Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie                  

ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: https://agad.gov.pl/

 

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9

 

XXIV Festiwal Nauki w Archiwum Głównym Akt Dawnych
Archiwum Główne Akt Dawnych tradycyjnie już włącza się do udziału w kolejnej edycji warszawskiego Festiwalu Nauki przygotowując zajęcia edukacyjne na temat:

 

„Władysław Łokietek i jego czasy w dokumencie archiwalnym”.

W bieżącym roku w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa wszystkie zajęcia odbywać się będą on-line. W ramach projektu koordynowanego przez dr hab. Janusza Grabowskiego przygotowano lekcje archiwalne połączone z oprowadzeniem po wystawie i prezentacją średniowiecznych dokumentów oraz pieczęci woskowych z czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Poszczególne prezentacje udostępniane będą ze strony internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych od 18 IX.

 

***
Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że Pracownia AGAD wznawia w ograniczonym zakresie działalność Załącznik nr 1) oraz do internetowej rezerwacji wizyty w Pracowni AGAD (https://agad.bookero.pl/)

 

 

REZERWACJA WIZYTY W PRACOWNI AGAD

https://agad.bookero.pl/

film o rezerwacji

Inwentarze zespołów naszego zasobu wraz ze skanami materiałów archiwalnych można znaleźć na stronie internetowej archiwum www.agad.gov.pl oraz na portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-glowne-akt-dawnych

Przypominamy również, że zamówienia reprograficzne są realizowane na bieżąco.

Ladies and Gentlemen!

From the 1st of June the Reading Room of the Central Archives of Historical Records in Warsaw will be open with some limitations for the public.

There are daily 3 shifts from 9.00, 11.00 and 13.00. For each shift there are only 6 places available (1 ¾ hour for one shift). A place has to be booked in advance by the service A call slip should be ordered by (also in advance).          

 ***

        Zespoły/zbiory nieudostępniane w Pracowni AGAD od września 2020 r.

  ***

 

Szanowni Państwo,
Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że w związku z przejęciem z III Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m. st. Warszawy kolejnego dopływu ksiąg z parafii i gmin wyznaniowych (grudzień 2018), księgi te oraz towarzyszące im akta parafialne nie będą udostępniane do momentu ich opracowania, włączenia do właściwych zespołów i zeskanowania. Z ksiąg tych na wniosek zainteresowanych będą wydawane jedynie urzędowe odpisy. Prosimy nie sugerować się uzyskiwanymi z różnych źródeł informacjami, że księgi są już dostępne w AGAD. Wszelkich informacji o przejętych księgach udzielamy telefonicznie bądź mailowo.                    

 

 

 

***
Wojciech Bogumił Jastrzębowski – Konstytucja dla Europy
***
 

 Metrica Regni Poloniae Digitalis

 

***

Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci

 

 

***
 

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

 

***
 

WYSTAWA LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918

 

***
 

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

 

 

***
 

Praktyki studenckie

Archivum Patriae

Webmaster AGAD