Godziny pracy Pracowni AGAD
The Reading Room Opening hours

2022

Pracownia AGAD jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-15.30, w środę w godzinach 9.00-18.00. Pracownia AGAD jest zamknięta w sobotę i niedzielę.

The Reading Room is open on Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9.00 a.m. to 3.30 p.m., on Wednesdays 9.00 a.m. to 6.00 p.m. The Reading Room is closed on Saturdays, Sundays and on official holidays.

Czas skrócony / Short-time work

15 kwietnia (Wielki Piątek) do godz. 12.00 / Friday (Good Friday) 15 April (closing at 12:00)

 Zamknięta / Closure dates

18 kwietnia (poniedziałek, Wielkanoc)/Monday 18 April (Easter Monday)

3 maja (wtorek, Święto Konstytucji 3 Maja)/Tuesday 3 May (The 3rd of May Constitution Day)

16 czerwca (czwartek, Boże Ciało)/Thursday 16 June (Corpus Christi)

15 sierpnia (poniedziałek, Wniebowzięcie NMP)/Monday 15 August (Assumption of the Blessed Virgin Mary)

1 listopada (wtorek, Wszystkich Świętych)/Tuseday 1 November (All Saints’ Day)

11 listopada (piątek, Święto Niepodległości)/Friday 11 November (Independence Day)

26 grudnia (poniedziałek Boże Narodzenie)/Monday 26 December (Christmas)