160 rocznica
insurekcji 1863/1864

Cykl "Polonia", III. Kucie kos
Artur Grottger, 1863

Akta Organizacji Narodowej Powstania Styczniowego
przechowywane są w AGAD

Cykl "Polonia", IV. Bitwa
Artur Grottger, 1863

Akta wpisane są na
Polską Listę Krajową UNESCO „Pamięć Świata”

Cykl "Polonia", IX. Na pobojowisku
Artur Grottger, 1863

Pieczęcie
Powstańcze

W czasie powstania styczniowego pieczęć z umieszczonym na niej herbem była symbolem władzy, nadawała wagi dokumentom, zastępując podpisy. Pieczęć powstańcza była trójpolowa – w odrębnych polach znajdowały się godła Polski, Litwy i Rusi (Orzeł, Pogoń i Archanioł Michał). Sam herb wieńczyła korona jagiellońska. W otoku oprócz napisu Rząd Narodowy znajdowała się nazwa organizacji lub nazwy urzędów, które posługiwały się pieczęcią.

Miejsca
Pamięci

Gloria victis („Chwała zwyciężonym” – Eliza Orzeszkowa). A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wielkiej mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc i niosąc w przestrzeń, w czas, w pamięci, w serca, w przyszłość świata triumfem dalekiej przyszłości rozbrzmiewający okrzyk: Gloria victis!
Non omnis moriar („Nie wszystek umrę” – Horacy). Śmierć nie oznacza końca istnienia człowieka, bowiem pamięć o nim i jego sława będzie trwała również potem.

 • Park im. Romualda Traugutta

  Park im. Romualda Traugutta

  Krzyż i Głaz Pamięci Romualda Traugutta.

 • Park im. Romualda Traugutta

  Park im. Romualda Traugutta

  Inskrypcja na głazie upamiętniająca miejsce stracenia członków Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym: Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyńskiego, Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego, 5 VIII 1864 r.

 • Cytadela Warszawska. X Pawilon

  Centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych zaboru rosyjskiego; kilkuset z nich stracono na stokach twierdzy, tysiące wywieziono stąd na katorgę bądź zesłanie syberyjskie. Wśród więźniów X Pawilonu był m.in. Romuald Traugutt. Siedziba oddziału Muzeum Niepodległości poświęconego walkom narodowowyzwoleńczym w XIX w.

 • Chruślina

  Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego w Chruślinie (miejsce dwóch bitew, 30 maja i 4 sierpnia 1863 r.).

 • Stoczek Łukowski

  Cmentarz powstańczy w Stoczku Łukowskim. tablica pamiątkowa upamiętniającą śmierć 10 powstańców z oddziału Walentego Lewandowskiego poległych w bitwie pod Starą Różą oraz 9 powstańców poległych w bitwie pod Kapicami.

 • Ostrów Wielkopolski

  I Liceum Ogólnokształcące (dawne Królewskie Katolickie Gimnazjum). Tablica pamięci z nazwiskami uczniów i profesorów (lata 1863-1864), którzy byli uczestnikami powstania i oddali swoje życie za Polskę.

 • Puszcza Kampinoska

  Zbiorowa mogiła powstańców styczniowych (w bitwie pod Budą Zaborowską 14 IV 1863 r. zginęło 72 powstańców).

 • Wołkowysk

  Cmentarz Wojenny

  Krzyż powstania 1863-1864.

 • Wołkowysk

  Cmentarz Wojenny

  Tablica pamiątkowa pod Krzyżem powstańczym.

 • Lida

  Cmentarz.

  Nagrobek uczestniczki powstania styczniowego.

 • Iszczołna, gm. Szczuczyn

  Tablica pamiątkowa na kościele parafialnym.

 • Świsłocz

  Pomnik Romuald Traugutta.

 • Lwów

  Górka Powstańcza na Cmentarzu Łyczakowskim

  Wydzielona kwatera powstała z końcem XIX w. z inicjatywy Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego lat 1863/64. Spoczywa na niej ok. 230 uczestników powstania styczniowego. Pomnik Szymona Wizunasa Szydłowskiego.

 • Lorem ipsum dolor sit

  26 April 2018

  Nam vel egestas nisi. Nullam lobortis magna at enim venenatis luctus. Nam finibus, mauris eu dictum iaculis, dolor tortor cursus quam, in volutpat augue lectus sed magna. Integer mollis lorem quis ipsum maximus finibus.

 • Integer ultrices augue eu

  24 April 2018

  Nam vel egestas nisi. Nullam lobortis magna at enim venenatis luctus. Nam finibus, mauris eu dictum iaculis, dolor tortor cursus quam, in volutpat augue lectus sed magna. Integer mollis lorem quis ipsum maximus finibus.

 • Cras commodo odio ut

  20 April 2018

  Nam vel egestas nisi. Nullam lobortis magna at enim venenatis luctus. Nam finibus, mauris eu dictum iaculis, dolor tortor cursus quam, in volutpat augue lectus sed magna. Integer mollis lorem quis ipsum maximus finibus.