Wirtualne wystawy AGAD

2024

WOJCIECH BOGUMIŁ JASTRZĘBOWSKI

Projekt konstytucji dla Europy
Warszawa, 30 kwietnia, 1831 r.

Wystawa wirtualna

2024 – NOC MUZEÓW

350. lecie elekcji króla Jana III Sobieskiego

Wystawa wirtualna

2022

Z perspektywy podróży

 

W 2022 r. minęło 500 lat od zakończenia pierwszego opłynięcia kuli ziemskiej Circumnavigatio Mundi, co przypominaliśmy m. in. kalendarzem AGAD. Było to w pewnym sensie zakończenie pierwszego okresu eksploracji przez wielkich żeglarzy: Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy oraz Ferdynanda Magellana, by wymienić tylko najbardziej znanych. Odkrycia geograficzne to w istocie konfrontacja kultur trzech kontynentów/obszarów: europejskiego, amerykańskiego i azjatyckiego. Skutki tego zetknięcia trwają i oddziaływują na nas do dziś. Dlatego też zapraszamy Państwa do zobaczenia przykładowych dokumentów archiwalnych odnoszących się do tego zjawiska.

 

Ludzie z Kresów

 

2021 – ROK LEMA

Wystawa wirtualna

Wywiad z Panią Profesor UAM Agnieszką Gajewską, (Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu) Autorką najnowszej biografii Stanisława Lema

2021 – Europejski Rok Kolei

Wystawa wirtualna

2021
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ARCHIWÓW

INTERNATIONAL ARCHIVES DAY

NOC MUZEÓW 2021


 

Zapraszamy Państwa na wirtualną wystawę

230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja


 

Wystawa wirtualna

Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach

Wystawa wirtualna

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – Konstytucja dla Europy

Wojciech Bogumił Jastrzębowski Konstytucja dla Europy (broszura)


WYSTAWA LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918


Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin


Wystawa wirtualna

FILM: „Władysław Łokietek i jego czasy w dokumencie archiwalnym”.

FILM (PROMOCJA PUBLIKACJI): „Władysław Łokietek – odnowiciel Królestwa Polskiego Restaurator Regni Poloniae”.

Władysław Łokietek w literaturze pięknej