Zapowiedzi wydawnicze

Publikacje AGAD w przygotowaniu
• Jacek Krochmal, Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, cz. 1: do 1795 r.
• Franciszka Ramotowska, Warszawa przedstyczniowa. Od manifestacji patriotycznych do manifestu powstańczego (1856–1863), oprac. i przygot. do druku Dorota Lewandowska i Małgorzata Osiecka
• Dyplomacja dawnej Rzeczypospolitej. Sumariusz Ksiąg Poselstw Metryki Koronnej, t. 1: Jagiellonowie (1502-1569), oprac. i przygot. do druku Małgorzata Badowska i Michał Kulecki
• Miscellanea Historico-Archivistica t. XXVI