Godziny pracy czytelni
The Reading Room Opening hours

2024

Czytelnia jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-15.30, w środę w godzinach 9.00-18.00. Czytelnia jest zamknięta w sobotę i niedzielę.

The Reading Room is open on Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9.00 a.m. to 3.30 p.m., on Wednesdays 9.00 a.m. to 6.00 p.m. The Reading Room is closed on Saturdays, Sundays and on official holidays.

Czas skrócony/Short-time work

29 marca (Wielki Piątek) do godz. 12.00/Friday (Good Friday) 29 march (closing at 12.00)

24 grudnia (wtorek, Wigilia) do godz. 12.00/Tuesday (Christmas Eve) 24 December (closing at 12:00)

31 grudnia (wtorek, Sylwester) do godz. 12.00/Tuesday (New Year`s Eve) 31 December (closing at 12:00)

Zamknięta/Closure dates

2 stycznia (wtorek, decyzja Szefa Służby Cywilnej)/ Tuesday 2 January (decision of The Head of Civil Service)

1 kwietnia (poniedziałek, Wielkanoc)/Monday 1 April (Easter Monday)

1 maja (środa, Święto Pracy)/Wednesday 1 May (Labour Day)

3 maja (piątek Święto Konstytucji 3 Maja)/Friady 3 May (The 3rd of May Constitution Day)

30 maja (czwartek, Boże Ciało)/Thursday 30 May (Corpus Christi)

15 sierpnia (czwartek, Wniebowzięcie NMP)/Thursday 15 August (Assumption of the Blessed Virgin Mary)

1 listopada (piątek, Wszystkich Świętych)/Friday 1 November (All Saints’ Day)

11 listopada (poniedziałek, Narodowe Święto Niepodległości)/Monday 11 November (Independence Day)

25-26 grudnia (środa-czwartek, Boże Narodzenie)/Wednesday-Friday 25-26 December (Christmas)