Miscellanea Historico-Archivistica

Informacja o czasopiśmie

"Miscellanea Historico-Archivistica" to periodyk Archiwum Głównego Akt Dawnych, ukazujący się od 1985 roku. Czasopismo początkowo publikowane było we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Wydawnictwem PWN, a od tomu IV wydawane jest w koedycji z Wydawnictwem DiG. ISSN 0860-1054

Tematyka czasopisma nawiązuje do jego tytułu. Zamieszczane są w nim różnorodne teksty z zakresu historii (do 1918 r.) i jej nauk pokrewnych oraz szeroko rozumianej archiwistyki, dotyczące dziejów Rzeczypospolitej w jej historycznym rozumieniu, a także wspólnego dziedzictwa archiwalnego narodów wchodzących w jej skład. Co zrozumiałe, szczególne miejsce w czasopiśmie zajmują edycje źródeł historycznych, a także informacje o nabytkach archiwalnych w zasobie AGAD. Do artykułów dołączane są streszczenia tłumaczone na język angielski. Czasopismo jest recenzowane. Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów pocztą elektroniczną na adres sekretariat@agad.gov.pl).
***
 • Do Autorów tekstów opublikowanych w czasopiśmie "Miscellanea Historico-Archivistica"


  Spisy treści poszczególnych tomów:

 • [tom I, 1985]
 • [tom II, 1987]
 • [tom III, 1989]
 • [tom IV, 1994]
 • [tom V, 1995]
 • [tom VI, 1996]
 • [tom VII, 1997]
 • [tom VIII, 1997]
 • [tom IX, 1998]
 • [tom X, 1999]
 • [tom XI, 2000]
 • [tom XII, 2000]
 • [tom XIII, 2001]
 • [tom XIV, 2002]
 • [tom XV-XVI, 2010] okładka
 • [tom XVII, 2010] okładka
 • [tom XVIII, 2011] okładka
 • [tom XIX, 2012] okładka
 • [tom XX, 2013] okładka
 • [tom XXI, 2014] okładka
 • [tom XXII, 2015] okładka
 • [tom XXIII, 2016] okładka
 • [tom XXIV, 2017] okładka
 • [tom XXV, 2018] okładka