Archiwalne wtorki genealogiczne

miejsce:

Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, ul. Długa 7, Sala balowa pałacu Raczyńskich)

czas:Poprzednie spotkania


2015


– 29 września 2015 r. – Dorota Lewandowska, Księgi metrykalne w zasobie AGAD źródłem do prowadzenia poszukiwań genealogicznych.

– 27 października 2015 r. – Jarosław Zawadzki, Dokumenty z zespołów i zbiorów o proweniencji prywatnej przydatne do badań genealogicznych.

– 24 listopada 2015 r. – dr Michał Kulecki, Staropolska dokumentacja sądowa jako źródło do badań genealogicznych.

2016


– 26 stycznia 2016 r. – Dorota Lewandowska, dr Małgorzata Osiecka, Poza metrykalne źródła genealogiczne w zasobie oddziału akt porozbiorowych.

– 23 lutego 2016 r. – Anna Czajka, Jak chronić dokumenty rodzinne.

– 26 kwietnia 2016 r. – Maciej Zdunek, Portal Szukaj w Archiwach w teorii i praktyce.

– 28 czerwca 2016 r. O polskich korzeniach papieża Piusa X czyli „genealogia szeptana” w konfrontacji z materiałami archiwalnymi.

– 25 października 2016 r. – Anna Czajka, Zanim zobaczysz skan dokumentu w internecie. O przygotowaniu archiwaliów do digitalizacji.

– 29 listopada 2016 r. – Maria Sierocka-Pośpiech, Księgi miejskie jako źródło poszukiwań genealogicznych.

2017


– 31 stycznia 2017 – Rafał Górny, Jak poszukiwać przodków na Śląsku – charakterystyka źródeł archiwalnych.