WYSZUKIWARKA DLA ŻYDOWSKICH GMIN WYZNANIOWYCH W GALICJI DOBY AUTONOMICZNEJ

Baza danych zawiera blisko 7,8 tys. nazw miejscowości należących w połowie XIX wieku do żydowskich okręgów metrykalnych i żydowskich gmin wyznaniowych w Galicji doby autonomicznej. Bazę opracowano na podstawie publikacji Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995. Baza ta obejmuje wszystkie administracyjne gminy wiejskie i miejskie, obszary dworskie oraz miejscowości Galicji należące do poszczególnych żydowskich okręgów metrykalnych oraz żydowskich gmin wyznaniowych. Jerzy Michalewicz jako podstawę przynależności miejscowości do danej gminy wyznaniowej czy okręgu metrykalnego przyjął dane z 1900 r., uwzględniając jednocześnie zmiany przynależności miejscowości od lat 70-tych XIX w. do 1910 r., które w bazie odnotowano w rubryce uwagi.

Bazę przygotowali Renata Zakrzewska i Sławomir Postek z AGAD.

Wpisz poszukiwane słowo lub jego część:  

ZNALEZIONO:

POWRÓT