Lista recenzentów / List of Reviewers

 • prof. dr hab. Urszula Augustyniak – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • dr. hab., prof. KUL Anna Barańska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska
 • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. Andrzej Gil – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska
 • prof. dr hab. Wojciech Krawczuk – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • dr hab. Anna Krochmal – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. Alicja Kulecka – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • dr hab. prof. AEH Dariusz Makiłła – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Warszawa, Polska
 • dr Uładzimir Padalinski – Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Mińsk, Białoruś
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. Ihor Smutok – Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, Drohobycz, Ukraina
 • dr hab., prof. PAN Jacek Soszyński – Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 • dr hab. Władysław Stępniak – em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • prof. dr hab. Zofia Zielińska – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • dr hab. Ewa Ziółek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska

 

 

 

 • prof. dr hab. Urszula Augustyniak – University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz – University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • dr. hab., prof. KUL Anna Barańska – The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
 • prof. dr hab. Andrzej Gil – The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
 • prof. dr hab. Wojciech Krawczuk – Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • dr hab. Anna Krochmal – The Head Office of State Archives, Warsaw, Poland
 • prof. dr hab. Alicja Kulecka – University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • dr hab. prof. UEH Dariusz Makiłła – University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Warsaw, Poland
 • dr Uładzimir Padalinski – Belarusian State University in Minsk, Minsk, Belarus
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba – The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • prof. dr hab. Ihor Smutok – Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine
 • dr hab., prof. PAN Jacek Soszyński – The Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • dr hab. Władysław Stępniak – em. prof. Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc – University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski – University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • prof. dr hab. Zofia Zielińska – University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • dr hab. Ewa Ziółek – The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland