Księgi metrykalne

  Księgi metrykalne przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych    

Akta parafii i księgi metrykalne

Akta parafii i gmin wyznaniowych Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej, 1804-1950   Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, 1601-1685, 1740-1951   Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej, 1825-1943   Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej, 1827-1945   Akta parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej, 1798-1945 … Czytaj dalej Akta parafii i księgi metrykalne

Archiwalne wtorki genealogiczne

miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, ul. Długa 7, Sala balowa pałacu Raczyńskich) czas: Poprzednie spotkania 2015 – 29 września 2015 r. – Dorota Lewandowska, Księgi metrykalne w zasobie AGAD źródłem do prowadzenia poszukiwań genealogicznych. – 27 października 2015 r. – Jarosław Zawadzki, Dokumenty z zespołów i zbiorów o proweniencji prywatnej przydatne do badań genealogicznych. … Czytaj dalej Archiwalne wtorki genealogiczne

Skany on-line

Matricularum Regni Poloniae Skany Metryki Koronnej Redite ad fontes Księgi metrykalne z zasobu AGAD Inwentarz zasobu AGAD Szukaj poprzez inwentarze Skany z AGAD na szukajwarchiwach.pl Szukaj w Archiwach.pl Orientalia Wybrane dokumenty tureckie / Some selected Turkish records: Traktatowe dokumenty tureckie (`ahdname) ze zbiorów AGAD / The Polish `ahdnames from the holdings of the Central Archives … Czytaj dalej Skany on-line

Spis zespołów

Zasób (zespoły i zbiory) Classification scheme of fonds and collections:               1 Zbiór dokumentów pergaminowych Zbiór/Colección 1155/1939 8931 j. a. 100 m.b   2 Zbiór dokumentów papierowych Zbiór/Colección 1395/1931 4676 j. a. 17,2 m.b   3 Archiwum Koronne Warszawskie Zespół/Fondo 1455/1796 5049 j. a. 15 m.b   4 Metryka … Czytaj dalej Spis zespołów

Genealogia

Serwis genealogiczny Archiwum Głównego Akt Dawnych Księgi metrykalne w Archiwum Głównym Akt Dawnych 2020 Archiwum Główne Akt Dawnych z przyjemnością informuje, że poprawione i uzupełnione zostały inwentarze zespołów ksiąg metrykalnych, znajdujących się w zasobie archiwum. Są to następujące zespoły: Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej (zespół nr 301), 2070 j. a. z lat 1604-1945 … Czytaj dalej Genealogia

Wystawa

Drzewa genealogiczne Katalog wystawy archiwalnej AGAD 10-17 X 2003 Opracowała Inga Stembrowicz WPROWADZENIE    Celem tej wystawy jest ukazanie różnorodnych źródeł zawierających materiały genealogiczne ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych i zwrócenie uwagi na rozmaitość ich form od prostych schematów i wyliczeń antenatów po prawdziwe dzieła sztuki. Podjęto także próbę przedstawienia przyczyn, dla których konstruowano … Czytaj dalej Wystawa

Katalog wystawy

KATALOG WYSTAWY 1. Genealogia rodu Wiśniowieckich Nabytki 199, f. 359    Miedzioryt wykonany przez Jana Aleksandra Gorczyna (zm. po 1694) drukarza, księgarza i rytownika krakowskiego powstał najprawdopodobniej w związku z elekcją Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla Polski (wybranego 19 VII 1669, koronowanego 29 XI 1669). Król ten zawdzięczał tron niewątpliwie sławie swego ojca, Jeremiego, bohatera … Czytaj dalej Katalog wystawy