Wyróżnienia międzynarodowe

***

Konstytucja 3 maja / The Constitution of May 3 /
Die Verfassung vom 3. Mai (1791) / La Constitution du 3 mai (1791) / Gegužės 3-osios Konstitucija(1791) / Конституция
3 мая (1791) / La Constitución del 3 de mayo (1791) / La Costituzione del 3 maggio (1791)

Przechowywana w AGAD Konstytucja 3 maja została wyróżniona
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

 

Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Konstytucji 3 maja
Prezentacja (PL) / Presentation (GB) / Präsentation (DE) / Présentation (FR) / Prezentacija (LT) / Презентация (RUS)
/ Presentación (ESP) / Presentazione (IT)
 

Rękopisy i druki / Manuscript and prints
 

CONSTITUTION OF 3 MAY 1791
English translation from 1791 by Franciszek Bukaty

foreword
Anna Grześkowiak-Krwawicz

Muzeum Łazienki Królewskie
Archiwum Główne Akt Dawnych Anna Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2018


epub
mobi
 

Konstytucja 3 maja 1791. Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, wstęp i opracowanie Anna Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2018

epub
mobi
 

 

       

* * *
       

UNIA LUBELSKA 1 lipca 1569 / UNION OF LUBLIN 1st July 1569 / LIUBLINO UNIJA 1569 m. liepos 1 d.

UNIA LUBELSKA 1 lipca 1569

UNION OF LUBLIN 1st July 1569

LIUBLINO UNIJA 1569 m. liepos 1 d.