950 14788 j. a.
  427 Akta gmin ewangelickiego-augsburskiego i helweckiego wyznania Zespół/Fondo 1701/1939 114 j. a. 2,7 m.b
  428 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Paszportowy/Sobstwiennaja Kancelarija Namiestnika w Carstwie Polskom. Pasportnoje Otdielenije Zespół/Fondo 1831/1863, 1871 4102 j. a. 163,6 m.b
  429 Dyrekcja Generalna Poczt Zespół/Fondo 1828/1844 3 j. a. 0,1 m.b
  431 Archiwum Lipnickich i Lesieckich Zespół/Fondo 1802/1985 103 j. a. 0,4 m.b
  432 Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie Zespół/Fondo 1821/1939 503 j. a. 8,5 m.b
  433 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej Zespół/Fondo 1804/1950 68 j. a. 1,34 m.b
  434 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej Zespół/Fondo 1803/1943 19 j. a. 0,46 m.b
  435 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej Zespół/Fondo 1827/1945 8 j. a. 0,3 m.b
  436 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łucko-żytomierskiej Zespół/Fondo 1799/1940 1088 j. a. 19,01 m.b
  437 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej Zespół/Fondo 1590, 1600/1943 78 j. a. 2,18 m.b
  438 Akta gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej Zespół/Fondo 1648, 1800/1943 46 j. a. 1,55 m.b
  439 Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich terenów guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej Zespół/Fondo 1790/1940 304 j. a. 12,35 m.b
  440 Nabytki oddziału II Zbiór/Colección 1797-1942, 1968 90 j. a. 1,8 m.b
  441 Varia oddziału II Zbiór/Colección 1778/1940 105 j. a. 3,2 m.b
  442 Warszawski Komitet Statystyczny Zespół/Fondo 1892/1898 2 j. a. 0,10 m.b
  443 Komisja Czasowa dla Zebrania, Przeglądu i Systematyzacji Ustaw Królestwa Polskiego/Komissija Wriemiennaja dla Sobranija, Pieriesmotra i Sistiematizacyi Uzakonienij gubiernij Carstwa Polskogo Zespół/Fondo 1899/1904 113 j. a. 0,2 m.b
  444 Nabytki oddziału kartografii Zbiór/Colección 1751/1850 644 map
  447 Kartografika z innych oddziałów AGAD Zbiór/Colección 1654/1911 674 map
  448 Archiwum Pawłowskich Zespół/Fondo 1628, 1648/1949 110 j. a. 0,6 m.b
  449 Sumariusze i księgi pomocnicze urzędu grodzkiego sieradzkiego oraz varia z akt ziemskich i grodzkich wielkopolskich Zespół/Fondo 1283/1794, 1800/1860 76 j. a. 4 m.b
  450 Archiwum Ossowskich Zespół/Fondo 1582, 1826/1980 41 j. a. 0,1 m.b
  451 Archiwum Brzezińskich Zespół/Fondo 1588, 1806/1972 32 j. a. 0,5 m.b
  452 Zbiór Adama Mieleszki – Maliszkiewicza Zbiór/Colección 1522, 1572/1917 115 j. a. 0,4 m.b
  453 Papiery rodziny Tarłów Zespół/Fondo 1677/1840 37 j. a. 0,2 m.b
  454 Sąd Polowy w Cytadeli Warszawskiej/Polewoj Wojennyj Sud w Warszawskoj Aleksandrowskoj Citadeli Uczrieżdiennyj Zespół/Fondo 1863/1880 6 j. a. 0,2 m.b
  455 Główny Zarząd Urządzeń Rolnych i Rolniczych/Gławnoje Uprawlenije Ziemleustrojstwa i Ziemliedielija Zespół/Fondo 1907/1914 8 j. a. 0,3 m.b
  456 Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrządków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie) z terenów tzw. zabużańskich Zbiór/Colección 1685/1942 23 j. a. 0,67 m.b
  457 Varia z Centralnego Archiwum Wojskowego Zbiór/Colección 1773/1927 83 j. a. 0,6 m.b
  458 Spuścizna Feliksa Bentkowskiego Zespół/Fondo 1802/1854 26 j. a. 0,6 m.b
  459 Zbiór Józefa Jodkowskiego Zbiór/Colección [1494] 1570/1827 20 j. a. 0,1 m.b
  460 Inwentarze historyczne oddziału I AGAD Zbiór/Colección 1765/1950 25 j. a. 1 m.b
  461 Akta parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej Zespół/Fondo 1798/1951 65 j. a. 2,20 m.b
  462 Spuścizna Adama Stebelskiego Zespół/Fondo 1699, 1794/1969 142 j. a. 5 m.b
  463 Emigracja popowstaniowa Zbiór/Colección 1831/1870 32 j. a. 0,04 m.b
  464 Spuścizna Franciszki Ramotowskiej Zespół/Fondo 1952/1996 109 j. a. 4 m.b
  465 Metryka Litewska – transkrypcje Zespół/Fondo [1450/1582] 1775/1792 32 j. a. 4 m.b
  466 Kancelaria Arcybiskupa Warszawskiego i Nadwiślańskiego Nikołaja Zespół/Fondo 1892/1915 31 j. a. 0,1 m.b
  467 Varia genealogiczne z XIX w. Zbiór/Colección 1809/1882 80 j. a. 0,36 m.b
  468 Akta rzymskokatolickiej parafii w Mielejczycach diecezji łuckiej Zespół/Fondo 1600/1683, 1742/1763 1 j. a. 0,1 m.b
  469 Papiery Franciszka Obniskiego Zespół/Fondo 1787/1864 10 j. a. 0,15 m.b
  470 Papiery rodziny Mohlów i Pożaryskich Zespół/Fondo 1877/1975 7 j. a. 0,1 m.b
  471 Austriackie materiały wojskowe Zbiór/Colección 1801/1918 2931 j. a. 165,3 m.b
  472 Księgi miejskie Buczek Zespół/Fondo 1558/1647 1 j. a. 0,02 m.b
  473 Księgi miejskie Przedecz Zespół/Fondo 1472/1473 1 j. a. 0,01 m.b
  474 Księgi miejskie Pułtusk Zespół/Fondo 1590/1722 1 j. a. 0,02 m.b
  475 Księgi miejskie Różan Zespół/Fondo 1534/1780 3 j. a. 0,15 m.b
  476 Zarząd Poleskich Kolei Żelaznych Ministerstwa Komunikacji w Homlu Zespół/Fondo 1903, 1909 2 j. a. 0,01 m.b
  477 Komitet Ochrony Lasów w Mińsku Zespół/Fondo 1899/1901 1 j. a. 0,01 m.b
  478 Gubernialny Zarząd Akcyzy w Mińsku Zespół/Fondo 1908 1 j. a. 0,01 m.b
  479 Izba Skarbowa w Mińsku Zespół/Fondo 1901/1914 3 j. a. 0,02 m.b
  480 Gubernialny Urząd Skarbowy w Mińsku Zespół/Fondo 1909/1916 14 j. a. 0,3 m.b
  481 Powiatowy Urząd Skarbowy w Pińsku Zespół/Fondo 1905/1911 2 j. a. 0,02 m.b
  482 Powiatowy Urząd Skarbowy w Nowogródku Zespół/Fondo 1896, 1901, 1913 4 j. a. 0,04 m.b
  483 Gubernialna Kreślarnia w Mińsku Zespół/Fondo 1872, 1913/1917 8 j. a. 0,08 m.b
  484 Naczelnik ziemski 2. cyrkułu powiatu mińskiego – Ostroszycko-Gródecka Porejonowa Komisja do oceny strat wojennych wyrządzonych przez wojska Zespół/Fondo 1916 1 j. a. 0,01 m.b
  485 Wileński Gubernialny Urząd do Spraw Stowarzyszeń i Związków Zespół/Fondo 1913 1 j. a. 0,01 m.b
  486 Gubernialna Izba Kontroli w Mińsku Zespół/Fondo 1901/1902 1 j. a. 0,01 m.b
  487 Miejski Zarząd Policyjny w Pińsku Zespół/Fondo 1899/1900 1 j. a. 0,01 m.b
  488 Zbiór Jadwigi Czarneckiej Zbiór/Colección 1801/2000 7 j. a. 0,4 m.b
  489 Archiwum Nieczuja Dembińskich z Przysuchy Zespół/Fondo 1601/1900 8 j. a. 1 m.b
  490 Archiwum Gombrowiczów Zespół/Fondo 1501/1700 3 j. a. 0,35 m.b
  491 Zbiór Teodora Narbutta Zbiór/Colección 1559/1859 48 j. a. 0,3 m.b
  492 Zbiór Konstantego Sidorowicza Zbiór/Colección 1701/1800 25 j. a. 0,25 m.b
  493 Archiwum Szczytów Zespół/Fondo 1553/1883 3 j. a. 0,25 m.b
  494 Archiwum Karskich Zespół/Fondo 1701/1800 5 j. a. 0,5 m.b
  495 Archiwum Turczynowiczów Zespół/Fondo 1577/1809, 1901, 1914 6 j. a. 0,7 m.b
  496 Materiały do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego Zbiór/Colección 1801/1900 373 j. a. 1,4 m.b
  497 Archiwum majątku Syców na Śląsku Zespół/Fondo 1701/1900 6 j. a. 0,2 m.b
  498 Archiwum kancelarii adwokackiej Stanisława Zielińskiego Zespół/Fondo 1901/2000 5 j. a. 0,8 m.b
  499 Spuścizna Marii Józefowiczówny Zespół/Fondo 1801/2000 20 j. a. 2 m.b
  500 Spuścizna Jadwigi Jankowskiej Zespół/Fondo 1901/2000 13 j. a. 1,7 m.b
  501 Spuścizna Józefa Płochy Zespół/Fondo 1801/2000 10 j. a. 1,2 m.b
  502 Spuścizna Hermana Rappaporta Zespół/Fondo 1801/2000 6 j. a. 0,85 m.b
  503 Spuścizna Antoniego Rybarskiego Zespół/Fondo 1801/2000 25 j. a. 4 m.b
  504 Spuścizna Antoniego Walawendera Zespół/Fondo 1901/2000 7 j. a. 1 m.b
  505 Spuścizna Oswalda Wirtha Zespół/Fondo 1701/2000 44 j. a. 5 m.b
  506 Zbiór tablic genealogicznych Oddziału III Zbiór/Colección 1801/2000 22 j. a. 0,2 m.b
  507 Archiwum Górnicze króla Stanisława Augusta Zespół/Fondo 1701/1800 14 j. a. 1,75 m.b
  508 Archiwum Mennicze króla Stanisława Augusta Zespół/Fondo 1701/1800 6 j. a. 0,6 m.b
  509 Zbiór Józefa Władysława Kobylańskiego Zbiór/Colección 1501/2000 9 j. a. 1 m.b
  510 Materiały do herbarza Kazimierza Łodzi Czarnieckiego Zbiór/Colección 1501/2000 105 j. a. 0,5 m.b
  511 Archiwum rodziny de Moyencourt von de la Motte Zespół/Fondo 1301/1900 4 j. a. 0,6 m.b
  512 Archiwum rodzinne Antoniny ze Skrzyńskich Wilkoszewskiej Zespół/Fondo 1801/2000 80 j. a. 0,34 m.b
  513 Sąd Okręgowy w Mińsku. Komornik Sądu Okręgowego w Mińsku na powiat nowogródzki Zespół/Fondo 1910/1917 111 j. a. 0,33 m.b
  514 Zbiór załączników do ksiąg metrykalnych różnych wyznań z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Zespół/Fondo 1809/1939 95 j. a. 0,09 m.b
  515 Wołyński Gubernialny Urząd do Spraw Włościańskich Zespół/Fondo 1865/1913 3 j. a. 0,01 m.b
  516 Powiatowy Zarząd Policji w Dubnie Zespół/Fondo 1870 1 j. a. 0,01 m.b
  517 Ratusz miasta Ołyki Zespół/Fondo 1861 1 j. a. 0,01 m.b
  518 Wołyńska Izba Skarbowa Zespół/Fondo 1906/1911 3 j. a. 0,01 m.b
  519 Sąd Powiatowy w Dubnie Zespół/Fondo 1846/1865 6 j. a. 0,03 m.b
  520 Sąd Powiatowy w Kowlu Zespół/Fondo 1841, 1843 3 j. a. 0,01 m.b
  521 Sąd Powiatowy w Krzemieńcu Zespół/Fondo 1831, 1839 1 j. a. 0,01 m.b
  522 Sąd Powiatowy w Łucku Zespół/Fondo 1856/1857 1 j. a. 0,01 m.b
  523 Sąd Powiatowy w Ostrogu Zespół/Fondo 1868/1869 1 j. a. 0,01 m.b
  524 Wołyńska Połączona Izba Sądu Karnego i Cywilnego Zespół/Fondo 1868/1880 2 j. a. 0,02 m.b
  525 Miejski Urząd do spraw podatku od majątku nieruchomego w Krzemieńcu. Podatkowy Inspektor Powiatu Krzemienieckiego Zespół/Fondo 1910/1915 1 j. a. 0,1 m.b
  526 Wołyńska Gubernialna Komisja Urządzeń Rolnych Zespół/Fondo 1868/1880 8 j. a. 0,05 m.b
  527 Zbiór akt różnych instytucji z terenu guberni wołyńskiej Zespół/Fondo 1829/1914 7 j. a. 0,07 m.b
  528 Sąd Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1823/1827 6 j. a. 0,03 m.b
  529 Archiwum Wężyków z Mroczenia Zespół/Fondo 1532/1848, 1903 9 j. a. 0,2 m.b
  530 Spuścizna Teresy Zielińskiej Zespół/Fondo 1953/2008 43 j. a. 6,5 m.b
  531 Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie Zespół/Fondo 1915/1918 99 j. a. 0,45 m.b
  532 Szef Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim Zespół/Fondo 1915/1918 265 j. a. 1,35 m.b
  533 Cesarsko-Niemieckie Prezydium Policji. Wydział Materiałów Opałowych Zespół/Fondo 1916/1918 10 j. a. 0,19 m.b
  534 Urząd Materiałów Pędnych przy Generał Gubernatorstwie Warszawskim Zespół/Fondo 1915/1918 7 j. a. 0,13 m.b
  535 Akta dóbr Jagodne Zespół/Fondo 1501/2001 25 j. a. 0,7 m.b
  536 Archiwum Główne Akt Dawnych Zespół/Fondo 1924/1983 337 j. a. 3 m.b
  537 Zbiór Lecha Kokocińskiego akt Kościoła greckokatolickiego z terenu archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej Zbiór/Colección 1780/1920 11 j. a. 0,2 m.b
  538 Papiery Magierów Zespół/Fondo 1780/1807, 1852 9 j. a. 0,05 m.b
  539 Papiery Węgierskich, Federowiczów, Grocholskich i Łąckich Zespół/Fondo 1796/1985 23 j. a. 0,1 m.b
  540 Archiwum Dembińskich z Nienadowy Zespół/Fondo 1611/1927 22 j. a. 0,1 m.b
  541 Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego. Materiały Józefa Kożuchowskiego Zespół/Fondo 1917/1922 11 j. a. 0,1 m.b
  542 Papiery generała Franciszka Ksawerego Chrystianiego Zespół/Fondo   2 j. a. 0,1 m.b
  543 Archiwum Butkiewiczów Zespół/Fondo 1550/1900 58 j. a. 0,4 m.b
  544 Akta Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (UNDO) Zespół/Fondo 1926/1935 1 j. a. 0,3 m.b
  545 Spuścizna Bolesława Kraczkiewicza Zespół/Fondo 1911/1935 1 j. a. 0,01 m.b
  546 Archiwum Krogulskich Zespół/Fondo 1890/1970 4 j. a. 0,7 m.b
  547 Akta dóbr Prażmów i Wola Prażmowska Zespół/Fondo 1775/1915 2 j. a. 0,2 m.b
  548 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej Zespół/Fondo 1811/1934 8 j. a. 0,16 m.b
  549 Materiały Komisji Skarbu Koronnego i Komisji Skarbu Obojga Narodów ze spuścizny po Józefie Wichlińskim Zespół/Fondo 1764/1819 1 j. a. 0,2 m.b
  553 Archiwum Sołtanów Zespół/Fondo 1495/1932 32 j. a. 0,2 m.b
  555 Spuścizna profesora Edwarda Potkowskiego Zespół/Fondo 1934/2017 16 j. a. 0,0 m.b
  556 Zbiór obwolut historycznych Zespół/Fondo brak 1 j. a. 0,0 m.b
  557 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Izabelinie Zespół/Fondo 1923/1938 1 j. a. 0,01 m.b