Komitet redakcyjny /Editorial Committee

 • Redaktor naczelny:

  dr Jacek Krochmal

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0002-9048-1498  

  jkrochmal@agad.gov.pl

  Historyk i archiwista. Główne zainteresowania badawcze: historia Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i unickiego; historia Rusi Czerwonej; dzieje mniejszości wyznaniowych i etnicznych; polsko-ukraińskie wspólne dziedzictwo archiwalne; archiwistyka. Autor ponad 125 publikacji naukowych.

   

  Sekretarz:

  mgr Małgorzata Kośka

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0002-6858-6592

  Historyk i archiwistka. Główne zainteresowania badawcze: historia społeczna XIX wieku, dzieje klasztorów, genealogia. Autorka ponad 20 publikacji naukowych.

   

  Członkowie:

  dr Henryk Bartoszewicz

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0003-4449-0382

  Historyk i archiwista. Główne zainteresowania badawcze: historia polityczna XX w., historia dyplomacji, historia kartografii, geografia historyczna. Autor ponad 100 publikacji naukowych.

   

  dr hab. Jerzy Gaul

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0002-5555-4698

  Historyk i archiwista. Główne zainteresowania badawcze: dzieje Polski i monarchii austro-węgierskiej w XIX-XX wieku, parlamentaryzm austro-węgierski, polonika w zbiorach austriackich i niemieckich, działalność służb wywiadowczych, życie i działalność Józefa Piłsudskiego, austriacka kancelaria wojskowa. Autor ponad 150 publikacji naukowych.

   

  dr hab. Janusz Grabowski

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0003-1438-8029

  Historyk mediewista. Główne zainteresowania badawcze: dyplomatyka Księstwa Mazowieckiego, dzieje miast mazowieckich, genealogia Piastów, elity umysłowe w średniowieczu, sfragistyka, źródłoznawstwo, archiwistyka. Autor około 120 publikacji naukowych.

   

  dr Michał Kulecki

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0002-8904-0783

  Historyk i archiwista. Główne zainteresowania badawcze: historia średniowieczna i

  nowożytna Polski. Autor około 30 publikacji naukowych

   

  mgr Dorota Lewandowska

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0002-2188-738X

  Historyk i archiwistka. Główne zainteresowania badawcze: historia Polski w XIX w., dzieje powstań narodowych, genealogia. Autorka ponad 20 publikacji naukowych.

   

  dr Małgorzata Osiecka

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0002-7518-4065

  Historyk i archiwistka. Główne zainteresowania badawcze: historia Polski w XIX w., systemy kancelaryjne w urzędach centralnych Królestwa Polskiego. Autorka około 30 publikacji naukowych.

   

  dr Hubert Wajs

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0003-3550-3508

  Historyk i archiwista. Główne zainteresowania badawcze: historia późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności oraz standaryzacja opisu archiwalnego. Autorka ponad 20 publikacji naukowych.

   

  mgr Jarosław Zawadzki

  Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Polska

  https://orcid.org/0000-0003-0428-1295

  Historyk i archiwista. Główne zainteresowania badawcze: archiwa prywatne, dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy XVII w. Autor ponad 30 publikacji naukowych.