Minimalne wymagania dla opisu archiwalnego

AGAD

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa
tel. (+ 48)(22) 831-54-91
fax. (+ 48)(22) 831-16-08
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
strona www: www.agad.gov.pl

Scientiae radices amarae, fructus dulces

Minimalne wymagania dla opisu archiwalnego

 

Opracowując Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego, Częsć Ogólną - ISAD(G): General International Standard Archival Description (http://www.agad.gov.pl/isad/ISADv2PL.pdf) jego autorzy uznali tylko nieliczne elementy za zasadnicze z punktu widzenia międzynarodowej wymiany informacji; są to:

a. sygnatura

b. tytuł (nazwa)

c. twórca

d. data(y)

e. rozmiary opisywanego obiektu

f. poziom opisu

 

Wydaje się, że na potrzeby opisu Poloniców podobne elementy będą podstawowe, lecz warto je wzbogacić o jeszcze następujące dane:

 

Proponowana kolejnosć pól w opisie jednostki w AGAD

Tytuł pola

Kod ISAD (G)

Sygnatura (kraj, miasto, archiwum, zespół, seria)

3.1.1.

Tytuł (w tytule zwykle zawiera się nazwa twórcy)

3.1.2.

Data/Daty (jeżeli rozwinięta to: YYYY MM DD)

3.1.3

Poziom opisu (zespół, seria, podseria, jednostka)

3.1.4.

Tresć (może być wymienna z tytułem, zależy od poziomu opisu)

3.3.1.

Język / Języki

3.4.3.

Opis zewnętrzny (rozmiary opisywanego obiektu)

3.4.4.

Uwagi

3.6.1.

Mikrofilm / Scan

3.4.2.


Przykład