Polonica

W Archiwum Głównym Akt Dawnych znajduje się znaczący, gromadzony od kilkudziesięciu lat, zbiór kopii poloników, których oryginały przechowywane są w zbiorach ponad stu archiwów, bibliotek i muzeów z 23 państw Europy, Azji i Ameryki Północnej. W ostatnich latach, oprócz mikrofilmów, coraz częściej wykonywane są kopie cyfrowe (skany) materiałów archiwalnych.

POLONICA – MIKROFILMY, FOTOKOPIE I SKANY Z ARCHIWÓW, BIBLIOTEK I MUZEÓW ZAGRANICZNYCH inwentarz

 


Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich