Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim. W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona www: www.agad.archiwa.gov.pl

***
 

Uwaga! Zmiany w udostępnianiu zespołów/zbiorów w PN od 1 czerwca 2015 r.

(pismo Dyrektora AGAD)

 

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2015 (wtorek) Pracownia Naukowa będzie zamknięta w godzinach 9.00 – 12.00
Za wynikające stąd utrudnienia przepraszamy.

ZAPROSZENIE Konstytucja 3 maja

Zapraszamy na wystawę. Wstęp wolny!

Wystawa

 

***
Konstytucja 1
 Przechowywana w AGAD Konstytucja 3 maja została wyróżniona Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

***

W roku 2015 przypada 600. rocznica urodzin Jana Długosza. Dlugossiana

***

Metrica Regni Poloniae Digitalis

***

Praktyki studenckie w AGAD

***

Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line:

Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

– osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,

– adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

– przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6 Dyrektora Archiwum

Głównego Akt Dawnych z dnia 29 marca 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.

Wszelkie należności za świadczone usługi – usługi reprograficzne

oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu

za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub konta internetowego na podany rachunek bankowy: NBP O/O W-wa 86 1010 1010 0008 9522 3100 0000.

 

 

UNESCO Archives Portal

Archivum Patriae

Webmaster AGAD