logo Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Central Archives of Historical Records in Warsaw
Tabulatorium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum
AGAD

Metrica Regni Poloniae Digitalis

Metryka Koronna z czasów Kazimierza Jagiellończyka - tomy: MK 10, MK 11.
Metryka Koronna z czasów Zygmunta - tomy: MK 22, MK 23, MK 24, MK 25, MK 26, MK 28, MK 31, MK 35, MK 36, MK 37, MK 38, MK 39, MK 40, MK 43, MK 46, MK 47, MK 48, MK 49, MK 50, MK 51, MK 52, MK 53, MK 55, MK 61, MK 62, MK 63, MK 65, MK 66, MK 70.
Metryka Koronna z czasów Zygmunta Augusta - tomy: MK 77, MK 78, MK 79, MK 80, MK 82, MK 83, MK 84, MK 85, MK 86, MK 87, MK 89, MK 90, MK 91, MK 93, MK 95, MK 96, MK 97, MK 99, MK 100, MK 101, MK 105, MK 107, MK 108, MK 109, MK 110.
Metryka Koronna z czasów Henryka Walezego - tom MK 111.
Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa - tomy: MK 134, MK 136, MK 137.
Księgi Poselstw - tomy LL 01, LL 02, LL 03, LL 04, LL 05, LL 06, LL 07, LL 08, LL 09, LL 10, LL 11, LL 12, LL 13, LL 14, LL 15, LL 16, LL 17, LL 18, LL 19, LL 20, LL 21, LL 22, LL 23, LL 24, LL 25, LL 26, LL 27, LL 28, LL 29, LL 30, LL 31, LL 32, LL 33, LL 34, LL 35, LL 36, LL 37, LL 38, LL 39.

341c1e850ca5bf98ba9f0dd4ec0cfb0f (1) (325 kB)
Metryka Koronna z czasów Władysława IV - Projekty wykonane w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, tomy: MK 180, MK 181, E8656, MK 182, MK 183, MK 184, MK 185, MK 186, MK 187, MK 188, MK 189, MK 190,