Punktacja / Punctation

„Miscellanea Historico-Archivistica” są czasopismem punktowanym, wykazywanym w bazie IC Journals Master List. Index Copernicus International, oceniającej polskie i zagraniczne czasopisma naukowe – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za rok 2018 dla czasopisma „Miscellanea Historico-Archivistica” wyznaczono na 49.96 pkt.