Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej

Z uwagi na równoległe publikowanie czasopisma w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (on-line), Redakcja informuje, że główną wersją czasopisma jest wydanie „papierowe”.