Nauka

AGAD

Ta pod-strona jest dedykowana wymianie informacji związanej z działalnością naukową Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona www: www.agad.gov.pl

Scientiae radices amarae, fructus dulces

Prowadzenie działalności naukowo-wydawniczej należy do statutowych zadań Archiwum Głównego Akt Dawnych. W szczególności są to indywidualne i zespołowe prace naukowo-badawcze z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa, historii i jej nauk pomocniczych, przygotowywanie wydawnictw źródłowych i archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych, organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych, a ponadto tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych przez pracowników Archiwum. Informacje umieszczane na tej podstronie będą dotyczyć tego kręgu zagadnień.