Punktacja / Punctation

„Miscellanea Historico-Archivistica” są czasopismem punktowanym (20 punktów), wymienionym w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r.

W bazie IC Journals Master List. Index Copernicus International, oceniającej polskie i zagraniczne czasopisma naukowe, wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za rok 2021 dla rocznika „Miscellanea Historico-Archivistica” został wyznaczony na ICV 2021 = 63.21.