Miesięczne archiwum: luty 2016

Pieczęć księcia Leszka Czarnego

Pieczęć była używana w kancelarii książęcej od 1281 do końca panowania księcia († 1288).
Opis pieczęci: Z. Piech, „Ikonografia pieczęci Piastów”, Kraków 1993, nr 30, s. 216.
AGAD, zb. dok. perg. Nr 6464

sLN

1287.10.14, Kraków
Leszek, ks. krakowski, sandomierski i sieradzki, rozstrzyga spór między Piotrem, prepozytem klasztoru w Miechowie, a rycerzami Mikołajem i Wojciechem z miejscowości Grabossow o dobra Smroków na korzyść klasztoru
pergamin 38,2 x 13,9 + 2,4 cm
Bożogrobcy Miechów. Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 509, s. 169, 170.

Książę klęczący przed św. Stanisławem odprawiającym mszę świętą. Część centralną kompozycji stanowi mensa ołtarzowa przykryta obrusem, na której stoi wysoki krzyż i zapalona świeca. Po prawej stronie mensy ukazany z profilu biskup unoszący w górę kielich, w szatach pontyfikalnych, w infule na głowie, która otoczona jest nimbem. Po stronie lewej klęczący książę, ze złożonymi i uniesionymi wysoko rękami, odziany w kiecę bez rękawów nałożoną na zbroję kolczą, przy boku na pasie ma zawieszony miecz, na głowie czepiec kolczy przykryty płasko ściętym walcowatym hełmem, głowa lekko skierowana w stronę widza. Za plecami księcia zatknięty w ziemię trójstrefowy proporzec, z godłem pół lwa, pół orła. Pole pomiędzy schematycznie zaznaczoną posadzką a wewnętrznym okręgiem ograniczającym pole legendy, wypełnia motyw roślinny. Ponad ołtarzem umieszczono napis na banderoli.

Legenda: + S(IGILLUM) LESTCONIS DEI GRA(TIA) DVCIS CRACOVIE(NSIS) SANDOMIRIE(NSIS) (ET) SIRADIEN(SIS)
Napis na [niewidocznej na tym egzemplarzu] banderoli: S(ANCTUS) STANIZLA(US)
Pieczęć woskowa ze sceną kultową, okrągła, ø 72 mm.