1320–2020

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK
– odnowiciel Królestwa Polskiego

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania wystawy wirtualnej!
od 15 X 2020, godz. 11.00

List

List prof. dr. hab. Piotra Glińskiego,
Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu

Otwarcie wystawy wirtualnej:


- wypowiedź dr. Pawła Pietrzyka,
    Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
- wypowiedź dr. hab. Janusza Grabowskiego, prof. AGAD,
    kuratora wystawy
- Koncert Muzyka królewska w wykonaniu zespołu Il Tempo

Spis treści:

Esej

Dokumenty

Tablice genealogiczne

Pieczęcie

Galeria z dokumentami

Katalog wystawy

WLADISLAUS DEI GRACIA REX POLONIE NEC NON TERRARUM CRACOUIE, SANDOMIRIE, SIRADIE, LANCICIE CUIAVIEQUE DOMINUS ET HERES