Czytelnia
Reading Room

W czytelni znajduje się 31 miejsca do pracy:

 • 12 miejsc do pracy z oryginałami,
 • 10 czytników mikrofilmowych,
 • 4 stanowiska komputerowe do udostępniania skanów,
 • 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • 1 stół do pracy z dokumentami wielkoformatowymi,
 • 1 skaner samoobsługowy do oryginałów,
 • 1 skaner samoobsługowy do mikrofilmów.

W czytelni użytkownicy mogą korzystać z:

 • inwentarzy książkowych zespołów i zbiorów archiwalnych
 • indeksu geograficznego do zbioru kartograficznego
 • podręcznego księgozbioru – głównie informatorów, przewodników po zasobie AGAD
 • słowników
 • bezpłatnego Wi-Fi.

Zamówienia są realizowane dwa razy dziennie. Z jednodniowym wyprzedzeniem można złożyć zamówienie przesyłając elektroniczny rewers.

Infrastructure

There are 31 places to work in the Reading Room:

 • 12 places for reading original documents
 • 10 places with microfilm readers
 • 4 computer places with access to digitised documents
 • 1 computer place with Internet access
 • 1 table designed to work with oversize documents
 • 1 self-service scanner for originals
 • 1self-service scanner for microfilm.

The following supporting materials are freely accessible in the Reading Room:

 • Inventories of archival fonds and collections
 • The geographical index of cartographic collection
 • Catalogues and guides to the archival holdings
 • Dictionaries
 • Wi-Fi connection (free of charge).

Execution of the orders takes place twice a day. Call slip will be processed on the next working/business day.