Indeksowanie ksiąg metrykalnych z parafii archidiecezji lwowskiej


W 2020 r. pracownicy Oddziału II AGAD, rozpoczęli indeksowanie ksiąg metrykalnych z parafii archidiecezji lwowskiej (Zespół nr 301 Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej z lat 1604–1945). Praca podjęta została w związku z wybuchem pandemii, która spowodowała przeorganizowanie zakresu zadań. Księgi indeksują: Alicja Kowalska (do grudnia 2021 r.), Dorota Lewandowska, Sławomir Postek, Anna Wardzińska (do września 2021 r.), Piotr Wincenciuk, Renata Wincenciuk (od lutego 2022 r.) i Andrzej Zyskowski.

O kolejności indeksowania decyduje alfabetyczny układ parafii w inwentarzu; pominięte zostały jednak księgi staropolskie, sprzed józefińskiej reformy formularza (1784 r.). Każda parafia indeksowana jest całkowicie (czyli wszystkie księgi, dotyczące danej parafii znajdujące się w zasobie AGAD; dopływy zakłóciły pierwotnie nadany księgom układ). Księgi indeksowane są dla trzech serii wpisów: urodzeń, ślubów, zgonów, a poszczególne rubryki w indeksie zwierają prawie pełne dane dotyczące osoby wpisanej do księgi (rodzaj tych danych podany jest w nagłówkach kolumn tabeli).

Prosimy o wzięcie pod uwagę, że wpisy dokonywane były w starszych księgach często bardzo niestarannie (niektóre z nich, także ze względu na stan zachowania ksiąg są wręcz nieczytelne), z pominięciem obowiązkowych elementów. Nie powinno więc budzić zdziwienia, że nazwiska czy imiona dotyczące jednej rodziny lub tego samego członka rodziny zapisywane były w odmiennych formach. Indeksując księgi podawaliśmy dane w takiej formie, w jakiej występują w księdze (mają one rangę aktów stanu cywilnego) i takie też są podstawą do sporządzania ewentualnych odpisów (np. nazwisko Gabrielski może być podane w formie Gabryelski, Gabrjelski, Gabryjelski; Bogusławski jako Bogosławski, Bohosławski; bardzo często w przypadku tej samej rodziny stosowano zamiennie końcówki: –ski lub –wski; występujący przy nazwiskach kobiet przyrostek –ówna, –owa dodawany do męskiej formy nazwiska tworzy formę nazwiska córki (narzeczonej) lub kobiety zamężnej, a w przypadku nazwisk osób płci żeńskiej pochodzenia niemieckiego rolę tę spełniał przyrostek –in lub –rin, np. Schapert - Schapertin). Należy także zwrócić uwagę, że w dawnych księgach występują imiona dziś już raczej nieużywane, nawiązujące do starożytności (Agryppa, Aksencjusz, Fortunat itp.) lub mające przydomki pochodzące od świętych (Jan Nepomucen, Jan Chryzostom itp.). Pojawiają się także imiona ruskie czy ormiańskie.

W większości indeksowanych ksiąg urodzeń nie podawano nazwiska dziecka. W związku z tym, aby umożliwić znalezienie poszukiwanej osoby w najprostszy sposób, do rubryki, odnoszącej się do nazwiska dziecka wprowadzono nazwisko jego ojca lub, w przypadku dzieci nieślubnych – nazwisko matki. Puste pole w bazie oznacza, że w księdze brak danych dotyczących tej rubryki lub dane te są nieczytelne. Do kolumny „uwagi” wprowadzane są informacje istotne dla danego wpisu (np. data ślubu lub zgonu, inne noszone wcześniej nazwisko itp.), które zamieścił przy wpisie prowadzący metryki; może to być także informacja o uszkodzeniu karty w księdze, które uniemożliwia odczytanie danych.

W miarę postępów pracy indeksy do ksiąg metrykalnych będą publikowane na stronie AGAD, wg poniższego spisu. Kliknięcie na aktywną serię wpisów z danej parafii spowoduje wyświetlenie się pod-strony z nazwiskami w układzie alfabetycznym. W przypadku serii urodzeń podstawą indeksowania jest nazwisko dziecka; w serii ślubów – nazwisko narzeczonego; w serii zgonów – co oczywiste – nazwisko osoby zmarłej.

Przypominamy, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.; t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 463) AGAD udostępnia akta urodzeń po upływie 100 lat od daty zamknięcia księgi oraz akta ślubów i zgonów po upływie 80 lat od daty zamknięcia księgi.

Obecnie indeksowane są akta z następujących parafii (księgi zawierające wpisy wspólne dla wszystkich miejscowości a także dla pojedynczych wsi):

W powyższym spisie podane zostały inicjały ww. osób indeksujących daną parafię lub serie wpisów.

Wykaz skrótów występujących w tabelach:

 • d. – dzień, dni
 • F – kobieta (dziewczynka)
 • g. – godzina, godzin
 • l. – lat(a)
 • M – mężczyzna (chłopiec)
 • m. – miesiąc, miesięcy
 • nr – numer
 • obw. - obwód
 • ochrzcz. – ochrzczony(a)
 • okr. – okręg
 • par. - parafia
 • pow. – powiat
 • s. – strona
 • śl. – ślub
 • św. - święty(a)
 • t. – tydzień, tygodni
 • ur. – urodzony(a)
 • v. - vel
 • zm. – zmarły(a)

Skróty odnoszące się do miesięcy:

 • Sty – styczeń
 • Lut – luty
 • Mar – marzec
 • Kwi – kwiecień
 • Cze – czerwiec
 • Lip – lipiec
 • Sie – sierpień
 • Wrz – wrzesień
 • Paź – październik
 • Lis – listopad
 • Gru – grudzień

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z indeksami. Wszelkie Państwa uwagi, czy ewentualne sugestie będą mile widziane.

Informujemy także, że indeksowanie ksiąg w AGAD odbywa się niezależnie od prac prowadzonych w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne (baza Geneteka). Prosimy o zapoznawanie się obiema wersjami wprowadzonych wpisów, w przypadku gdy interesująca Państwa parafia zindeksowane została w AGAD i w Genetece.