Genealogia

Serwis genealogiczny Archiwum Głównego Akt Dawnych

Księgi metrykalne
w Archiwum Głównym Akt Dawnych

2020

Archiwum Główne Akt Dawnych z przyjemnością informuje, że poprawione i uzupełnione zostały inwentarze zespołów ksiąg metrykalnych, znajdujących się w zasobie archiwum. Są to następujące zespoły:

 • Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej (zespół nr 301), 2070 j. a. z lat 1604-1945
 • Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łucko-żytomierskiej (zespół nr 436), 1079 j. a. z lat 1799-1919
 • Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej (zespół nr 437), 78 j. a. z lat 1590, 1600-1943
 • Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej (zespół nr 548), 6 j.a. z lat 1811–1934
 • Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej (zespół nr 298), 456 j. a. z lat 1728-1943
 • Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego (zespół nr 300), 4098 j. a., z lat 1789-1943
 • Księgi metrykalne gmin ewangelicko-augsburskiego i helweckiego wyznania (zespół nr 299), 348 j. a. z lat 1764-1939
 • Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego/wschodnich województw II Rzeczypospolitej (zespół nr 438), 46 j. a. z lat 1648, 1800-1941
 • Księgi metrykalne parafii wyznania prawosławnego w zasobie AGAD (zespół nr 302), 24 j. a. z lat 1823-1939
 • Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrządków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie) z terenów tzw. zabużańskich (zespół nr 456), 18 j. a., z lat 1685-1942
 • Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich terenów guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej (zespół nr 439), 290 j. a. z lat 1790-1940

Inwentarze dostępne są na stronie internetowej AGAD (agad.gov.pl). Wszystkie księgi (z wyjątkiem destruktów oraz ksiąg nie udostępnianych całkowicie ze względu na cezurę czasową – patrz uwaga poniżej) zostały zeskanowane, a do poszczególnych jednostek dołączono galerie skanów.
Dziękujemy naszym użytkownikom za wskazówki i uwagi, pomocne przy opracowywaniu ksiąg.


 

Uwaga dla korzystających z zespołów i zbiorów ksiąg metrykalnych i akt parafialnych w AGAD


Archiwum Główne Akt Dawnych przypomina, że nie udostępnia się w żadnej postaci do osobistego wglądu ksiąg urodzeń i akt z nimi związanych, od których zamknięcia nie upłynęło 100 lat oraz ksiąg ślubów i zgonów, od których zamknięcia nie minęło 80 lat (Prawo o aktach stanu cywilnego z 28 XI 2014 r., Dz. U., poz. 1741, z późn. zmianami), w związku z czym galerie skanów w inwentarzach, dołączone do sygnatur, dotyczących ksiąg, w których część wpisów podlega nadal cezurze czasowej nie obejmują tych kart wpisowych. Galerie są sukcesywnie uzupełniane o kolejne lata wpisowe, po upływie okresu wymaganego ustawą. Przy przeglądaniu galerii prosimy o sprawdzanie datacji jednostek aktowych.


Uwaga ta dotyczy głównie zesp. 298 (księgi obrządku greckokatolickiego), w mniejszym stopniu zesp. 300 (księgi mojżeszowe), 299 i 439 (księgi ewangelickie).