Lista recenzentów

prof. dr hab. Urszula Augustyniak – (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz – (Uniwersytet Warszawski) dr hab., prof. Alicja Kulecka – (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Edward Potkowski dr hab., prof. Jacek Soszyński – (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk) dr hab., prof. Władysław Stępniak – (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) prof. dr hab. Andrzej Szwarc – (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska – (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)