WYSZUKIWARKA DLA PARAFII DIECEZJI ŁUCKIEJ W XIX WIEKU

Baza danych zawiera blisko 5,5 tysiąca nazw miejscowości należących w połowie XIX wieku do parafii w diecezji łuckiej. W bazie zostały uwzględnione wszystkie odmiany danej nazwy miejscowej występujące w podstawie źródłowej, którą jest publikacja Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku. t. I, cz. I Diecezja kamieniecka. Diecezja łucko-żytomierska, Wstęp i opracowanie Jan Skarbek, Lublin 2000, s. 55-151. Publikacja ta opatrzona została indeksem uwzględniającym jedynie miejscowości w których znajdowały się wymienione w tytule obiekty. Mając na uwadze, że w Archiwum Głównym Akt Dawnych są przechowywane księgi metrykalne diecezji łuckiej głównie z XIX wieku, potrzebne było sporządzenie indeksu, który wskazywałby przynależność parafialną dla wszystkich miejscowości w tym czasie. Pomocą podobnego rodzaju, dla późniejszego okresu, jest opublikowany w czasopiśmie „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 72 (1999) przez ks. Stanisława Tylusa Spis miejscowości diecezji łuckiej według kościelnego podziału administracyjnego z 1938 r. (s. 163-250). Podział administracyjny diecezji łuckiej z 1938 r. (w układzie dekanat – parafia – miejscowości) zamieścił również ks. Waldemar W. Żurek w dwóch tomach swego wydawnictwa Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, Lublin 2004 (t. I, s. 984-1000), Lublin 2007 (t. IV, s. 797-816).

Bazę przygotowała Magdalena Morawska z AGAD.

Wpisz poszukiwane słowo lub jego część:  

ZNALEZIONO:

POWRÓT