Archiwalne wtorki genealogiczne

miejsce:
Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, ul. Długa 7, Sala balowa pałacu Raczyńskich)
czas:
wtorki, godzina 17.00
terminarz i tematyka spotkań:

31 stycznia 2017 - Rafał Górny, Jak poszukiwać przodków na Śląsku - charakterystyka źródeł archiwalnych.


Poprzednie spotkania

2015

- 29 września 2015 r. – Dorota Lewandowska, Księgi metrykalne w zasobie AGAD źródłem do prowadzenia poszukiwań genealogicznych.
- 27 października 2015 r. – Jarosław Zawadzki, Dokumenty z zespołów i zbiorów o proweniencji prywatnej przydatne do badań genealogicznych.
- 24 listopada 2015 r. – dr Michał Kulecki, Staropolska dokumentacja sądowa jako źródło do badań genealogicznych.

2016

- 26 stycznia 2016 r. – Dorota Lewandowska, dr Małgorzata Osiecka, Poza metrykalne źródła genealogiczne w zasobie oddziału akt porozbiorowych.
- 23 lutego 2016 r. – Anna Czajka, Jak chronić dokumenty rodzinne.
- 26 kwietnia 2016 r. – Maciej Zdunek, Portal Szukaj w Archiwach w teorii i praktyce.
- 28 czerwca 2016 r. O polskich korzeniach papieża Piusa X czyli „genealogia szeptana” w konfrontacji z materiałami archiwalnymi.

- 25 października 2016 r. – Anna Czajka, Zanim zobaczysz skan dokumentu w internecie. O przygotowaniu archiwaliów do digitalizacji.
- 29 listopada 2016 r. – Maria Sierocka-Pośpiech, Księgi miejskie jako źródło poszukiwań genealogicznych.