Godziny pracy Pracowni AGAD
The Reading Room Opening hours

2019

Pracownia AGAD jest czynna w poniedziałki i środy w godzinach 9.00-19.00; w pozostałe dni robocze w godzinach 9.00-16.00. / The Reading Room is open on Monday and Wednesday 9:00–7:00 and on the other days (Tuesday, Thursday and Friday ) 9.00-4.00.

Wietrzenie Pracowni AGAD odbywa się w godzinach: 12.15-12.30 i 17.00-17.15. / Breaks for airing of the Reading Room 12:15–12:30 and 17:00-17:15.
Podczas wietrzenia należy opuścić Pracownię AGAD . / During breaks users should leave the Reading Room.
Pracownia AGAD jest zamknięta w soboty i niedziele. / The Reading Room is closed on Saturdays and Sundays.


Czas skrócony / Short-time work

19 kwietnia (Wielki Piątek) do godz. 12.00 / Friday (Good Friday) 19 April (closing at 12:00)
24 grudnia (wtorek, Wigilia) do godz. 12.00 / Tuesday (Christmas Eve) 24 December (closing at 12:00)
31 grudnia (wtorek) do godz. 12.00 / Tuesday (New Year's eve) 31 December (closing at 12:00)

Zamknięta / Closure dates

1 stycznia (wtorek, Nowy Rok) / Tuesday 1 January (New Year`s Day)
22 kwietnia (poniedziałek, Wielkanoc) / Monday 22 April (Easter Monday)
1 maja (środa, Święto Pracy) / Wednesday 1 May (May Day)
2 maja (czwartek) / Thursday 2 May
3 maja (piątek, Święto Konstytucji 3 maja) / Friday 3 May (The 3rd of May Constitution Day)
20 czerwca (czwartek, Boże Ciało) / Thursday 20 June (Corpus Christi)
29 lipca do 30 sierpnia (prace remontowe) / 29 June to 30 August (renovations)
1 listopada (piątek, Wszystkich Świętych) / Friday 1 November (All Saints’ Day)
11 listopada (poniedziałek, Święto Niepodległości) / Monday 11 November (Independence Day)
25-26 grudnia (środa, czwartek Boże Narodzenie) / Tuesday, Wednesday 25-26 December (Christmas)