Lista recenzentów

 • prof. dr hab. Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr. hab., prof. KUL Anna Barańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. prof. KUL Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
 • dr hab., prof. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. PAN Henryk Lulewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
 • prof. dr hab. Dariusz Makiłła (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
 • prof. dr Ihor Skoczylas (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)
 • dr hab., prof. Jacek Soszyński (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab., prof. Władysław Stępniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Zofia Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Ewa Ziółek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)