Dostęp do pełnych treści tomów / Access to the full contents of the volumes

Pełna zawartość rocznika „Miscellanea Historico-Archivistica” w wersji elektronicznej jest udostępniania w internecie:

The full contents of the volumes in electronic form is accessible via the web pages, as below: