kurier

Redakcja:

Magdalena Morawska — redaktor naczelny;
Rafał Górny — sekretarz redakcji;
Adres redakcji: 00-263 Warszawa, ul. Długa 7
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae”
kurier

Maria Kaliszczuk-Donaj — projekt graficzny
kurier