Pracownia AGAD
Reading Room

W Pracowni AGAD znajdują się 33 miejsca do pracy:

 • 14 miejsc do pracy z oryginałami,
 • 11 czytników mikrofilmowych,
 • 4 stanowiska komputerowe do udostępniania skanów,
 • 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • 1 stół do pracy z dokumentami wielkoformatowymi,
 • 1 skaner samoobsługowy.
 • W Pracowni AGAD użytkownicy mogą korzystać z:

 • inwentarzy książkowych zespołów i zbiorów archiwalnych
 • indeksu geograficznego do zbioru kartograficznego
 • podręcznego księgozbioru – głównie informatorów, przewodników po zasobie AGAD
 • słowników
 • bezpłatnego Wi-Fi.
 • Zamówienia są realizowane dwa razy dziennie:

 • do 9.00 (zamówienia złożone w dniu poprzednim po 13.00),
 • po 13.00 (zamówienia złożone między 9.00 a 13.00).
 • z jednodniowym wyprzedzeniem można złożyć zamówienie przesyłając elektroniczny rewers.

  Infrastructure

  There are 33 places to work in the Reading Room:

 • 14 places for reading original documents
 • 13 places with microfilm readers
 • 4 computer places with access to digitised documents
 • 1 computer place with Internet access
 • 1 table designed to work with oversize documents.
 • The following supporting materials are freely accessible in the Reading Room:

 • Inventories of archival fonds and collections
 • The geographical index of cartographic collection
 • Catalogues and guides to the archival holdings
 • Dictionaries
 • Wi-Fi connection (free of charge).
 • Execution of the orders takes place twice a day:

 • before 9:00 – call slips claimed the day before from 13:00 to 18:30,
 • after 13:00 – call slips claimed from 9:00 to 13:00.