Punktacja

Czasopismo punktowane:

„Miscellanea Historico-Archivistica” są czasopismem punktowanym, wykazywanym w dwóch listach referencyjnych:

1. liście krajowej czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Miscellanea” – 4 punkty (Lista ministerialna „B”, obszar nauki „H”).

2. w bazie IC Journals Master List. Index Copernicus International, oceniającej polskie i zagraniczne czasopisma naukowe – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za rok 2017 dla czasopisma „Miscellanea Historico-Archivistica” wyznaczono na 50.35 pkt.