Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie                                         

 

ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: https://agad.gov.pl/

Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach

Wystawa wirtualna

 ***  

Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że Pracownia AGAD wznawia od 08.02.2021 r.,  w ograniczonym zakresie, działalność (Załącznik nr 1), po uprzedniej internetowej rezerwacji wizyty w Pracowni AGAD (https://agad.bookero.pl/).  

REZERWACJA WIZYTY W PRACOWNI AGAD

https://agad.bookero.pl/

film o rezerwacji

Inwentarze zespołów naszego zasobu wraz ze skanami materiałów archiwalnych można znaleźć na stronie internetowej archiwum www.agad.gov.pl oraz na portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-glowne-akt-dawnych

Przypominamy również, że zamówienia reprograficzne są realizowane na bieżąco.

Ladies and Gentlemen!

From the 8th of February the Reading Room of the Central Archives of Historical Records in Warsaw will be open with some limitations for the public.

There are daily 3 shifts from 9.00, 11.00 and 13.00. For each shift there are only 4 places available (1 ¾ hour for one shift). A place has to be booked in advance by the service A call slip should be ordered by (also in advance).      

 ***

        Zespoły/zbiory nieudostępniane w Pracowni AGAD od września 2020 r.

 

 

***

Materiały Wirtualne

 

Spotkanie festiwalowe:        

 

Władysław Łokietek w literaturze pięknej

***

 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – Konstytucja dla Europy
***

 

Metrica Regni Poloniae Digitalis

 

***

Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci

 

***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

 

***

 

WYSTAWA LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918

 

***

 

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

 

***

 

Praktyki studenckie

Archivum Patriae

Webmaster AGAD