Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.
20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie ul. Długa 7, 00-263 Warszawa tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93 fax. (+ 48)(22) 831-16-08 e-mail: sekretariat@agad.gov.pl strona internetowa: https://agad.gov.pl/

***

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem komunikatu sztabu kryzysowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego informującego o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 i czasowym zamknięciu od 20 marca do odwołania instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podjął decyzję o ograniczeniu działalności podległych mu archiwów państwowych. Oznacza to zawieszenie działalności pracowni i biblioteki AGAD oraz organizacji wydarzeń z udziałem gości zewnętrznych. Ponieważ w podany terminie pracowania AGAD i biblioteka AGAD będą zamknięte, informujemy, że inwentarze zespołów i zbiorów, niektóre wraz ze skanami, są dostępne na stronie internetowej AGAD http://agad.gov.pl/?page_id=1599 i portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 22-831-54-91 do 93, w. 427, 428, 429 lub mailowy pracownianaukowa@agad.gov.pl lub sekretariat@agad.gov.pl W przypadku pojawienia się nowych wytycznych będziecie Państwo na bieżąco informowani.

***

According to the regulation of the Head Office of Polish State Archives  the Reading Room and Library of the Central Archives of Historical Records will be closed to the public from 20th March until further notice due to the preventive measures against the coronavirus 2 (SARS-CoV-2) epidemic. Inventories of the fonds and collections (some with the digital copies of the originals accessible on line) are on the website of the Central Archives of Historical Records http://agad.gov.pl/?page_id=1599 or in the portal Search in Archives www.szukajwarchiwach.gov.pl. For more information please contact the Central Archives of Historical Records via phone 48 22-831-54-91 to 93, internal 427, 428, 429 (for Reading Room and Library), e-mail sekretariat@agad.gov.pl or pracownianaukowa@agad.gov.pl. In case of further changes in regulations, the Central Archives of Historical Records will update relevant information.
***

Zespoły/zbiory nieudostępniane w Pracowni AGAD od listopada 2019 r.

***
Szanowni Państwo,
Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że w związku z przejęciem z III Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m. st. Warszawy kolejnego dopływu ksiąg z parafii i gmin wyznaniowych (grudzień 2018), księgi te oraz towarzyszące im akta parafialne nie będą udostępniane do momentu ich opracowania, włączenia do właściwych zespołów i zeskanowania. Z ksiąg tych na wniosek zainteresowanych będą wydawane jedynie urzędowe odpisy. Prosimy nie sugerować się uzyskiwanymi z różnych źródeł informacjami, że księgi są już dostępne w AGAD. Wszelkich informacji o przejętych księgach udzielamy telefonicznie bądź mailowo.
***
Wojciech Bogumił Jastrzębowski - Konstytucja dla Europy
***

 Metrica Regni Poloniae Digitalis

***
Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci
***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

***

WYSTAWA LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.
***

Praktyki studenckie

Archivum Patriae

Webmaster AGAD