Warunki wypożyczeń

WARUNKI I ZASADY WYPOŻYCZANIA ARCHIWALIÓW Z ARCHIWUM
GŁÓWNEGO AKT DAWNYCH

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim. W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

Archiwum Główne Akt Dawnych przechowuje archiwalia o unikalnej wartości historycznej i materialnej. Zgromadzone tu obiekty to również cenne zabytki. Ze tego względu archiwum wprowadza szczegółowe Warunki i zasady wypożyczania materiałów archiwalnych z Archiwum Głównego Akt Dawnych na wystawy. Są one zbliżone do zasad, którymi kierują się muzea przy wypożyczaniu obiektów w celach ekspozycyjnych i nie mają na celu ograniczenia wypożyczeń, a jedynie zapewnienie podatnym na wszelkie uszkodzenia obiektom jak najlepszej ochrony i bezpieczeństwa. Zwracamy się, zatem z prośbą do wszystkich instytucji chcących włączyć obiekty z naszego zasobu do planowanych wystaw, o jak najwcześniejsze zgłaszanie próśb o wypożyczenie oraz zapoznanie się również ze Szczegółowymi warunkami ekspozycji, transportu i bezpieczeństwa wypożyczanych materiałów archiwalnych oraz uwzględnienie ich przy organizacji ekspozycji.


 

Wprowadzone „Warunki wypożyczeń” są zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Rady Archiwalnej: GUIDELINES ON EXHIBITING ARCHIVAL MATERIALS ICA Committee on Preservation of Archives in Temperate Climates (CPTE 2002-2006).