Biblioteka

Biblioteka Archiwum Głównego Akt Dawnych nie przetrwała w swej przedwojennej formie, jej zasób uległ całkowitemu spaleniu. Po wojnie budowano ją właściwie od podstaw, przede wszystkim poprzez zakupy i dary, a także egzemplarze książek, które znajdowały się wśród rewindykowanych z różnych stron Europy archiwaliów. Obecnie biblioteka służy potrzebom pracowników archiwum oraz użytkowników korzystających z materiałów archiwalnych w czytelni.

Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu historii Polski, historii powszechnej, nauk pomocniczych historii, w tym genealogii, heraldyki, sfragistyki, paleografii oraz archiwistyki. Gromadzone zbiory są chronologicznie i tematycznie związane z zasobem archiwum.

Z księgozbioru można korzystać na miejscu w bibliotece lub w czytelni AGAD.

O zbiorach biblioteki informują katalogi kartkowe oraz dostępny on-line Katalog Główny Bibliotek Archiwów Państwowych (https://biblioteka.archiwa.gov.pl).