Tzw. Metryka Litewska

Tak zwana Metryka Litewska, dział XI, Genealogie

Dział XI tzw. Metryki Litewskiej, Genealogie, zawiera materiały genealogiczne kilkudziesięciu rodzin: wywody przodków i sumariusze dokumentów, sporządzone w trakcie starań o uzyskanie Orderu św. Stanisława, ustanowionego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r. Niektóre z nich składają się jedynie z opisu. Do części są dołączone rysunki (czasami o dużych walorach artystycznych) ilustrujące wymienione w tekście koligacje. Niestety wszystkie one są zszyte razem w jednej tece o wymiarach 45×60, co bardzo utrudnia korzystanie z tego zaspołu. Z tego powodu AGAD postanowiło przybliżyć część obejmującą ilustracje w postaci elektronicznej. Poniższe zestawienie alfabetyczne odnosi się do osób, których genealogie znajdują się w dziale XI tzw. Metryki Litewskiej, ale podane informacje częściowo wykraczają poza wiadomości zaczerpnięte z tego zespołu. Oprócz lokalizacji danej osoby w tzw. MLit., podane są także odniesienia do Metryki Koronnej, w której zostały zatwierdzone genealogie. Także określenie funkcji poszczególnych osób zostało zestawione na podstawie różnych źródeł. Brak miniatury ilustracji przy pozycji oznacza, że w tzw. MLit. znajdował się jedynie sumariusz dokumentów służących do sporządzenia genealogii. Wszystkie inne pozycje skaładają się zarówno z opisu jak i ilustracji. Wyjątek stanowią Celestyn Czaplic ze Szpanowa, Stanisław Chłapowski, Jan Mier, Józef Popiel, Stanisław Sobolewski i Filip Nereusz Szaniawski, w których przypadku występuje jedynie rysunek. Aby dokonać powiększenia miniatury należy kliknąć. Każda pozycja składa się z następujących części:

  • nazwiska
  • daty – w nawiasie kwadratowym podano okres, jaki obejmuje genealogia, a poza nim rok jej powstania lub b.d. (bez daty)
  • źródła w których są informacje genealogiczne, dotyczące danej osoby
  • krótkiej charakterystyki postaci i treści zapisu

Wykaz skrótów:

f. – folio
MK – Metryka Koronna
s. – strona/y
tzw. MLit. dz. XI – tak zwana Metryka Litewska dział XI

Zestawiła Inga Stembrowicz na podstawie Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, oprac. A. Wajs, Warszawa 2001.


Aleksandrowicz Walerian Tomasz
[1650-1766] 1766

MK 413, f. 221v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 12, s. 26, 27

podkomorzy nadworny, poseł do Porty Ottomańskiej, kawaler Orderu św. Stanisława. Sumariusz dokumentów z lat 1650-1766, służących do ułożenia wywodu jego przodków.


Antici
1763

MK 413, f. 226v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 49, s. 119-126

sumariusz dokumentów służących do wywodu szlachectwa rodziny.


Antici Antonia
1766

MK 413, f. 226v-227; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 50c, s. 131, 132

rada włoskiego miasta Norcia poświadcza szlacheckie pochodzenie matki Tomasza Antici, żony margrabiego Józefa, córki Wawrzyńca Cipriani, urzędnika z Norcii.


Antici Józef
1671

MK 413, f. 226v-227; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 50a, s. 127, 128

Ranutius Farnesius, książę Parmy i Placenzy nadaje szlachetnie urodzonemu Józefowi Antici z miasta Recanati tytuł margrabiego. Uwierzytelniona w 1767 r. kopia dokumentu


Antici Tomasz
1767

Zobacz
MK 413, f. 226v-227; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 50b, s. 129, 130

rada włoskiego miasta Recanati poświadcza, że tenże baron i margrabia Pescii, hrabia Cesarstwa Rzymskiego pochodzi ze szlacheckiej rodziny Anticich, zamieszkałej w mieście Recanati.


Bieliński Franciszek
[XVII-XVIII w.] 1766

Zobacz
MK 413, f. 224; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 33, s. 73, 74

starosta czerski i osiecki, kawaler Orderu św. Stanisława, syn Michała, cześnika koronnego, wojewody chełmińskiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów.


Bollo
1769

Zobacz
MK 413, f. 220; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 1, s. 1, 2

akt notarialny poświadczający wiarogodność dokumentów, na podstawie których ułożono drzewo genealogiczne genueńskiego rodu wraz ze schematem tego drzewa na odwrocie.


Canal, Maria Anna de
[1766] 1767

Zobacz
MK 413, f. 220v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 5, s. 10, 11

potwierdzenie przez hrabiego Mikołaja Palffy, sędziego na dworze cesarskim wywodu przodków macierzystych hrabianki de Canal, córki hrabiego Ludwika Hieronima Malabajla oraz hrabiny Marii Anny Palffy.


Chłapowski Stanisław
[XVII-XVIII w.] 1766

Zobacz
MK 413, f. 222; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 15, s. 32, 33

kasztelan międzyrzecki, syn Ludwika, podczaszego poznańskiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych.


Crosa Jan Mikołaj
1768

Zobacz
tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 51a, s. 148

instrument notarialny, w którym stwierdza się, że margrabia Crosa ma prawo lenne na dobra cesarskie położone na terytorium Vergagni.


Czaplic Celestyn ze Szpanowa
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 226; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 47, s. 109, 110

podkomorzy łucki, syn Ignacego, podstolego kijowskiego. Wywód jego przodków ojczystych i macierzystych.


Dąmbski Józef z Lubrańca
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 222-222v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 19 i 21, s. 42-45

kasztelan kowalski, syn Andrzeja, wojewody brzeskiego. Wywód jego przodków ojczystych i macierzystych (nr 19) i genealogia Dąmbskich, począwszy od jego prapradziada Józefa, kaszt. konarskiego z sumariuszem dok. służących do ułożenia tego drzewa (nr 21).


Dembowski Stefan z Dębowej Góry
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 223-223v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 25 i 26, s. 52-55

starosta płocki i tymbarski, syn Antoniego Sebastiana, referendarza koronnego, starosty płockiego, po owdowieniu – biskupa płockiego i kujawsko-pomorskiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1640-1759.


Dzierzbicki Aleksander
[1637-1757] b.d.

MK 413, f. 225v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 44, s. 38, 39

kasztelan brzeziński. Sumariusz dokumentów służący do ułożenia wywodu przodków celem otrzymania Orderu św. Stanisława.


Gabaleone Victorio Amadeo, hr.
[1685] 1738

Zobacz
MK 413, f. 226v-227; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 50d, s. 133-136

instrument notarialny, w którym senat miasta Turynu potwierdza herb hrabiego Gabaleone, przytaczając treść przywileju cesarza Leopolda z 1685 r., zezwalającego hrabiemu Gabaleone na noszenie własnego herbu na piersi cesarskiego orła.


Jabłonowscy
[XIV-XVIII w.] 1782

Zobacz
MK 413, f. 220v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 3, s. 6, 7

genealogia rodziny, począwszy od Przecława, kasztelana sierpeckiego urodzonego około 1350 roku, poświadczona na prośbę Konstantyna Aleksandra Prus Jabłonowskiego, pułkownika wojsk koronnych przez Antoniego Onufrego Okęckiego, kanclerza wielkiego koronny


Jabłonowski Roch Michał
[XVII-XVIII w.] 1766

Zobacz
MK 413, f. 222; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 16 i 17, s. 34-37

kasztelan wiślicki, syn Stanisława, chorążego trembowelskiego. Niepełny wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dok. z lat 1648-1727, zebranych w celu uzyskania Orderu św. Stanisława.


Jakliński Józef z Jasiennej
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 221; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 8 i 9, s. 16-21

kasztelan oświęcimski, syn Andrzeja Jaklińskiego, podstarościego oświęcimskiego, kawaler Orderu św. Stanisława. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1621-1739.


Keyserling Dytryk
1766

Zobacz
MK 413, f. 221v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 11, s. 24, 25

wywód przodków ojczystych i macierzystych podkomorzego, niegdyś radcy i kanclerza księcia Kurlandii i Semigalii oraz byłego konsyliarza zmarłego króla Polski, kawalera Orderu św. Stanisława.


Kuropatnicki Ewaryst Andrzej
[XVII-XVIII] 1747, 1761

Zobacz  Zobacz
MK 413, f. 221, 225v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 10 i 43, s. 22, 23; 96, 97

kasztelan bełski, syn Józefa Kuropatnickiego, kasztelanica bieckiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych.


Kwilecki Franciszek Antoni na Kwilcu
[XVI-XVIII w.] 1766

Zobacz
MK 413, f. 223v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 27 i 28, s. 56-60

starosta wschowski, syn Łukasza, kasztelana lędzkiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1583-1757.


Lipski Michał
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 226; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 46, s. 107, 108

pisarz wielki koronny, kawaler Orderu św. Stanisława, syn Stanisława. Wywód jego przodków ojczystych i macierzystych.


Łopaciński Mikołaj Tadeusz
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 223; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 23 i 24, s. 48-51

syn Leona, pisarz wielki litewski, starosta mścisławski, kawaler Orderu św. Stanisława. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1657-1753.


Łoyko Felicjan Franciszek Rędziejewski
[XVII-XVIII w.] 1766

Zobacz
MK 413, f. 224v-225; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 36 i 37, s. 80-89

starosta szropski, kawaler Orderu św. Stanisława, syn Karola. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1672-1766.


Malabajla Ludwik Hieronim de Canal, hr.
1765

Zobacz
MK 413, f. 220; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 2, s. 3-5

legat Karola Emanuela, króla Sardynii do cesarza i cesarzowej. Wywód jego przodków ojczystych i macierzystych, potwierdzony w Wiedniu w 1768 r.


Małachowski Mikołaj, Jacek, Stanisław i Antoni
[XVII-XVIII w.] 1766

Zobacz
MK 413, f. 223v-224; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 29-31, s. 61-70

synowie Jana, kanclerza wielkiego koronnego. Wywód ich przodków ojczystych i macierzystych wraz z dwiema kopiami sumariusza dokumentów z lat 1690-1763, służącego do ułożenia tego wywodu.


Mier Jan
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 227v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 53, s. 156, 157

starosta wilkowski i tyszowiecki, generał major wojsk koronnych, s. Gwilhelma, kaszt. słońskiego. Wywód jego przodków ojczystych i macierzystych.


Mycielski Józef
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 225; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 38 i 39, s. 90-95

starosta koniński. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1630-1758, przedstawionych celem uzyskania Orderu św. Stanisława.


Nowosielski Jan
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 226; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 45 i 45a, s. 100-106

kasztelan ciechanowski, kawaler Orderu św. Stanisława, syn Franciszka, podkomorzego lubelskiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz z sumariuszem dokumentów służącym do ułożenia takiego wywodu jego siostry Marianny, kan. warszawskiej.


Ossowski Kajetan Dominik, Petronela, Justyna i Joanna
1775

KK 45/46, f. 73-74 (66-67), 149 (137); MK 413, f. 224; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 32, s. 71, 72

podpułkownik w wojsku litewskim, wnuk Jakuba, syn Kazimierza, z siostrami. Brudnopis dyplomu nobilitacyjnego (w tzw. MLit.). Nobilitacja sekretna.


Ożarowski Piotr i Ewa
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 226-226v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 48 i 48a, s. 111-117

Piotr, generał lejtnant wojsk koronnych, kawaler Orderu św. Stanisława, Ewa, kan. warszawska, dzieci Jerzego, oboźnego wielkiego koronnego. Wywody ich przodków ojczystych i macierzystych oraz genealogia Ożarowskich.


Poniński Antoni
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 224v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 34 i 35, s. 75-79

starosta kopanicki, syn Franciszka. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1637-1753.


Popiel Józef
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 222v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 22, s. 46, 47

kasztelan sierpski, rotmistrz pancernego znaku w wojsku koronnych, syn Krzysztofa, starosty tuczapskiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych.


Prażmowscy
[XV-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 220v-221; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 6, s. 12, 13

potomstwo Stanisława, dziedzica Prażmowa w ziemi czerskiej, urodzonego około 1430 r.


Riviere, Henryk de
1623

MK 413, f. 227; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 51, s. 137-147

cesarz Ferdynand II nadaje Henrykowi de Riviere, baronowi de Heere tytuł hrabiowski.


Romer Aleksander
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 222, 222v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 18 i 20, s. 38-41

kasztelan zawichojski, syn Jana. Wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1604-1743, zebranych celem otrzymania Orderu św. Stanisława.


Sobolewski Stanisław
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 221; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 7, s. 14, 15

podkomorzy warszawski, syn Walentego, pisarza ziemskiego warszawskiego. Wywód przodków ojczystych i macierzystych.


Stadnicki Mikołaj
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 221v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 13 i 14, s. 28-31

kasztelan … wywód przodków ojczystych i macierzystych wraz ze służącym do jego ułożenia sumariuszem dokumentów z lat 1705-1766.


Szaniawski Filip Nereusz
[XVII-XVIII w.] b.d.

Zobacz
MK 413, f. 220v; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 4, s. 8, 9

syn Fabiana, łowczego Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta kąkolownicki, kawaler Orderu św. Stanisława. Wywód przodków ojczystych i macierzystych.


Taurellis
1767

MK 413, f. 227; tzw. MLit. dz. XI, Genealogie nr 52, s, 150-155

burmistrz i rada włoskiego m. Lepidum w Emilii poświadczają szlacheckie pochodzenie starego rodu de Taurellis i podają przywileje dla poszczególnych członków tej rodziny.