Wykaz skrótów

używanych w „Misceallaneach Historico-Archivistica”* AA – Archiwum Archidiecezjalne abp – arcybiskup adiec. – archidiecezja, archidiecezjalny AAD – Archiwum Akt Dawnych AAN – Archiwum Akt Nowych AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych AP – Archiwum Państwowe APAN – Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie AR – Archiwum Radziwiłłów w AGAD AU – Akademia Umiejętności BPAN – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk BOssol. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu BCzart. – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie b.d. – bez daty BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie BOZ – Biblioteka Ordynacji Zamoyskich bp – biskup CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (we Lwowie; w Kijowie); Центральний державний історичний архів України. cz. – część diec. – diecezja dz. – dział ed. – edidit, edit, edited by egz. – egzemplarz F. – Fond (zespół archiwalny). fl. – floren fot. – fotografia, fotograficzny gen. – generał gr.-kat. – greckokatolicki; grekokatolicka h. – herb, herbu hetm. – hetman hr. – hrabia j.a. – jednostka archiwalna j. inw. – jednostka inwentarzowa k. – karta kard. – kardynał kaszt. – kasztelan kop. – kopia kor. – koronny ks. – książę, księżna; ksiądz łac. – łacina, łaciński marsz. – marszałek mb. – metr bieżący mf. – mikrofilm mps – maszynopis n. – i następna, i następne nadw. – nadworny NDAP – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nn. — i następne ob. – obrządek, obrządku ob. łac. – obrządek łaciński; obrządku łacińskiego op. – опис (część inwentarza archiwalnego; „seria”) op. cit. – opus citatum (dzieła cytowanego uprzednio) oprac. – opracował, opracowała oryg. – oryginał pap. – papież PAN – Polska Akademia Nauk par. – parafia, parafialny PAU – Polska Akademia Umiejętności perg. – pergamin, pergaminowy płk – pułkownik por. — porównaj; porucznik pow. – powiat, powiatowy przyp. – przypis pw. – pod wezwaniem rkps – rękopis ryc. – rycina rzym.-kat. – rzymskokatolicki; rzymskokatolicka star. – starosta sygn. – sygnatura św. – święty, święta tabl. – tablica UJ – Uniwersytet Jagielloński UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ur. – urodzony, urodzona USC – Urząd Stanu Cywilnego v. – verso (odwrocie niepaginowanej karty); von; vel vol. – volume; rocznik, tom, księga w. –wielki w. kor. – wielki koronny w. lit. – wielki litewski W. Ks. Lit. – Wielkie Księstwo Litewskie woj. – wojewoda; województwo wyd. – wydanie; wydał z. – zeszyt Zb. – Zbiór Zb. dok. perg. – Zbiór dokumentów pergaminowych złp. – złoty polski zm. – zmarły, zmarła