Godziny pracy Pracowni Naukowej
The Reading Room Opening hours

2017


Pracownia Naukowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00. / The Reading Room is open from Monday to Friday 9:00–19:00.
Wietrzenie Pracowni Naukowej odbywa się w godzinach: 12.15-12.30 i 17.00-17.15. / Breaks for airing of the Reading Room 12:15–12:30 and 17:00-17:15.
Podczas wietrzenia należy opuścić Pracownię Naukową. / During breaks users should leave the Reading Room.
W sierpniu Pracownia Naukowa jest zamknięta. / In August the Reading Room is closed.
Pracownia Naukowa jest zamknięta w soboty i niedziele. / The Reading Room is closed on Saturdays and Sundays.

Czas skrócony / Short-time work
14 kwietnia (Wielki Piątek) do godz. 13.00 / Friday (Good Friday) 14 April (closing at 13:00)
31 października (wtorek) do godz. 16.00 / Tuesday 31 October (closing at 16:00)
10 listopada (piątek) do godz. 16.00 / Friday 10 November (closing at 16:00)

Zamknięta / Closure dates
6 stycznia (piątek, Trzech Króli) / Friday 6 January (Epiphany)
17 kwietnia (poniedziałek, Wielkanoc) / Monday 17 April (Easter Monday)
1 maja (poniedziałek, Święto Pracy) / Monday 1 May (May Day)
2 maja (wtorek) / Tuesday 2 May
3 maja (środa, Święto Konstytucji 3 maja) / Wednesday 3 May (The 3rd of May Constitution Day)
15 czerwca (czwartek, Boże Ciało) / Thursday 15 June (Corpus Christi)
16 czerwca (piątek) / Friday 16 June
1 listopada (środa, Wszystkich Świętych) / Wednesday 1 November (All Saints’ Day)
25-26 grudnia (poniedziałek, wtorek, Boże Narodzenie) / Monday, Tuesday 25-26 December (Christmas)