1050. rocznica Chrztu Polski w źródłach archiwalnych

chrzest_znak_pionowy

 

 

Zapowiedzi wydarzeń w AGAD:
• publikacja internetowa skanów z zasobu AGAD

dokument papieża Hadriana IV

pieczęć księcia Leszka Czarnego

pieczęć konwentu bożogrobców w Miechowie

arcybiskup gnieźnieński Jakub lokuje miasto Kurzelów

• cykl wykładów na temat Roli Kościoła w Polsce

• wystawa archiwalna „Sancti, beati atque illustri homines Ecclesiae. Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła”.

Pokazy będą organizowane w terminach:
o 18-23, 25-26 lipca 2016 r., od 10.00 do 18.00
o 24–25 listopada 2016 r.

Zapraszamy na wystawę z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
W dniu 18 lipca 2016 r. w AGAD nastąpi otwarcie wystawy „Chrześcijańskie skarby Archiwum Głównego Akt Dawnych. Sancti, beati atque illustri homines Ecclesiae. Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła”. Jednym z jej celów jest uświadomienie zwiedzającym, jak wiele spośród najwybitniejszych postaci znanych z dziejów Polski było osobami duchownymi. Warto przypomnieć, że gdy mówimy o dokonaniach Jana Długosza, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja i wielu innych, to często zapominamy, że byli oni kapłanami. Wystawa ukazuje tylko niewielki fragment archiwaliów o proweniencji kościelnej znajdujących się w AGAD. Pokazanych zostanie ponad 70 oryginałów archiwaliów (dokumentów pergaminowych i papierowych, pieczęci, iluminacji, fotografii itp.), które powstały w przeciągu aż ośmiu stuleci, od połowy XII wieku do roku 1939. Są one związane z wybitnymi przedstawicielami Kościoła katolickiego różnych obrządków (łacińskiego, greckiego i ormiańskiego) oraz innych wyznań chrześcijańskich (prawosławnego, luterańskiego, ewangelickiego, braci polskich, mariawitów). Ekspozycję ubarwiają projekty architektoniczne kościołów, cerkwi i zborów ewangelickich.
Najstarszym dokumentem pokazanym na wystawie jest bulla papieża Hadriana IV z 1155 roku. W dokumencie tym papież otoczył opieką klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą. Na ekspozycji zaprezentowano dokumenty związane ze świętymi Kościoła katolickiego: św. Stanisławem, św. Jadwigą, św. Kazimierzem Jagiellończykiem, św. Jozafatem Kuncewiczem, św. Zygmuntem Szczęsnym Felińskim i św. Józefem Bilczewskim, a także błogosławionym Honoratem Koźmińskim. Pokazano też dokument metropolity kijowskiego Piotra Mohyły, świętego Kościoła prawosławnego.
Wystawa będzie prezentowana w sali balowej Pałacu Raczyńskich w Warszawie (AGAD, ul. Długa 7) w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, w dniach 18-23 i 25-26 lipca 2016 r. (wstęp wolny).

• międzynarodowa konferencja naukowa „Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)” – Warszawa, AGAD, 24-25 listopada 2016 r.