Lista recenzentów

  • prof. dr hab. Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab., prof. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab., prof. Jacek Soszyński (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk)
  • dr hab., prof. Władysław Stępniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
  • dr hab. Ewa Ziółek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)