Minimalne wymagania dla opisu archiwalnego

AGAD

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa
tel. (+ 48)(22) 831-54-91
fax. (+ 48)(22) 831-16-08
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
strona www: www.agad.gov.pl

Scientiae radices amarae, fructus dulces

Minimalne wymagania
dla opisu archiwalnego

 

Opracowując Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego, Częsć
Ogólną – ISAD(G): General International Standard Archival
Description
(http://www.agad.gov.pl/isad/ISADv2PL.pdf)
jego autorzy uznali t
ylko nieliczne elementy za zasadnicze z
punktu widzenia międzynarodowej wymiany informacji; są to:

a. sygnatura

b. tytuł (nazwa)

c. twórca

d. data(y)

e. rozmiary opisywanego obiektu

f. poziom opisu

 

Wydaje się, że na potrzeby opisu Poloniców podobne elementy będą
podstawowe, lecz warto je wzbogacić o jeszcze następujące dane:

 

Proponowana kolejnosć pól w
opisie jednostki w AGAD

Tytuł pola

Kod ISAD (G)

Sygnatura
(
kraj, miasto, archiwum, zespół,
seria)

3.1.1.

Tytuł
(
w tytule zwykle zawiera się nazwa
twórcy)

3.1.2.

Data/Daty (jeżeli rozwinięta to: YYYY MM DD)

3.1.3

Poziom
opisu (
zespół, seria, podseria,
jednostka)

3.1.4.

Tresć
(
może być wymienna z tytułem,
zależy od poziomu opisu)

3.3.1.

Język
/ Języki

3.4.3.

Opis
zewnętrzny (
rozmiary opisywanego obiektu)

3.4.4.

Uwagi

3.6.1.

Mikrofilm
/ Scan

3.4.2.

Przykład