Rewers / Call slip

Przed założeniem zamówienia proszę skorzystać z serwisu: Rezerwacja wizyt w czytelni
Before filling in a call slip, please use this service to book a visit: Rezerwacja wizyt w czytelni
Informacja: na jednym rewersie wolno podać tylko jedną sygnaturę!
Please write only one reference number of archival unit on one call slip.
Jeżeli na końcu nazwy zespołu pojawi się gwiazdka, należy koniecznie wybrać nazwę serii.
Star at the end of the name of fonds or collection means that selection of the name of the series is obligatory.
Zamówienia realizowane są w następnym dniu roboczym.
Call slip will be processed on the next working/business day.
W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych rewers nie zostanie zrealizowany!
Call slip will be processed only if it is properly filled in.
Nazwisko i imię zamawiającego* / Full name (Please start with surname)*:


Adres e-mail* / E-mail address*:


Adres e-mail (powtórzenie kontrolne)* / E-mail address (verification)*:


Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego* / Name of the fonds or the collection*
Sygnatura jednostki archiwalnej* / Reference number of archival unit*:
Proszę wpisać tylko jedną sygnaturę / Please write on only one reference number


Numer mikrofilmu / Number of the microfilm:


Data korzystania w czytelni (dd.mm.rrrr)* / Date of use in the Reading Room (dd.mm.yyyy)*:


Uwagi / Notes:Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. / Fields marked with the star (*) are obligatory.