Zestawienie osób opisanych w prezentacji internetowej AGAD „Ludzie z Kresów”

Pierwsza z prezentowanych list zawiera nazwiska - odwołania do postaci, będących głównymi bohaterami opisów w poszczególnych działach; 
druga lista uwzględnia osoby wymienione we wstępie do prezentacji oraz związane z postaciami głównymi, wspomniane w opisach ich dotyczących.

Postać główna
Abraham Roman
Ajdukiewicz Kazimierz
Albański Spirydion
Aszpergerowa Aniela
Auerbach Herman
Baczewski Józef Adam
Baczyński Stanisław
Bałaban Majer Samuel
Baworowski Wiktor
Baziak Eugeniusz
Bazylow Ludwik
Berger Adolf
Berler Meschulim Dawid
Bielowski August
Biernacki Edmund
Birnbaum Zygmunt
Blumenfeld Izydor
Brückner Aleksander
Brystiger Julia
Caro Leopold
Chmielowski Piotr
Chruściel Antoni pseud. „Monter”
Didur Adam (akt ur. córki Anieli Wiktorii)
Dobrzaniecki Władysław Stefan
Doms Robert
Drexler Amalia
Duch Bolesław Bronisław
Dunin-Wąsowicz Zbigniew Dymitr
Dzieduszycki Maurycy
Epler Adam Franciszek
Estreicher Alojzy Rafał
Ettinger Izak Aron
Falkowski Jan
Feldman Krystyna
Feuerman Emanuel
Filippi Parys
Fiszer (Fischer) Gustaw
Franke Marian Alojzy
Fredro Aleksander
Friedman Filip
Gimpel Bronisław
Glanzberg Norbert (Natan)
Godebski Franciszek Ksawery
Gołuchowski Adam Maria
Gołuchowski Agenor Romuald
Goszczyński Seweryn
Gottlieb Leopold (Liepe)
Górski Kazimierz
Grek Jan
Haase Adolf Theodor
Haase Theodor
Hemar Marian
Hescheles Henryk Ignacy
Horzyca Wilam
Huber (Trzemeska) Zofia
Indruch Rudolf
Jougan Władysław Alojzy
Kawecki Zdzisław Feliks
Kętrzyński Kazimierz Stanisław
Kicki Kajetan Ignacy
Kipa Emil
Kleeberg Franciszek
Kleeberg Juliusz
Komorowski Tadeusz, pseud. „Bór”
Koncewicz Ryszard
Koniecpolski Stanisław
Konopnicka Maria
Kossak Karol
Kot Stanisław
Królikiewicz Adam
Kryże Roman
Kuchar Mieczysław Marian
Kumaniecki Kazimierz Władysław
Kuntze Edward Jan Wilhelm
Lauterpacht Hersch
Lec Stanisław Jerzy
Lem Stanisław
Lemkin Rafał
Liske Franciszek Ksawery
Longchamps de Bérier Roman
Ludwiżanka Barbara (ślub rodziców)
Łomnicki Antoni
Łoziński Walery
Łoziński Władysław
Maczek Stanisław
Małecki-Saryusz Aleksander
Mann Józef
Marconi Leonard
Mazur Stanisław Mieczysław
Mazurkiewicz Jan, pseud. „Radosław”
Michałowski Emil
Mikolasch Henryk
Mikolasch Karol Henryk
Morawski Seweryn Tytus
Morgenstern Salomon
Natanson Josef Saul
Obertyńska Beata
Osiński Alojzy
Papée Kazimierz Jan
Pasternak Leon
Popiel Antoni
Potocki Andrzej
Próchnik Adam
Progulski Stanisław
Pużak Kazimierz
Rataj Maciej
Rechowicz Marian Józef
Rencki Roman
Ringelblum Emanuel
Rodakowski Henryk
Romer Eugeniusz
Romer Jan Edmund (Edward)
Rydz-Śmigły Edward
Rzewuski Wacław Seweryn
Sandauer Artur
Sapieha Eustachy Kajetan
Sapieżyna Elżbieta
Schauder Paweł Juliusz
Schlechter Emanuel
Schulz Bruno
Schütz Alfred
Semkowicz Aleksander
Semkowicz Władysław
Siarczyński Franciszek
Sichulski Kazimierz
Skarbek Stanisław
Słowacki Euzebiusz Tomasz
Smolka Franciszek
Sobelsohn (Radek) Karol
Sosnowski Jerzy
Staff Leopold
Steuermann Edward
Steuermann Zygmunt
Stock Juda Wolf
Strassberg Israel (Lee Strasberg)
Stryjkowski Julian
Suchomel Jan Maria
Szajnocha Karol
Trawiński Alfred
Trzemeski Edward
Ujejski Kornel
Ulam Adam
Ulam Stanisław
Uruski Seweryn
Viertel Salka
Vogel Debora
Vogelfänger Henryk
Wajda Kazimierz
Wiesenthal Szymon
Wolska (Młodnicka) Maryla
Wyspiański Ignacy
Wyspiański Franciszek
Zapolska Gabriela
Żegleń Kazimierz
Żmurko Wawrzyniec
Żuliński Kazimierz
Żuliński Tadeusz
Żuliński Tadeusz Anzelm
Żuliński Tadeusz Józef

    

Postać wzmiankowana
Adlofówna Stanisława (po mężu Blumenfeld)
Baczewski (Baczeles) Arnold
Baczyński Zygmunt
Berger Eliasz Jakub
Berger Jakub
Berger Oswald Jechiel
Birnbaum Izak
Blumenfeld Emanuel
Didur Aniela Wiktoria (c. Adama Didura)
Dobrzańska Stanisława (po mężu Ludwig)
Dobrzański Jan
Dzieduszycki Edward
Falkowska Zofia
Feldman Ferdynand
Kicki Aleksander
Ludwig Adam
Ludwigowie, karta meldunkowa rodziny
Nebenzahl Lina
Parandowska Julia
Pinsel Antoni (syn Johanna Georga Pinsla)
Pinsel Bernard (syn Johanna Georga Pinsla)
Pinsel Johann Georg
Romer Edmund Jan
Romer Witold Edmund
Rosner Klara (Chaje)
Sawicka Katarzyna - Ketty (po mężu Feldman)
Sobieski, Jan III
Sobieski Marek
Wyspiański Stanisław
Żuliński Józef