Spis zespołów

Zasób (zespoły i zbiory) Classification scheme of fonds and collections:
1 Zbiór dokumentów pergaminowych Zbiór/Colección 1155/1939 8893 j. a. 100 m.b
2 Zbiór dokumentów papierowych Zbiór/Colección 1395/1931 4669 j. a. 17,2 m.b
3 Archiwum Koronne Warszawskie Zespół/Fondo 1455/1796 5051 j. a. 15 m.b
4 Metryka Koronna Zespół/Fondo 1414/1839 768 j. a. 49 m.b
5 Sumariusz Metryki Litewskiej Zespół/Fondo 1386/1751 15 j. a. 1 m.b
6 Nuncjatura Stolicy Apostolskiej Zespół/Fondo 1661/1794 10 j. a. 1 m.b
7 Archiwum Skarbu Koronnego Zespół/Fondo 1388/1826 1685 j. a. 80 m.b
8 Archiwum Kameralne Zespół/Fondo 1700/1796 3599 j. a. 66,5 m.b
9 Akta Ekonomii Malborskiej Zespół/Fondo 1510/1766 76 j. a. 4 m.b
10 Tzw. Metryka Litewska Zbiór/Colección 1448/1808 421 j. a. 25,6 m.b
11 Archiwum Królestwa Polskiego Zbiór/Colección 1501/1822 380 j. a. 24,2 m.b
12 Zbiór Popielów Zbiór/Colección 1501/1900 444 j. a. 24,5 m.b
13 Archiwum Sejmu Czteroletniego Zbiór/Colección 1788/1792 25 j. a. 6 m.b
14 Korespondencja Stanisława Augusta Zespół/Fondo 1792/1797 16 j. a. 1 m.b
15 Archiwum Ghigiottiego Zespół/Fondo 1760/1798 974 j. a. 5,7 m.b
16 Papiery Wickedégo Zespół/Fondo 1767/1786 48 j. a. 0,3 m.b
17 Militaria z Jabłonny Zbiór/Colección 1776/1813 241 j. a. 3,5 m.b
18 Komisja Bankowa Zespół/Fondo 1793/1794 127 j. a. 0,2 m.b
19 Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie; Terrestria et Castrensia Varsaviensia Zespół/Fondo 1417/1797 222 j. a. 40 m.b
21 Księgi ziemskie błońskie; Terrestria Blonensia Zespół/Fondo 1428/1717 24 j. a. 3 m.b
22 Księgi ziemskie tarczyńskie; Terrestria Tarczynensia Zespół/Fondo 1438/1659 23 j. a. 2,6 m.b
23 Księgi ziemskie płockie; Terrestria Plocensia Zespół/Fondo 1400/1793 210 j. a. 21 m.b
24 Księgi grodzkie płockie; Castrensia Plocensia Zespół/Fondo 1444/1794 750 j. a. 86 m.b
25 Księgi ziemskie szreńskie; Terrestria Schrenensia Zespół/Fondo 1551/1647 1 j. a. 0,2 m.b
26 Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie; Terrestria et castrensia Ciechanoviensia Zespół/Fondo 1541/1799 584 j. a. 67 m.b
28 Księgi ziemskie przasnyskie; Terrestria Przasnysiensia Zespół/Fondo 1585/1797 46 j. a. 4,5 m.b
29 Księgi grodzkie przasnyskie; Castrensia Przasnysiensia Zespół/Fondo 1762/1796 64 j. a. 5,5 m.b
30 Księgi ziemskie wyszogrodzkie; Terrestria Wyschegradensia Zespół/Fondo 1429/1791 80 j. a. 10 m.b
31 Księgi grodzkie wyszogrodzkie; Castrensia Wyschegradensia Zespół/Fondo 1532/1796 255 j. a. 15 m.b
32 Księgi ziemskie zakroczymskie; Terrestria Zacroczimiensia Zespół/Fondo 1405/1800 170 j. a. 17 m.b
33 Księgi grodzkie zakroczymskie; Castrensia Zacroczimiensia Zespół/Fondo 1481/1795 296 j. a. 30 m.b
34 Księgi ziemskie nowomiejskie; Terrestria de Nowe Miasto [Novomestensia] Zespół/Fondo 1710/1799 16 j. a. 1,5 m.b
35 Księgi grodzkie nowomiejskie; Castrensia de Nowe Miasto [Novomestensia] Zespół/Fondo 1774/1797 45 j. a. 5 m.b
36 Księgi ziemskie różańskie; Terrestria Rozanensia Zespół/Fondo 1552/1792 14 j. a. 1 m.b
37 Księgi grodzkie różańskie; Castrensia Rozanensia Zespół/Fondo 1480/1802 236 j. a. 20,5 m.b
38 Księgi ziemskie i grodzkie makowskie; Terrestria et castrensia Makowiensia Zespół/Fondo 1658/1795 42 j. a. 3,5 m.b
40 Księgi ziemske sieluńskie; Terrestria Sielunensia Zespół/Fondo 1513/1773 18 j. a. 1 m.b
41 Księgi grodzkie sieluńskie; Castriensia Sielunensia Zespół/Fondo 1490/1794 30 j. a. 2,5 m.b
42 Księgi grodzkie pułtuskie; Castrensia Pultoviensia Zespół/Fondo 1506/1800 23 j. a. 1 m.b
43 Księgi ziemskie i grodzkie nurskie; Terrestria et Castrensia Nurensia Zespół/Fondo 1601/1806 259 j. a. 18 m.b
45 Księgi ziemskie i grodzkie ostrowskie; Terrestria et Castrensia Ostroviensia Zespół/Fondo 1573/1798 2 j. a. 0,15 m.b
47 Księgi ziemskie ostrołęckie; Terrestria Ostrolancensia Zespół/Fondo 1542/1782 33 j. a. 3 m.b
48 Księgi grodzkie ostrołęckie; Castrensia Ostrolancensia Zespół/Fondo 1549/1784 23 j. a. 1,5 m.b
49 Księgi grodzkie gostynińskie; Castrensia Gostinensia Zespół/Fondo 1693/1793 2 j. a. 0,15 m.b
50 Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie i gąbińskie; Terrestria et castrensia Gostinensia et Gambinensia Zespół/Fondo 1624/1793 12 j. a. 0,5 m.b
52 Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie; Succamerarialia Siradiensia nec non Piotrcoviensia, Schadcoviensia et Radomsiensia Zespół/Fondo 1538/1664 12 j. a. 0,9 m.b
56 Księgi ziemskie i grodzkie sieradzkie; Terrestria et castrensia Siradiensia Zespół/Fondo 1386/1840 941 j. a. 105 m.b
58 Księgi ziemskie szadkowskie; Terrestria Schadkoviensia Zespół/Fondo 1417/1768 100 j. a. 12,5 m.b
59 Księgi podkomorskie wieluńskie; Succamerarialia Wielunensia Zespół/Fondo 1539/1784 8 j. a. 1,5 m.b
60 Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie; Terrestria et castrensia Wielunensia Zespół/Fondo 1456/1806 570 j. a. 45 m.b
62 Księgi ziemskie ostrzeszowskie; Terrestria Ostrzeschoviensia Zespół/Fondo 1419/1799 71 j. a. 5 m.b
63 Księgi grodzkie ostrzeszowskie; Castrensia Ostrzeschoviensia Zespół/Fondo 1419/1794 177 j. a. 24 m.b
64 Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego Zespół/Fondo 1790/1792 18 j. a. 1,5 m.b
65 Księgi podkomorskie łęczyckie; Succamerarialia Lanciciensia Zespół/Fondo 1598/1637 1 j. a. 0,2 m.b
66 Księgi ziemskie łęczyckie; Terrestria Lanciciensia Zespół/Fondo 1385/1793 260 j. a. 23 m.b
67 Księgi grodzkie łęczyckie; Castrensia Lanciciensia Zespół/Fondo 1462/1794 1276 j. a. 115,5 m.b
68 Księgi ziemskie brzezińskie; Terrestria Brzezinensia Zespół/Fondo 1415/1792 65 j. a. 4 m.b
69 Księgi ziemskie orłowskie; Terrestria Orloviensia Zespół/Fondo 1396/1792 76 j. a. 6 m.b
70 Księgi ziemskie brzesko-kujawskie; Terrestria Brzestensia (Cuyaviensia) Zespół/Fondo 1397/1794 75 j. a. 4,5 m.b
71 Księgi grodzkie brzesko-kujawskie; Castrensia Brzestensia (Cuyaviensia) Zespół/Fondo 1430/1794 397 j. a. 25 m.b
72 Księgi ziemskie przedeckie; Terrestria Przedecensia Zespół/Fondo 1414/1677 25 j. a. 1,5 m.b
73 Księgi grodzkie przedeckie; Castrensia Przedecensia Zespół/Fondo 1474/1795 223 j. a. 18,5 m.b
74 Księgi ziemskie kowalskie; Terrestria Covaliensia Zespół/Fondo 1412/1678 15 j. a. 1 m.b
75 Księgi grodzkie kowalskie; Castrensia Kovaliensia Zespół/Fondo 1441/1794 148 j. a. 14 m.b
76 Księgi ziemskie radziejowskie; Terrestria Radziejoviensia Zespół/Fondo 1434/1792 33 j. a. 2,5 m.b
77 Księgi grodzkie radziejowskie; Castrensia Radziejoviensia Zespół/Fondo 1607/1795 198 j. a. 17 m.b
78 Księgi ziemskie kruszwickie; Terrestria Kruszvicensia Zespół/Fondo 1434/1692 8 j. a. 0,5 m.b
79 Księgi grodzkie kruszwickie; Castrensia Kruszvicensia Zespół/Fondo 1585/1773 68 j. a. 5,5 m.b
80 Komisja Porządkowa Cywilno - Wojskowa Inowrocławska z powiatem radziejowskim i kruszwickim Zespół/Fondo 1789/1792 4 j. a. 0,3 m.b
81 Księgi ziemskie i grodzkie bobrownickie; Terrestria et castrensia Bobrovnicensia Zespół/Fondo 1521/1795 300 j. a. 17,3 m.b
83 Księgi ziemskie dobrzyńskie; Terrestria Dobrinensia Zespół/Fondo 1661/1792 3 j. a. 0,5 m.b
85 Księgi grodzkie łomżyńskie Zespół/Fondo 1602 1 j. a. 0,1 m.b
87 Księgi grodzkie brańskie; Castrensia Branscensia Zespół/Fondo 1550/1726 57 j. a. 6 m.b
88 Księgi ziemskie drohickie; Terrestria Drohicensia Zespół/Fondo 1515/1696 19 j. a. 2 m.b
89 Księgi grodzkie drohickie; Castrensia Drohicensia Zespół/Fondo 1473/1742 99 j. a. 10 m.b
90 Księgi grodzkie goniądzkie; Castrensia Goniądzensia Zespół/Fondo 1668/1679 3 j. a. 0,3 m.b
91 Księgi grodzkie mielnickie; Castrensia Mielnicensia Zespół/Fondo 1562/1596 11 j. a. 1 m.b
92 Księga ziemskie sokólskie; Terrestria Socolscensia Zespół/Fondo 1794 1 j. a. 0,01 m.b
93 Księgi ziemskie suraskie; Terrestria Surasiensia Zespół/Fondo 1554/1705 14 j. a. 1,5 m.b
94 Sumariusze Akt Ziemskich i Miejskich Podlaskich Zespół/Fondo 1842/1886 4 j. a. 0,5 m.b
95 Księgi grodzkie łukowskie; Castrensia Lukoviensia Zespół/Fondo 1743/1744 2 j. a. 0,1 m.b
96 Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego "Kapicjana" Zbiór/Colección 1430/1804 78 j. a. 14 m.b
97 Księgi miejskie Starej Warszawy Zespół/Fondo 1427/1796 84 j. a. 3,5 m.b
98 Księgi miejskie Nowej Warszawy Zespół/Fondo 1477/1794 12 j. a. 1 m.b
99 Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne Zespół/Fondo 1541/1796 222 j. a. 10 m.b
101 Księgi miejskie Białystok Zespół/Fondo 1745/1787 3 j. a. 0,1 m.b
102 Księgi miejskie Bielsk Zespół/Fondo 1672/1737 3 j. a. 0,3 m.b
103 Księgi miejskie Bodzanów Zespół/Fondo 1758 1 j. a. 0,01 m.b
106 Księgi miejskie Brześć Zespół/Fondo 1540/1786 4 j. a. 0,2 m.b
107 Księgi miejskie Brzeźnica Zespół/Fondo 1575/1808 6 j. a. 0,35 m.b
108 Księgi miejskie Chocz Zespół/Fondo 1585/1820 5 j. a. 0,3 m.b
109 Księgi miejskie Chorzele Zespół/Fondo 1600 1 j. a. 0,01 m.b
110 Księgi miejskie Ciechanów Zespół/Fondo 1717 1 j. a. 0,01 m.b
114 Księgi miejskie Dobra Zespół/Fondo 1548/1806 12 j. a. 0,5 m.b
116 Księgi miejskie Działoszyn Zespół/Fondo 1515/1796 9 j. a. 0,2 m.b
117 Księgi miejskie Gąbin Zespół/Fondo 1602/1799 8 j. a. 0,5 m.b
118 Księgi miejskie Grocholice Zespół/Fondo 1594/1748 3 j. a. 0,15 m.b
120 Księgi miejskie Grzegorzew Zespół/Fondo 1533/1809 3 j. a. 0,2 m.b
121 Księgi miejskie Janów Zespół/Fondo 1686/1687 1 j. a. 0,01 m.b
123 Księgi miejskie Kamieńsk Zespół/Fondo 1780/1797 1 j. a. 0,01 m.b
124 Księgi miejskie Kazimierz Zespół/Fondo 1588/1798 4 j. a. 0,2 m.b
125 Księgi miejskie Knyszyn Zespół/Fondo 1553/1707 2 j. a. 0,2 m.b
127 Księgi miejskie Kowal Zespół/Fondo 1429/1795 31 j. a. 1 m.b
131 Księgi miejskie Lubraniec Zespół/Fondo 1784/1799 1 j. a. 0,05 m.b
132 Księgi miejskie Lutomiersk Zespół/Fondo 1404/1820 6 j. a. 0,3 m.b
134 Księgi miejskie Łęczyca Zespół/Fondo 1560/1803 22 j. a. 0,8 m.b
135 Księgi miejskie Łowicz Zespół/Fondo 1743 1 j. a. 0,01 m.b
136 Księgi miejskie Łódź Zespół/Fondo 1471/1835 6 j. a. 0,5 m.b
138 Księgi miejskie Mordy Zespół/Fondo 1554/1612, [1698] 1 j. a. 0,1 m.b
139 Księgi miejskie Nieszawa Zespół/Fondo 1485/1798 57 j. a. 2,85 m.b
140 Księgi miejskie Olkusz Zespół/Fondo 1402/1491 1 j. a. 0,1 m.b
141 Księgi miejskie Osmolin Zespół/Fondo 1829 1 j. a. 0,01 m.b
142 Księgi miejskie Ostrów Zespół/Fondo 1765/1766 1 j. a. 0,01 m.b
143 Księgi miejskie Pajęczno Zespół/Fondo 1533/1808 12 j. a. 0,55 m.b
144 Księgi miejskie Płock Zespół/Fondo 1489/1928 21 j. a. 0,7 m.b
145 Księgi miejskie Praszka Zespół/Fondo 1541/1808 7 j. a. 0,3 m.b
146 Księgi miejskie Radziejów Zespół/Fondo 1430/1805 40 j. a. 2 m.b
147 Księgi miejskie Rzgów Zespół/Fondo 1467/1789 1 j. a. 0,05 m.b
148 Księgi miejskie Sieradz Zespół/Fondo 1432/1806 62 j. a. 4 m.b
150 Księgi miejskie Sempolno Zespół/Fondo 1637/1808 3 j. a. 0,2 m.b
151 Księgi miejskie Szadek Zespół/Fondo 1401/1697 32 j. a. 2,7 m.b
152 Księgi miejskie Szczerców Zespół/Fondo 1672/1795 6 j. a. 0,5 m.b
154 Księgi miejskie Szreńsk Zespół/Fondo 1521/1751 2 j. a. 0,1 m.b
157 Księgi miejskie Tuszyn Zespół/Fondo 1660/1820 3 j. a. 0,1 m.b
158 Księgi miejskie Uniejów Zespół/Fondo 1495/1809 24 j. a. 1,1 m.b
159 Księgi miejskie Warta Zespół/Fondo 1469/1793, [1807] 64 j. a. 3,3 m.b
160 Księgi miejskie Wieluń Zespół/Fondo 1514/1810 56 j. a. 3,4 m.b
161 Księgi miejskie Zakroczym Zespół/Fondo 1543/1600 1 j. a. 0,01 m.b
162 Księgi miejskie Zgierz Zespół/Fondo 1583/1790 1 j. a. 0,1 m.b
164 Księgi wiejskie Lubatówka Zespół/Fondo 1473/1740 1 j. a. 0,1 m.b
165 Księgi wiejskie Rogi Zespół/Fondo 1531/1778 1 j. a. 0,15 m.b
166 Akta biskupstwa warmińskiego Zespół/Fondo 1613/1830 36 j. a. 1,5 m.b
167 Akta kapituły warmińskiej Zespół/Fondo 1673/1803 35 j. a. 1,5 m.b
168 Varia Oddziału I Zbiór/Colección 1346/1857 58 j. a. 3 m.b
169 Generalne Dyrektorium. Departament Prus Południowych; General Direktorium [General Ober Finanz-, Kriegs- und Domainen Direktorium] Departement Südpreussen* Zespół/Fondo 1793/1806 7160 j. a. 168,5 m.b
170 Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich; General Direktorium [General Ober Finanz-, Kriegs- und Domainen Direktorium] Departement Neuostpreussen Zespół/Fondo 1795/1806 4846 j. a. 65 m.b
171 Generalne Dyrektorium. Departament Solny; General Direktorium. [General Ober Finanz-, Kriegs- und Domänen Direktorium] Salzdepartement. Zespół/Fondo 1777/1806 266 j. a. 3,5 m.b
173 C. K. Zjednoczona Kancelaria Nadworna; K. k. Vereinigte Hofkanzlei Zespół/Fondo 1795/1810 144 j. a. 8,2 m.b
174 Komisja Rządząca Zespół/Fondo [1775, 1790, 1804, 1806] 1807 [1810/1811] 118 j. a. 4 m.b
175 Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego Zespół/Fondo 1807/1815 466 j. a. 12 m.b
176 Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego Zespół/Fondo 1806/1813 341 j. a. 4,5 m.b
178 Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r. Zespół/Fondo 1791/1811 6 j. a. 0,25 m.b
179 Militaria z czasów epoki napoleońskiej* Zbiór/Colección 1799/1817 48 j. a. 0,5 m.b
181 Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego Zespół/Fondo 1813/1815 39 j. a. 1,5 m.b
182 Sejm Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1808/1831, [1843] 19 j. a. 0,5 m.b
183 Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1815/1818 12 j. a. 1 m.b
184 I Rada Stanu Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1810/1832 526 j. a. 14,51 m.b
185 II Rada Stanu Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1807/1853 546 j. a. 7,5 m.b
186 III Rada Stanu Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1819/1886 758 j. a. 9 m.b
187 Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu (Obszczeje Sobranije Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczego Sienata) Zespół/Fondo [1829] 1841/1876 [1879] 53 j. a. 2 m.b
188 Rada Administracyjna Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1815/1867 200 j. a. 16 m.b
190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego* Zbiór/Colección 1768/1888 [1905/1912] 1999 j. a. 77 m.b
191 Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych* Zespół/Fondo 1795/1868 8005 j. a. 440,08 m.b
192 Komisja Rządowa Sprawiedliwości* Zespół/Fondo 1830/1887 5 j. a. 0,15 m.b
193 Komisja Rządowa Wojny Zespół/Fondo [1811/1814] 1815/1832 [1833/1866] 660 j. a. 20, m.b
194 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu* Zespół/Fondo 1799/1904 5782 j. a. 142,07 m.b
195 Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego* Zespół/Fondo 1809/1867 8 j. a. 0,2 m.b
196 Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Własna JCMości do Spraw Kólestwa Polskiego (Sztatssiekrietariat Carstwa Polskogo,Sobstwiennaja Kancelarija po Diełam Carstwa Polskogo) Zespół/Fondo 1807/1876 3991 j. a. 35 m.b
197 Kancelaria Senatora Nowosilcowa Zespół/Fondo 1798/1830 890 j. a. 11,5 m.b
198 Policja Tajna Wielkiego Księcia Konstantego Zespół/Fondo 1814/1830 116 j. a. 6,3 m.b
199 Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk Zespół/Fondo 1699, 1716, 1769, 1791, 1800/1832 106 j. a. 2,5 m.b
200 Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830/1831 Zespół/Fondo 1830/1845 719 j. a. 19 m.b
201 Papiery generała Rohlanda Zespół/Fondo 1819/1831 22 j. a. 0,5 m.b
202 Zbiór Materiałów Mińskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Zbiór/Colección [1804] 1827/1867 [1908] 49 j. a. 1,3 m.b
203 Namiestnik i Głównodowodzący wojskami w Królestwie Polskim; Namiestnik i Gławnokomandujuszczij Armiej w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1833/1865 172 j. a. 3 m.b
204 Izba Administracyjna Dóbr Koronie i Skarbowi Przywróconych Zespół/Fondo 1796/1818 101 j. a. 2,5 m.b
205 Marszałek Dworu Królewskiego Zespół/Fondo [1806/1808] 1809/1828 73 j. a. 0,4 m.b
206 Intendent Łazienek Królewskich* Zespół/Fondo 1812/1832 94 j. a. 0,8 m.b
207 Intendent Generalny Budowl Korony Zespół/Fondo 1818/1831 [1832/1833] 25 j. a. 0,3 m.b
208 Wydział Stajenny Dworu J. K. Mości Zespół/Fondo 1829/1832 20 j. a. 0,3 m.b
209 Wielki Koniuszy Dworu Królewskiego w Warszawie Zespół/Fondo 1823/1832 33 j. a. 0,4 m.b
210 Komisja Nadzoru Budowl Korony Zespół/Fondo [1816/1817] 1818/1832 [1833/1839, 1854] 180 j. a. 4 m.b
211 Intendent Zamku Zespół/Fondo 1832/1889 222 j. a. 7,55 m.b
212 Intendent Łazienek i Belwederu Zespół/Fondo 1830/1840 74 j. a. 1,5 m.b
213 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Pałacowy (Sobstwiennaja Kancelarija Namiestnika w Carstwie Polskom. Dworcowyje Otdielenije) Zespół/Fondo 1832/1862 255 j. a. 5,5 m.b
214 Zarząd Pałaców Cesarskich w Warszawie (Uprawlenije impieratorskimi dworcami w Warszawie) Zespół/Fondo 1806/1918 3821 j. a. 99,51 m.b
215 Administracja Księstwa Łowickiego Zespół/Fondo 1821, 1828/1878, 1910, 1913, 1922 27 j. a. 0,54 m.b
216 Zarząd Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego (Uprawlenije Warszawskogo Wojennogo Gienierał-Gubiernatora) Zespół/Fondo 1830/1862 87 j. a. 3 m.b
217 Sąd Apelacyjny Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1809/1878 14 j. a. 0,3 m.b
218 Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1501/1913 30 j. a. 0,8 m.b
219 Heroldia Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1724/1874, 1903 25 j. a. 0,5 m.b
220 Komisja Centralna Likwidacyjna Królestwa Polskiego* Zespół/Fondo 1797/1842 60 j. a. 0,55 m.b
221 Bank Polski Zespół/Fondo [1795/1827] 1828/1885 131 j. a. 8,5 m.b
222 Ministerstwo Finansów Cesarstwa Rosyjskiego. Kancelaria Specjalna Ministra do Spraw Tajnych; Ministierstwo Finansow. Osobiennaja Kancelarija Ministra po siekrietnoj czasti. Zespół/Fondo 1832/1850, 1860 43 j. a. 1 m.b
223 Dyrekcja Ubezpieczeń Zespół/Fondo 1807/1885 3536 j. a. 132 m.b
224 Rada Główna Opiekuńcza Szpitali Zespół/Fondo 1811/1906 598 j. a. 8 m.b
225 Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie Zespół/Fondo [1525] 1604/1943 2855 j. a. 56 m.b
226 Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny Zespół/Fondo 1835/1915, 1934 465 j. a. 3,9 m.b
227 Komisja Województwa Mazowieckiego / Rząd Gubernialny Warszawski* Zespół/Fondo [1779/1814] 1851/1866 [1867/1913] 11992 j. a. 300 m.b
228 Komisja Województwa Kaliskiego / Rząd Gubernialny Warszawski* Zespół/Fondo [1796/1814] 1815/1866 [1867/1910] 4016 j. a. 140 m.b
231 Trybunał Cywilny Kaliski Zespół/Fondo 1807/1881 1282 j. a. 148,3 m.b
237 Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich Zbiór/Colección 1863/1864 29 j. a. 0,25 m.b
238 Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim (Uprawlenie Gienierał-Policejmiejstiera w Carstwie Polskom) Zespół/Fondo 1862/1880 68 j. a. 3,5 m.b
239 Zarządy Naczelników Wojennych w Królestwie Polskim; Uprawlenija Wojennych Naczalnikow w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1861/1867 52 j. a. 1 m.b
240 Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim (Polewoj Auditoriat Wojsk w Carstwie Polskom) Zespół/Fondo 1854/1880 15 j. a. 1 m.b
241 Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim; Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Konissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1833/1865 82 j. a. 0,75 m.b
242 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego; Wriemiennaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija pri Namiestnikie i Glawnokomandujuszczem Wojskami Warszawskogo Wojennogo Okruga Zespół/Fondo 1861/1882 28 j. a. 0,71 m.b
243 Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii cywilnych Zbiór/Colección 1863/1865 3 j. a. 0,1 m.b
244 Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego Zbiór/Colección 1861/1864 238 j. a. 1,1 m.b
245 Zbiór materiałów różnych dotyczących Powstania Styczniowego Zbiór/Colección 1861/1927 59 j. a. 0,25 m.b
246 Komitet Urządzający w Królestwie Polskim (Uczrieditielnyj Komitiet w Carstwie Polskom) Zespół/Fondo 1864/1915, 1929 94 j. a. 6,5 m.b
247 Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego; Kancelarija Warszawskogo Gienerał-Gubiernatora Zespół/Fondo 1859/1918 9399 j. a. 92,2 m.b
248 Pomocnik Warszawskiego Generał-Gubernatora do Spraw Policyjnych (Pomoszcznik Warszawskogo Gienierał-Gubiernatora po policejskoj czasti) Zespół/Fondo 1897/1917 1490 j. a. 32,5 m.b
249 Warszawska Izba Sądowa (Warszawskaja Sudiebnaja Pałata) Zespół/Fondo 1876/1917 586 j. a. 5,52 m.b
250 Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej (Prokuror Warszawskoj Sudiebnoj Pałaty) Zespół/Fondo 1876/1918 8354 j. a. 50 m.b
251 Sąd Kryminalny w Warszawie Zespół/Fondo 1869/1878 34 j. a. 0,2 m.b
252 Trybunał Handlowy w Warszawie Zespół/Fondo 1866/1893 11 j. a. 0,1 m.b
253 Centralne Władze Oświatowe Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1804/1919 231 j. a. 2,72 m.b
254 Warszawskie Komitety Cenzury; Warszawskije Cenzurnyje Komitiety Zespół/Fondo 1842/1916 162 j. a. 4 m.b
255 Warszawski Wydział Kas Ministerstwa Finansów Rosji; Warszawskij Otdieł Kaznaczejstw Ministierstwa Finansow Rossiji Zespół/Fondo 1866/1869 15 j. a. 0, 5 m.b
256 Komisja Emerytalna w guberniach Królestwa Polskiego; Jemieritalnaja Komissija w Gubernijach Carstwa Polskogo Zespół/Fondo 1905/1919 7 j. a. 0,1 m.b
257 Warszawski Oddział Banku Ziemskiego Włościańskiego dla guberni: warszawskiej, płockiej, radomskiej, suwalskiej i łomżyńskiej; Warszawskoje Otdielenije Kriestjanskogo Poziemielnogo Banka na guberniju warszawskuju, płockuju, radomskuju, suwałkskuju i łomżynskuju Zespół/Fondo 1867, 1884/1918 495 j. a. 6,3 m.b
258 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni: warszawskiej, piotrkowskiej, kaliskiej i płockiej; Uprawlenije Ziemledienia i Gosudarstwiennych Imuszczestw Gubierni: Warszawskoj, Pietrokowskoj, Kaliszskoj i Płockoj Zespół/Fondo 1858, 1877/1918 101 j. a. 2,45 m.b
259 Zarząd Wzajemnego Ubezpieczenia od Ognia Budynków w guberniach Królestwa Polskiego; Uprawlenije Wzaimnogo Strachowanija Strojenij ot ognia w guberniach Carstwa Polskago Zespół/Fondo 1900/1915 59 j. a. 1,4 m.b
260 Komitet Centralny pomocy dla dotkniętych powodzią; Centralnyj Komitiet pomoszczi postradawszym ot nawodnienija Zespół/Fondo 1884/1886 98 j. a. 1 m.b
261 Zarząd Warszawskiego Okręgu Pocztowo-Telegraficznego; Uprawlenije Warszawskogo Pocztowo-Tielegrafnogo Okruga Zespół/Fondo 1862/1924 145 j. a. 3 m.b
262 Zarząd Warszawskiego Okręgu Komunikacji; Uprawlenije Warszawskogo Okruga Putiej Soobszczenija Zespół/Fondo 1835/1918 1441 j. a. 15,6 m.b
277 Dyrekcja Warszawskich Teatrów Rządowych; Uprawlenie Warszawskich Prawitielstwiennych Tieatrow Zespół/Fondo 1887, 1910/1917 29 j. a. 0,47 m.b
278 Warszawski Komitet Przemysłowy; Warszawskij Manufakturnyj Komitiet Zespół/Fondo 1872/1915 121 j. a. 1,4 m.b
279 Towarzystwo Przemysłowców guberni Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1914/1918 3 j. a. 0,1 m.b
280 Komitety Wystawowe Zespół/Fondo 1867/1884 24 j. a. 1 m.b
288 Główne Dyżurstwo Armii Czynnej; Gławnoje Dieżurstwo Dejstwujuszczej Armii Zespół/Fondo 1834/1853 28 j. a. 0,25 m.b
289 Zarząd Zachodniego Okręgu Inżynierii; Uprawlenie Zapadnogo Inżeniernogo Okruga Zespół/Fondo 1844/1856 5 j. a. 0,25 m.b
290 Warszawski Okręg Wojenny (Warszawskij Wojennyj Okrug) Zespół/Fondo [1849] 1866/1913 450 j. a. 11,30 m.b
291 Jednostki Wojskowe Warszawskiego Okręgu Wojennego Zespół/Fondo 1878/1914 142 j. a. 2,6 m.b
292 Rejony umocnione Warszawskiego Okręgu Wojennego Zespół/Fondo 1865/1916 41 j. a. 0,6 m.b
293 Zarządy intendentury korpusów i dywizji Warszawskiego Okręgu Wojennego; Uprawlenija Korpusnych i Diwizijonnych Intiendantow Warszawskogo Wojennogo Okruga Zespół/Fondo 1899/1913 31 j. a. 0,55 m.b
294 Zakłady i magazyny podległe Intendenturze Warszawskiego Okręgu Wojennego Zespół/Fondo 1895/1911 161 j. a. 2,6 m.b
295 Rosyjskie jednostki wojskowe działające na terenie byłego Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1914/1918 70 j. a. 1,1 m.b
296 Oddział Olkuski 4 Wydziału Częstochowskiej Brygady 3. Okręgu Samodzielnego Korpusu Straży Granicznej; Olkuszskij Otriad 4 Otdiela Czenstochowskoj Brigady 3 Okruga Otdielnogo Korpusa Pogranicznoj Straży Zespół/Fondo 1872/1913 245 j. a. 5,1 m.b
298 Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej Zespół/Fondo 1728/1943 456 j. a. 21 m.b
299 Księgi metrykalne gmin ewangelickiego-augsburskiego i helweckiego wyznania Zespół/Fondo 1764/1939 341 j. a. 14,54 m.b
300 Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. "zabużańskich" Zespół/Fondo 1789/1943 4096 j. a. 138,3 m.b
301 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z terenu archidiecezji lwowskiej Zespół/Fondo 1604/1945 2049 j. a. 64,2 m.b
302 Księgi metrykalne i akta parafii wyznania prawosławnego w zasobie AGAD Zespół/Fondo 1823/1939, 1963 27 j. a. 0,71 m.b
303 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej Zespół/Fondo 1601/1685, 1740/1951 320 j. a. 9 m.b
304 C. K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty; K. k. Ministerium für Kultus und Unterricht* Zespół/Fondo 1848/1918 457 j. a. 68 m.b
305 C. K. Ministerstwo Sprawiedliwości; K. k. Justiz-Ministerium Zespół/Fondo 1851/1920 348 j. a. 72,07 m.b
306 C. K. Ministerstwo Finansów; K. k. Finanz-Ministerium Zespół/Fondo 1888/1918 884 j. a. 80 m.b
307 C. K. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; K. k. Ministerium des Innern Zespół/Fondo 1848/1918 424 j. a. 56 m.b
308 C. K. Ministerstwo Handlu i Przemysłu; K. k. Ministerium für Handel und Gewerbe Zespół/Fondo 1878/1918 92 j. a. 12 m.b
309 C. K. Ministerstwo Rolnictwa; K. k. Ackerbauministerium Zespół/Fondo 1888/1918 418 j. a. 45,3 m.b
310 C. K. Ministerstwo Kolei Żelaznych; K. k. Eisenbahnministerium* Zespół/Fondo 1874/1918, 1925 2967 j. a. 49,37 m.b
311 C. K. Ministerstwo Robót Publicznych; K. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten Zespół/Fondo 1897/1918 570 j. a. 6,8 m.b
312 Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Lublinie; Militärgeneralgouvernement in Lublin Zespół/Fondo 1915/1918 2857 j. a. 232,2 m.b
315 Terytorialne Władze Wojskowe we Lwowie Zespół/Fondo 1774/1918 5780 j. a. 390 m.b
316 C. i k. Komenda Miasta Lwowa; K. k. Stadtkommando Lemberg Zespół/Fondo 1915/1918 183 j. a. 5,3 m.b
317 C. i k. Komenda 1 Korpusu/Komenda Wojskowa w Krakowie; K. u. k. 1 Korpskomando/Militarkommando Krakau Zespół/Fondo 1877, 1883/1918, 1932 132 j. a. 7 m.b
318 C. i k. Komenda Twierdzy Kraków; K. u. k. Festungskommando Krakau Zespół/Fondo 1910/1917 141 j. a. 3 m.b
319 Komenda Etapowa I Armii/Oddział Kwatermistrzowski nr 1 Zespół/Fondo 1914/1917 74 j. a. 1 m.b
320 C. k. Dowództwo Operacyjne 2 Armii; K. k. Operierendes Armee Kommando 2 Zespół/Fondo 1914/1918 239 j. a. 7,5 m.b
321 C. k. Oddział Kwatermistrzowski nr 2; K. k. Quartiermeister Abteilung 2 Zespół/Fondo 1915/1918 545 j. a. 6 m.b
322 C. k. Komenda Etapowa 3 Armii; K. k. 3 Armee Etappenkommando Zespół/Fondo 1914/1917 121 j. a. 2,8 m.b
323 Komenda Etapowa 4 C. k. Armii; K. k. 4 Armee Etappenkommando Zespół/Fondo 1914/1918 308 j. a. 24,5 m.b
324 Oddział Kwatermistrzowski nr 14; K. k. Quartiermeister Abteilung Nr. 14 Zespół/Fondo 1916/1917 50 j. a. 0,6 m.b
325 Ekspozytura Krystynopol; Expositur Krystynopol Zespół/Fondo 1917/1918 32 j. a. 1 m.b
326 Komenda Etapowa 2 Armii/Komenda Etapowa 6 Armii Zespół/Fondo 1914/1915 100 j. a. 2,1 m.b
327 Oddział Kwatermistrzowski nr 7; Quartiermeister Abteilung Nr. 7 Zespół/Fondo 1906/1918 175 j. a. 5 m.b
328 Wywiad 3 i 7 Armii Zespół/Fondo 1914/1918 450 j. a. 2 m.b
329 Cesarsko-Niemiecka Armia Południowa; Kaiserliche Deutsche Südarmee Zespół/Fondo 1914/1918 221 j. a. 8,3 m.b
330 Komenda Grupy Etapów nr 7 i 9 / Oddział Kwatermistrzowski nr 9 Zespół/Fondo 1915/1918 482 j. a. 6,3 m.b
331 9 Armia Niemiecka; Kaiserliche Deutsche 9 Armme Zespół/Fondo 1916/1917 12 j. a. 0,6 m.b
332 Oddział Kwatermistrzowski nr 16; K. k. Quartiermeister Abteilung Nr. 16 Zespół/Fondo 1916/1917 12 j. a. 0,3 m.b
333 Komendy Stacji Etapowych Armii Austriackich; Etappenstations Kommando Zespół/Fondo 1914/1918 316 j. a. 7,5 m.b
334 Archiwum Potockich z Radzynia* Zespół/Fondo 1500/1841 748 j. a. 7,8 m.b
335 Archiwum Publiczne Potockich Zbiór/Colección 1551/1879 1042 j. a. 26 m.b
336 Archiwum Roskie* Zespół/Fondo 1372/1911 8126 j. a. 52 m.b
337 Archiwum Branickich z Białegostoku Zespół/Fondo 1660/1838 138 j. a. 1,5 m.b
338 Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej Zbiór/Colección 1521/1935 3957 j. a. 19 m.b
339 Zbiór Adama i Beaty Branickich Zbiór/Colección 1663/1810, 1821 46 j. a. 0,8 m.b
340 Archiwum Hipolita Skimborowicza Zespół/Fondo 1282/1879 1127 j. a. 2 m.b
341 Archiwum Masońskie (ze zbiorów Hipolita Skimborowicza). Zespół/Fondo 1770/1877 894 j. a. 2,1 m.b
342 Archiwum Gospodarcze Wilanowskie Zespół/Fondo 1423, 1510/1941 12214 j. a. 250 m.b
343 Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi* Zespół/Fondo 1501/1938 1776 j. a. 17,5 m.b
344 Archiwum Ostrowskich z Ujazdu Zespół/Fondo 1379, 1461/1944, 1945/1948 1380 j. a. 26,5 m.b
345 Archiwum Rodzinne Poniatowskich Zespół/Fondo 1358/1797 453 j. a. 10 m.b
346 Archiwum Ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej Zespół/Fondo 1516, 1647/1843 1250 j. a. 24 m.b
347 Archiwum ekonomiczne prymasa Michała Poniatowskiego Zespół/Fondo 1639/1794 149 j. a. 4,5 m.b
348 Archiwum Anny Wąsowiczowej Zespół/Fondo 1712/1868 273 j. a. 2,9 m.b
349 Archiwum Potockich z Jabłonny Zespół/Fondo 1484/1926 238 j. a. 8 m.b
350 Archiwum Potockich z Łańcuta Zespół/Fondo 1397/1972 5018 j. a. 79 m.b
351 Archiwum Tyzenhauzów Zespół/Fondo 1254, 1269, 1361/1874 1866 j. a. 14,9 m.b
352 Archiwum Przezdzieckich Zespół/Fondo 1536/1896 752 j. a. 3,2 m.b
353 Zbiór rękopisów z Biblioteki Przezdzieckich Zbiór/Colección 1315/1889 1586 j. a. 3,4 m.b
354 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów Zespół/Fondo 1178, 1190/1947 41543 j. a. 323 m.b
355 Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa Zespół/Fondo 1347, 1427/1945 4256 j. a. 54,8 m.b
356 Archiwum Radziwiłłów z Połoneczki Zespół/Fondo 1401/1870 51 j. a. 8,3 m.b
357 Zbiór Branickich z Suchej Zbiór/Colección 278/1933 708 j. a. 19 m.b
358 Archiwum Zamoyskich Zespół/Fondo 1155/1938 3166 j. a. 36 m.b
359 Archiwum Doria Dernałowiczów Zespół/Fondo 1646/1804 25 j. a. 0,1 m.b
360 Akta Dóbr Dolsk Zespół/Fondo 1639, 1843/1919 34 j. a. 0,35 m.b
361 Papiery rodziny Dorożewskich Zespół/Fondo 1808/1925 5 j. a. 0,05 m.b
362 Archiwum Faszczów* Zespół/Fondo 1583/1865 148 j. a. 1,5 m.b
363 Archiwum Jezierskich Zespół/Fondo 1816/1886 21 j. a. 0,1 m.b
364 Archiwum Komierowskich Zespół/Fondo 1288, 1550/1838, 1895 44 j. a. 3,1 m.b
365 Archiwum Skarbek-Leszczyńskich Zespół/Fondo 1774/1874 10 j. a. 0,05 m.b
366 Archiwum Łubieńskich Zespół/Fondo 1766/1944 13 j. a. 0,25 m.b
367 Akta dóbr Mieszki-Leśniki Zespół/Fondo 1843/1922 10 j. a. 0,15 m.b
368 Archiwum Morskich i Dzieduszyckich Zespół/Fondo 1401/1918 119 j. a. 2 m.b
369 Archiwum Niemojewskich Zespół/Fondo 1555/1960 44 j. a. 1,25 m.b
370 Archiwum Niemojowskich z Marchwacza Zespół/Fondo 1722/1930 97 j. a. 0,4 m.b
371 Papiery Orlickich Zespół/Fondo 1785/1911 41 j. a. 0,3 m.b
372 Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów Zbiór/Colección 1500/1944 784 j. a. 3,7 m.b
373 Archiwum Platerów z Antuzowa* Zespół/Fondo 1508/1913 235 j. a. 2,1 m.b
374 Archiwum Popielów z Turny Zespół/Fondo 1750/1783, 1812/1945 312 j. a. 6,5 m.b
375 Akta gospodarcze dóbr Proszew Zespół/Fondo 1802/1824 13 j. a. 0,1 m.b
376 Archiwum Prozorów i Jelskich Zespół/Fondo 1560, 1600/1915 144 j. a. 1,2 m.b
377 Archiwum rodzinne Rzewuskich Zespół/Fondo 1846/1931 105 j. a. 3,9 m.b
378 Archiwum Starzeńskich Zespół/Fondo 1793/1939 44 j. a. 0,5 m.b
379 Archiwum Straszyńskich Zespół/Fondo 1723/1861 9 j. a. 1 m.b
380 Archiwum dóbr Warklany Zespół/Fondo 1777/1926 148 j. a. 3,3 m.b
381 Archiwum Potulickich z Obór* Zespół/Fondo 1301/1939 906 j. a. 5,4 m.b
382 Archiwum Wysockich z Głupiejewa Zespół/Fondo 1491/1913 27 j. a. 0,4 m.b
383 Archiwum Zabiełłów Zespół/Fondo 1535/1926 980 j. a. 2,9 m.b
384 Archiwum dóbr Zaborówek i Wąsy Zespół/Fondo 1563/1879, 1904 14 j. a. 0,15 m.b
385 Archiwum Łuniewskich Zespół/Fondo 1580/1966 110 j. a. 1,5 m.b
386 Teki Adama Naruszewicza Zbiór/Colección 1781/1789 9 j. a. 0,6 m.b
387 Teki generała Jana Henryka Dąbrowskiego Zbiór/Colección 1799/1807 45 j. a. 0,8 m.b
388 Zbiór Aleksandra Czołowskiego Zbiór/Colección 1292, 1454/1941 692 j. a. 10,2 m.b
389 Zbiór Michała Marczaka Zbiór/Colección 1501/1928 13 j. a. 0,3 m.b
390 Zbiór Ignacego Przyjemskiego Zbiór/Colección 1371/1818 9 j. a. 0,7 m.b
391 Zbiór z Muzeum Narodowego* Zbiór/Colección 1488/1939 1561 j. a. 6,3 m.b
392 Papiery Konstantego Bobczyńskiego Zespół/Fondo 1848/1869 12 j. a. 0,25 m.b
393 Papiery Mariana Morelowskiego Zespół/Fondo 1921/1927, 1936 36 j. a. 0,3 m.b
394 Papiery Stefana Rygla Zespół/Fondo 1755/1944 100 j. a. 2,3 m.b
395 Zbiór materiałów różnej proweniencji z XVI-XX w. Zbiór/Colección 1512/1946 500 j. a. 6,5 m.b
396 Varia archiwalne z Biblioteki Baworowskich Zbiór/Colección 1262/1855 31 j. a. 1,2 m.b
397 Varia archiwalne z Biblioteki Narodowej Zbiór/Colección 1424/1884 46 j. a. 1 m.b
398 Varia archiwalne z Biblioteki Załuskich. Zbiór/Colección 1557/1743 46 j. a. 2,8 m.b
399 Akta osób i rodzin Zbiór/Colección 1401/1994 714 j. a. 19 m.b
400 Materiały genealogiczne Wojciecha Wielądka Zespół/Fondo 1738/1862 74 j. a. 1,8 m.b
401 Biuro Pracy Społecznej Zbiór/Colección 1894/1917 17 j. a. 0,45 m.b
402 Zbiór Kartograficzny Zbiór/Colección 1579/1944 14707 map
403 Zbiór geograficzny Stanisława Augusta Zbiór/Colección 1764/1798 116 map
404 Komisje Skarbowe Zespół/Fondo 1775/1794 11 map
405 Sądy Komisarskie Zespół/Fondo 1766/1791 10 map
406 Korpus Inżynierów Koronnych Zespół/Fondo 1789/1792 4 map
407 Trybunał Koronny Piotrkowski Zespół/Fondo 1766/1768 2 map
408 Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego Zespół/Fondo 1768/1780 2 map
409 Sądy Podkomorskie Zespół/Fondo 1723/1795 65 map
410 Deputacja od Najjaśniejszych Stanów Rzeczypospolitej do przeniesienia podatku podymnego na łokciowy. Zespół/Fondo 1790 2 map
411 Mapy i plany różne Zbiór/Colección 1728/1795 47 map
412 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Zespół/Fondo [1820] 1825/1950 17 j. a. 5896 map 2,7 m.b
413 Kolekcja map topograficznych i ogólnych Zbiór/Colección 1823/1950 222 map
414 Zbiór planów po Henryku i Leandrze Marconich Zbiór/Colección 1820/1902 470 map
415 Zbiór ikonografii Oddziału IV Zbiór/Colección 1608/1933 1459 j. a.
416 Austriackie sądy wojskowe okręgu I Korpusu w Krakowie Zespół/Fondo 1849/1924 1243 j. a. 21 m.b
417 Austriackie sądy wojskowe okręgu X Korpusu w Przemyślu Zespół/Fondo 1881/1918 388 j. a. 6 m.b
418 Austriackie sądy wojskowe okręgu XI Korpusu we Lwowie Zespół/Fondo 1870/1918 732 j. a. 11,5 m.b
419 Komisja Prawnicza w Królestwie Polskim; Juridiczeskaja Komissija w Carstwie Polskom Zespół/Fondo 1865/1875 34 j. a. 0,35 m.b
420 Nabytki niedokumentowe oddziału I Zespół/Fondo 1401/2000 305 j. a. 10,03 m.b
422 Urząd Lekarski Guberni Warszawskiej Zespół/Fondo 1817/1897 485 j. a. 8 m.b
423 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej Zespół/Fondo 1836/1866 579 j. a. 23 m.b
424 Akta gmin wyznania mojżeszowego z Małopolski Wschodniej Zespół/Fondo 1838/1942 191 j. a. 4,3 m.b
425 Zbiór fotografii oddziału III Zbiór/Colección 1845, 1847/1970 3890 j. a. 4 m.b
426 Zbiory sfragistyczne oddziału I Zespół/Fondo 1801/1950 14788 j. a.
427 Akta gmin ewangelickiego-augsburskiego i helweckiego wyznania Zespół/Fondo 1701/1939 113 j. a. 2,43 m.b
428 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Paszportowy; Sobstwiennaja Kancelarija Namiestnika w Carstwie Polskom. Pasportnoje Otdielenije* Zespół/Fondo 1831/1863, 1871 4102 j. a. 163,6 m.b
429 Dyrekcja Generalna Poczt Zespół/Fondo 1828/1844 3 j. a. 0,1 m.b
431 Archiwum Lipnickich i Lesieckich Zespół/Fondo 1802/1985 103 j. a. 0,4 m.b
432 Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie Zespół/Fondo 1821/1939 503 j. a. 7,07 m.b
433 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej Zespół/Fondo 1804/1950 68 j. a. 1,34 m.b
434 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej Zespół/Fondo 1803/1943 18 j. a. 0,44 m.b
435 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej Zespół/Fondo 1827/1945 4 j. a. 0,1 m.b
436 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łucko-żytomierskiej Zespół/Fondo 1799/1919 1077 j. a. 18,84 m.b
437 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej Zespół/Fondo 1590, 1600/1943 76 j. a. 2,11 m.b
438 Akta gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej Zespół/Fondo 1648, 1800/1943 46 j. a. 1,55 m.b
439 Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich terenów guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej Zespół/Fondo 1790/1940 290 j. a. 11,89 m.b
440 Nabytki oddziału II Zbiór/Colección 1807/1950 54 j. a. 1,8 m.b
441 Varia oddziału II Zbiór/Colección 1778/1940 105 j. a. 3,2 m.b
442 Warszawski Komitet Statystyczny Zespół/Fondo 1892/1898 2 j. a. 0,10 m.b
443 Komisja Czasowa dla Zebrania, Przeglądu i Systematyzacji Ustaw Królestwa Polskiego (Komissija Wriemiennaja dla Sobranija, Pieriesmotra i Sistiematizacyi Uzakonienij gubiernij Carstwa Polskogo) Zespół/Fondo 1899/1904 113 j. a. 0,2 m.b
444 Nabytki oddziału kartografii Zbiór/Colección 1751/1850 642 map
447 Kartografika z innych oddziałów AGAD Zbiór/Colección 1654/1911 674 map
448 Archiwum Pawłowskich Zespół/Fondo 1628, 1648/1949 110 j. a. 0,6 m.b
449 Sumariusze i księgi pomocnicze urzędu grodzkiego sieradzkiego oraz varia z akt ziemskich i grodzkich wielkopolskich Zespół/Fondo 1283/1794, 1800/1860 76 j. a. 4 m.b
450 Archiwum Ossowskich Zespół/Fondo 1582, 1826/1980 41 j. a. 0,1 m.b
451 Archiwum Brzezińskich Zespół/Fondo 1588, 1806/1972 32 j. a. 0,5 m.b
452 Zbiór Adama Mieleszki - Maliszkiewicza Zbiór/Colección 1522, 1572/1917 115 j. a. 0,4 m.b
453 Papiery rodziny Tarłów Zespół/Fondo 1677/1840 37 j. a. 0,2 m.b
454 Sąd Polowy w Cytadeli Warszawskiej; Polewoj Wojennyj Sud w Warszawskoj Aleksandrowskoj Citadeli Uczrieżdiennyj Zespół/Fondo 1863/1880 6 j. a. 0,25 m.b
455 Główny Zarząd Urządzeń Rolnych i Rolniczych; Gławnoje Uprawlenije Ziemleustrojstwa i Ziemliedielija Zespół/Fondo 1907/1914 8 j. a. 0,3 m.b
456 Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrządków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie) z terenów tzw. zabużańskich Zbiór/Colección 1685/1942 18 j. a. 0,51 m.b
457 Varia z Centralnego Archiwum Wojskowego Zbiór/Colección 1773/1927 83 j. a. 0,6 m.b
458 Spuścizna Feliksa Bentkowskiego Zespół/Fondo 1802/1854 26 j. a. 0,6 m.b
459 Zbiór Józefa Jodkowskiego Zbiór/Colección [1494] 1570/1827 20 j. a. 0,1 m.b
460 Inwentarze historyczne oddziału I AGAD Zbiór/Colección 1765/1950 23 j. a. 1 m.b
461 Akta parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej Zespół/Fondo 1798/1952 67 j. a. 2,20 m.b
462 Spuścizna Adama Stebelskiego Zespół/Fondo 1699, 1794/1969 142 j. a. 5 m.b
463 Emigracja popowstaniowa Zbiór/Colección 1831/1870 32 j. a. 0,04 m.b
464 Spuścizna Franciszki Ramotowskiej Zespół/Fondo 1952/1996 108 j. a. 4 m.b
465 Metryka Litewska - transkrypcje Zespół/Fondo [1450/1582] 1775/1792 32 j. a. 4 m.b
466 Kancelaria Arcybiskupa Warszawskiego i Nadwiślańskiego Nikołaja Zespół/Fondo 1892/1915 31 j. a. 0,1 m.b
467 Varia genealogiczne z XIX w. Zbiór/Colección 1809/1882 80 j. a. 0,6 m.b
468 Akta rzymskokatolickiej parafii w Mielejczycach diecezji łuckiej Zespół/Fondo 1600/1683, 1742/1763 1 j. a. 0,1 m.b
469 Papiery Franciszka Obniskiego Zespół/Fondo 1787/1864 10 j. a. 0,15 m.b
470 Papiery rodziny Mohlów i Pożaryskich Zespół/Fondo 1877/1975 7 j. a. 0,1 m.b
471 Austriackie materiały wojskowe Zbiór/Colección 1801/1918 2931 j. a. 165,3 m.b
472 Księgi miejskie Buczek Zespół/Fondo 1558/1647 1 j. a. 0,02 m.b
473 Księgi miejskie Przedecz Zespół/Fondo 1472/1473 1 j. a. 0,01 m.b
474 Księgi miejskie Pułtusk Zespół/Fondo 1590/1722 1 j. a. 0,02 m.b
475 Księgi miejskie Różan Zespół/Fondo 1534/1780 3 j. a. 0,15 m.b
476 Zarząd Poleskich Kolei Żelaznych Ministerstwa Komunikacji w Homlu Zespół/Fondo 1903, 1909 2 j. a. 0,01 m.b
477 Komitet Ochrony Lasów w Mińsku Zespół/Fondo 1899/1901 1 j. a. 0,01 m.b
478 Gubernialny Zarząd Akcyzy w Mińsku Zespół/Fondo 1908 1 j. a. 0,01 m.b
479 Izba Skarbowa w Mińsku Zespół/Fondo 1901/1914 3 j. a. 0,02 m.b
480 Gubernialny Urząd Skarbowy w Mińsku Zespół/Fondo 1909/1916 14 j. a. 0,3 m.b
481 Powiatowy Urząd Skarbowy w Pińsku Zespół/Fondo 1905/1911 2 j. a. 0,02 m.b
482 Powiatowy Urząd Skarbowy w Nowogródku Zespół/Fondo 1896, 1901, 1913 4 j. a. 0,04 m.b
483 Gubernialna Kreślarnia w Mińsku Zespół/Fondo 1872, 1913/1917 8 j. a. 0,08 m.b
484 Naczelnik ziemski 2. cyrkułu powiatu mińskiego - Ostroszycko-Gródecka Porejonowa Komisja do Oceny Strat Wojennych Wyrządzonych przez Wojska Zespół/Fondo 1916 1 j. a. 0,01 m.b
485 Wileński Gubernialny Urząd do Spraw Stowarzyszeń i Związków Zespół/Fondo 1913 1 j. a. 0,01 m.b
486 Gubernialna Izba Kontroli w Mińsku Zespół/Fondo 1901/1902 1 j. a. 0,01 m.b
487 Miejski Zarząd Policyjny w Pińsku Zespół/Fondo 1899/1900 1 j. a. 0,01 m.b
488 Zbiór Jadwigi Czarneckiej Zbiór/Colección 1801/2000 7 j. a. 0,4 m.b
489 Archiwum Nieczuja Dembińskich z Przysuchy Zespół/Fondo 1601/1900 8 j. a. 1 m.b
490 Archiwum Gombrowiczów Zespół/Fondo 1501/1700 3 j. a. 0,35 m.b
491 Zbiór Teodora Narbutta Zbiór/Colección 1559/1859 2 j. a. 0,3 m.b
492 Zbiór Konstantego Sidorowicza Zbiór/Colección 1701/1800 25 j. a. 0,25 m.b
493 Archiwum Szczytów Zespół/Fondo 1553/1883 3 j. a. 0,25 m.b
494 Archiwum Karskich Zespół/Fondo 1701/1800 5 j. a. 0,5 m.b
495 Archiwum Turczynowiczów Zespół/Fondo 1577/1809, 1901, 1914 6 j. a. 0,7 m.b
496 Materiały do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego Zbiór/Colección 1801/1900 4 j. a. 0,55 m.b
497 Archiwum majątku Syców na Śląsku Zespół/Fondo 1701/1900 3 j. a. 0,2 m.b
498 Archiwum kancelarii adwokackiej Stanisława Zielińskiego Zespół/Fondo 1901/2000 5 j. a. 0,8 m.b
499 Spuścizna Marii Józefowiczówny Zespół/Fondo 1801/2000 20 j. a. 2 m.b
500 Spuścizna Jadwigi Jankowskiej Zespół/Fondo 1901/2000 13 j. a. 1,7 m.b
501 Spuścizna Józefa Płochy Zespół/Fondo 1801/2000 10 j. a. 1,2 m.b
502 Spuścizna Hermana Rappaporta Zespół/Fondo 1801/2000 6 j. a. 0,85 m.b
503 Spuścizna Antoniego Rybarskiego Zespół/Fondo 1801/2000 25 j. a. 4 m.b
504 Spuścizna Antoniego Walawendera Zespół/Fondo 1901/2000 7 j. a. 1 m.b
505 Spuścizna Oswalda Wirtha Zespół/Fondo 1701/2000 44 j. a. 5 m.b
506 Zbiór tablic genealogicznych Oddziału III Zbiór/Colección 1801/2000 22 j. a. 0,2 m.b
507 Archiwum Górnicze króla Stanisława Augusta Zespół/Fondo 1701/1800 14 j. a. 1,75 m.b
508 Archiwum Mennicze króla Stanisława Augusta Zespół/Fondo 1701/1800 6 j. a. 0,6 m.b
509 Zbiór Józefa Władysława Kobylańskiego Zbiór/Colección 1501/2000 9 j. a. 1 m.b
510 Materiały do herbarza Kazimierza Łodzi Czarnieckiego Zbiór/Colección 1501/2000 3 j. a. 0,5 m.b
511 Archiwum rodziny de Moyencourt von de la Motte Zespół/Fondo 1301/1900 4 j. a. 0,6 m.b
512 Archiwum rodzinne Antoniny ze Skrzyńskich Wilkoszewskiej Zespół/Fondo 1801/2000 80 j. a. 0,34 m.b
513 Sąd Okręgowy w Mińsku. Komornik Sądu Okręgowego w Mińsku na powiat nowogródzki Zespół/Fondo 1910/1917 111 j. a. 0,33 m.b
514 Zbiór załączników do ksiąg metrykalnych różnych wyznań z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Zespół/Fondo 1809/1939 95 j. a. 0,09 m.b
515 Wołyński Gubernialny Urząd do Spraw Włościańskich Zespół/Fondo 1865/1913 3 j. a. 0,01 m.b
516 Powiatowy Zarząd Policji w Dubnie Zespół/Fondo 1870 1 j. a. 0,01 m.b
517 Ratusz miasta Ołyki Zespół/Fondo 1861 1 j. a. 0,01 m.b
518 Wołyńska Izba Skarbowa Zespół/Fondo 1906/1911 3 j. a. 0,01 m.b
519 Sąd Powiatowy w Dubnie Zespół/Fondo 1846/1865 6 j. a. 0,03 m.b
520 Sąd Powiatowy w Kowlu Zespół/Fondo 1841, 1843 3 j. a. 0,01 m.b
521 Sąd Powiatowy w Krzemieńcu Zespół/Fondo 1831, 1839 1 j. a. 0,01 m.b
522 Sąd Powiatowy w Łucku Zespół/Fondo 1856/1857 1 j. a. 0,01 m.b
523 Sąd Powiatowy w Ostrogu Zespół/Fondo 1868/1869 1 j. a. 0,01 m.b
524 Wołyńska Połączona Izba Sądu Karnego i Cywilnego Zespół/Fondo 1868/1880 2 j. a. 0,02 m.b
525 Miejski Urząd do spraw podatku od majątku nieruchomego w Krzemieńcu. Podatkowy Inspektor Powiatu Krzemienieckiego Zespół/Fondo 1910/1915 1 j. a. 0,1 m.b
526 Wołyńska Gubernialna Komisja Urządzeń Rolnych Zespół/Fondo 1868/1880 8 j. a. 0,05 m.b
527 Zbiór akt różnych instytucji z terenu guberni wołyńskiej Zespół/Fondo 1829/1914 7 j. a. 0,07 m.b
528 Sąd Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego Zespół/Fondo 1823/1827 6 j. a. 0,003 m.b
529 Archiwum Wężyków z Mroczenia Zespół/Fondo 1532/1848, 1903 9 j. a. 0,2 m.b
530 Spuścizna Teresy Zielińskiej Zespół/Fondo 1953/2008 43 j. a. 6,5 m.b
531 Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie Zespół/Fondo 1915/1918 99 j. a. 0,45 m.b
532 Szef Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim Zespół/Fondo 1915/1918 265 j. a. 1,35 m.b
533 Cesarsko-Niemieckie Prezydium Policji. Wydział Materiałów Opałowych Zespół/Fondo 1916/1918 10 j. a. 0,19 m.b
534 Urząd Materiałów Pędnych przy Generał Gubernatorstwie Warszawskim Zespół/Fondo 1915/1918 7 j. a. 0,13 m.b
535 Papiery Janaszów Zespół/Fondo 1501/2001 25 j. a. 0,7 m.b
536 Archiwum Główne Akt Dawnych Zespół/Fondo 1924/1983 337 j. a. 3 m.b
537 Zbiór Lecha Kokocińskiego akt kościoła greckokatolickiego z terenu diecezji lwowskiej i przemyskiej Zbiór/Colección 1780/1920 11 j. a. 1 m.b
538 Papiery Magierów Zespół/Fondo 1780/1807, 1852 9 j. a. 0,05 m.b
539 Papiery Węgierskich, Federowiczów, Grocholskich i Łąckich Zespół/Fondo 1796/1985 23 j. a. 0,1 m.b
540 Archiwum Dembińskich z Nienadowy Zespół/Fondo 1611/1927 22 j. a. 0,1 m.b
541 Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego. Materiały Józefa Kożuchowskiego Zespół/Fondo 1917/1922 11 j. a. 0,1 m.b
542 Papiery generała Franciszka Ksawerego Chrystianiego Zespół/Fondo 2 j. a. 0,1 m.b
543 Archiwum Butkiewiczów Zespół/Fondo 1550/1900 2 j. a. 0,4 m.b
544 Akta Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (UNDO) Zespół/Fondo 1926/1935 1 j. a. 0,3 m.b
545 Spuścizna Bolesława Kraczkiewicza Zespół/Fondo 1911/1935 1 j. a. 0,01 m.b
546 Archiwum Krogulskich Zespół/Fondo 1890/1970 4 j. a. 0,7 m.b
547 Akta dóbr Prażmów i Wola Prażmowska Zespół/Fondo 1775/1915 2 j. a. 0,2 m.b
548 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej Zespół/Fondo 1811/1934 6 j. a. 0,13 m.b
549 Materiały Komisji Skarbu Koronnego i Komisji Skarbu Obojga Narodów ze spuścizny po Józefie Wichlińskim Zespół/Fondo 1764/1819 1 j. a. 0,2 m.b