Archiwum Główne Akt Dawnych

  Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: http://agad.gov.pl/

27 kwietnia 2018 roku (piątek) w godzinach 12.00 – 13.00
zapraszamy młodzież szkół średnich na
prezentację rękopiśmiennych oryginałów Konstytucji 3 maja oraz
wykład dr. Michała Kuleckiego "Droga do Konstytucji 3 maja 1791"

***
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Pracownia AGAD będzie zamknięta w dniu 4 maja 2018 r.
Zgodnie z zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Pracownia AGAD będzie czynna w dniu 19 maja (sobota) w godz. od 9 do 16.
Zamówienia na 19 maja prosimy składać w dniu 18 maja do godz. 15.
Za wynikające stąd utrudnienia serdecznie przepraszamy.
***
 

Zmiany w udostępnianiu zespołów/zbiorów z Oddziału II AGAD w Pracowni od 6 września 2017 r. Pismo Dyrektora AGAD

***
 
Szanowni Państwo,
Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że w związku z przejęciem z III Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m. st. Warszawy ok. 1000 ksiąg z parafii i gmin wyznaniowych (realizacja ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego), księgi te oraz towarzyszące im akta parafialne nie będą udostępniane do momentu ich opracowania, włączenia do właściwych zespołów i zeskanowania. Z ksiąg tych na wniosek zainteresowanych będą wydawane jedynie urzędowe odpisy.
Prosimy nie sugerować się uzyskiwanymi z różnych źródeł informacjami, że księgi są już dostępne w AGAD. Wszelkich informacji o przejętych księgach udzielamy telefonicznie bądź mailowo.
***
 
***

Konstytucja 3 maja / The Constitution of May 3 / Die Verfassung vom 3. Mai (1791) / La Constitution du 3 mai (1791) / Gegužės 3-osios Konstitucija(1791) / Конституция 3 мая (1791) / La Constitución del 3 de mayo (1791) / La Costituzione del 3 maggio (1791)

Przechowywana w AGAD Konstytucja 3 maja została wyróżniona Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

 
Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Konstytucji 3 maja Prezentacja (PL) / Presentation (GB) / Präsentation (DE) / Présentation (FR) / Prezentacija (LT) / Презентация (RUS)
/ Presentación (ESP) / Presentazione (IT)
 
Rękopisy i druki / Manuscript and prints
 
 
Wojciech Bogumił Jastrzębowski - Konstytucja dla Europy
 
***
 

 Metrica Regni Poloniae Digitalis

***
Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci
***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie: - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi, - adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, - przedmiotu sprawy, której dotyczy. W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.  

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6 Dyrektora Archiwum

Głównego Akt Dawnych z dnia 29 marca 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.  

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne

oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub konta internetowego na podany rachunek bankowy: NBP O/O W-wa 86 1010 1010 0008 9522 3100 0000.  

Praktyki studenckie

UNESCO Archives Portal

 

Archivum Patriae

 

Webmaster AGAD