Genealogia

Serwis genealogiczny Archiwum Głównego Akt Dawnych

 

Księgi metrykalne w Archiwum Głównym Akt Dawnych

  Archiwum Główne Akt Dawnych z przyjemnością informuje, że poprawione i uzupełnione zostały inwentarze zespołów ksiąg metrykalnych, znajdujących się w zasobie archiwum. Są to następujące zespoły:  Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej (zespół nr 301), 1951 j. a. z lat 1604-1945;  Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej i wileńskiej (zespół nr 436), 1065 j. a. z lat 1799-1915;  Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej (zespół nr 437), 70 j. a. z lat 1590, 1600-1943.  Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej (zespół nr 298), 423 j. a. z lat 1728-1944.  Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego (zespół nr 300), 3214 j. a., z lat 1789-1943;  Księgi metrykalne gmin ewangelicko-augsburskiego i helweckiego wyznania (zespół nr 299, 281 j. a. z lat 1764-1939);  Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego/wschodnich województw II Rzeczypospolitej (zespół nr 438), 268 j. a. z lat 1790-1940;  Księgi metrykalne parafii wyznania prawosławnego z terenów Wołynia i Polesia (zespół nr 302), 23 j. a. z lat 1823-1913, 1929-1939;  Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrządków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie) z terenów tzw. zabużańskich (zespół nr 456), 16 j. a., z lat 1685-1942. Inwentarze dostępne są na stronie internetowej AGAD (agad.gov.pl). Wszystkie księgi (z wyjątkiem destruktów oraz ksiąg nie udostępnianych ze względu na cezurę czasową) zostały zeskanowane, a do poszczególnych jednostek dołączono galerie skanów. Dziękujemy naszym użytkownikom za wskazówki i uwagi, pomocne przy opracowywaniu ksiąg.