Lista recenzentów / List of Reviewers

 • prof. dr hab. Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr. hab., prof. KUL Anna Barańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. prof. KUL Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. prof. UJ Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
 •  prof. dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Dariusz Makiłła (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
 • dr Uładzimir Padalinski (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
 • dr hab., prof. PAN Jacek Soszyński (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Władysław Stępniak (em prof. UMK)
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Zofia Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Ewa Ziółek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)