Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: https://agad.gov.pl/

Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach

Wystawa wirtualna

 ***

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce,

Pracownia AGAD od 22 marca 2021 r. do odwołania będzie zamknięta

 Przypominamy również, że inwentarze zespołów/zbiorów wraz ze skanami materiałów archiwalnych można znaleźć na stronie internetowej archiwum https://www.agad.gov.pl oraz na portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-glowne-akt-dawnych

Ladies and Gentlemen!

From the 22nd of March 2021 until further notice the Reading Room of the Central Archives of Historical Records in Warsaw will be closed.

Inventories of the fonds and collection (some with the digital copies of the originals) are on the website of the Central Archives of Historical Records https://agad.gov.pl/?page_id=1599 or in portal Search in Archives www.szukajwarchiwach.gov.pl

 ***

        Zespoły/zbiory nieudostępniane w Pracowni AGAD od września 2020 r.

 

Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że otrzymało kolejną, niewielką partię ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego. Są to głównie księgi: z gmin wyznania mojżeszowego, z parafii ewangelickich, a także nieliczne z parafii rzymsko-katolickich z archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej. Do czasu opracowania i digitalizacji księgi nie będą udostępniane. Informacja na temat otrzymanych ksiąg: tel. (2)8315491 w. 427, 424.

***

Materiały Wirtualne

 

Spotkanie festiwalowe:        

 

Władysław Łokietek w literaturze pięknej

***

 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – Konstytucja dla Europy
***

 

Metrica Regni Poloniae Digitalis

 

***

Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci

 

***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

 

***

 

WYSTAWA LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918

 

***

 

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

 

***

 

Praktyki studenckie

Archivum Patriae

Webmaster AGAD