Wyszukiwarka dla parafii diecezji łuckiej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

WYSZUKIWARKA DLA PARAFII DIECEZJI ŁUCKIEJ W XIX WIEKU

Baza danych zawiera blisko 5,5 tysiąca nazw miejscowości należących w połowie XIX wieku do parafii w diecezji łuckiej. W bazie zostały uwzględnione wszystkie odmiany danej nazwy miejscowej występujące w podstawie źródłowej, którą jest publikacja Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku. t. I, cz. I Diecezja kamieniecka. Diecezja łucko-żytomierska, Wstęp i opracowanie Jan Skarbek, Lublin 2000, s. 55-151. Publikacja ta opatrzona została indeksem uwzględniającym jedynie miejscowości w których znajdowały się wymienione w tytule obiekty. Mając na uwadze, że w Archiwum Głównym Akt Dawnych są przechowywane księgi metrykalne diecezji łuckiej głównie z XIX wieku, potrzebne było sporządzenie indeksu, który wskazywałby przynależność parafialną dla wszystkich miejscowości w tym czasie. Pomocą podobnego rodzaju, dla późniejszego okresu, jest opublikowany w czasopiśmie „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 72 (1999) przez ks. Stanisława Tylusa Spis miejscowości diecezji łuckiej według kościelnego podziału administracyjnego z 1938 r. (s. 163-250). Podział administracyjny diecezji łuckiej z 1938 r. (w układzie dekanat – parafia – miejscowości) zamieścił również ks. Waldemar W. Żurek w dwóch tomach swego wydawnictwa Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, Lublin 2004 (t. I, s. 984-1000), Lublin 2007 (t. IV, s. 797-816).

Bazę przygotowała Magdalena Morawska z AGAD.

Wpisz poszukiwane słowo lub jego część:


ZNALEZIONO:


POWRÓT