Archiwum Główne Akt Dawnych

  Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim. W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.
20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie ul. Długa 7, 00-263 Warszawa tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93 fax. (+ 48)(22) 831-16-08 e-mail: sekretariat@agad.gov.pl strona internetowa: https://agad.gov.pl/

Szanowni Państwo,

Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Archiwum będzie zamknięte 2 maja br. (czwartek).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z powyżej przywołanym Zarządzeniem nr 7, 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy. Pracownia AGAD będzie otwarta w godz. 9.00 - 16.00, bez realizacji zamówień.

***
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z przyznaniem finansowania, przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, na prace remontowe w Pracowni AGAD (cyklinowanie podłogi i wymianę podłączeń elektrycznych pod stolikami) Pracownia AGAD będzie zamknięta od 29 lipca do 30 sierpnia br.

O ewentualnym wcześniejszym otwarciu Pracowni AGAD lub przedłużeniu prac będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

***
 

Zmiany w udostępnianiu zespołów/zbiorów z Oddziału II AGAD w Pracowni od 6 września 2017 r. Pismo Dyrektora AGAD

***
  uprzejmie informuję, że w związku z przyznaniem finansowania, przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, na prace remontowe w Pracowni AGAD (cyklinowanie podłogi i wymianę podłączeń elektrycznych pod stolikami) Pracownia AGAD będzie zamknięta od 29 lipca do 30 sierpnia br. O ewentualnym wcześniejszym otwarciu Pracowni AGAD lub przedłużeniu prac będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej i Facebooku. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. Łączę wyrazy szacunku dr Hubert Wajs Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych [podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym]
Szanowni Państwo, Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że w związku z przejęciem z III Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m. st. Warszawy kolejnego dopływu ksiąg z parafii i gmin wyznaniowych (grudzień 2018), księgi te oraz towarzyszące im akta parafialne nie będą udostępniane do momentu ich opracowania, włączenia do właściwych zespołów i zeskanowania. Z ksiąg tych na wniosek zainteresowanych będą wydawane jedynie urzędowe odpisy. Prosimy nie sugerować się uzyskiwanymi z różnych źródeł informacjami, że księgi są już dostępne w AGAD. Wszelkich informacji o przejętych księgach udzielamy telefonicznie bądź mailowo.
***
Wojciech Bogumił Jastrzębowski - Konstytucja dla Europy
 
***

 Metrica Regni Poloniae Digitalis

***
Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci
***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

***

WYSTAWA LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie: - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi, - adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, - przedmiotu sprawy, której dotyczy. W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.  

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6 Dyrektora Archiwum

Głównego Akt Dawnych z dnia 29 marca 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.  

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne

oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub konta internetowego na podany rachunek bankowy: NBP O/O W-wa 86 1010 1010 0008 9522 3100 0000.  

Praktyki studenckie

 

Archivum Patriae

 

Webmaster AGAD