Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne
Practical advice for people planning genealogical investigations

Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne
w Archiwum Głównym Akt Dawnych (i nie tylko)

Opracowała Małgorzata Kośka, wydanie II, 2023

Practical advice for people planning genealogical investigations
(mostly, but not only) in Archiwum Główne Akt Dawnych (The Central Archives of Historical Records)

by Małgorzata Kośka Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD, The Central Archives of Historical Records) Warsaw 2020,
translated 2020 by Anna Kessling