Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie ul. Długa 7, 00-263 Warszawa     tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 831-54-93                

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: https://agad.gov.pl/

Tymczasowe godziny wejść do Pracowni AGAD
od poniedziałku do piątku: 9.00 do 10.45; 11.00 do 12.45; 13.00 do 14.45
Tymczasowe zasady udostępniania, załącznik 1.
Rezerwacja wizyt w Pracowni AGAD.
(zapisy z wyprzedzeniem tygodnia)

Szanowni Państwo,

Od 10 maja Pracownia AGAD będzie ponownie otwarta dla Użytkowników. Od 19 lipca nowe, tymczasowe zasady udostępniania, załącznik 1.

Rezerwacja wizyt w Pracowni AGAD.

(zapisy z wyprzedzeniem do dwóch tygodni)

Ladies and Gentlemen!

From the 10st of May the Reading Room of the Central Archives of Historical Records in Warsaw will be open for the public on the restricted range.
There are daily 3 turns from 9.00, 11.00 and 13.00.
For each turn are only 8 places (1 ¾ hour in one turn).
A place has to be booked in advance by the service https://agad.bookero.pl/
A call slip should be ordered by https://agad.gov.pl/?page_id=2052 (also in advance).

 ***

        Zespoły/zbiory nieudostępniane w Pracowni AGAD od września 2021 r.

***

Metrica Regni Poloniae Digitalis

***
Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

***

Archivum Patriae

Webmaster AGAD