Wyróżnienia międzynarodowe

***

Konstytucja 3 maja / The Constitution of May 3 / Die Verfassung vom 3. Mai (1791) / La Constitution du 3 mai (1791) / Gegužės 3-osios Konstitucija(1791) / Конституция 3 мая (1791) / La Constitución del 3 de mayo (1791) / La Costituzione del 3 maggio (1791)

Przechowywana w AGAD Konstytucja 3 maja została wyróżniona Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

 
Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Konstytucji 3 maja Prezentacja (PL) / Presentation (GB) / Präsentation (DE) / Présentation (FR) / Prezentacija (LT) / Презентация (RUS)
/ Presentación (ESP) / Presentazione (IT)
 
Rękopisy i druki / Manuscript and prints
 

CONSTITUTION OF 3 MAY 1791
English translation from 1791 by Franciszek Bukaty
foreword Anna Grześkowiak-Krwawicz
Muzeum Łazienki Królewskie Archiwum Główne Akt Dawnych Anna Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2018

epub mobi  

Konstytucja 3 maja 1791. Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, wstęp i opracowanie Anna Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2018

epub mobi  
         
* * *
       

UNIA LUBELSKA 1 lipca 1569 / UNION OF LUBLIN 1st July 1569 / LIUBLINO UNIJA 1569 m. liepos 1 d.

UNIA LUBELSKA 1 lipca 1569
UNION OF LUBLIN 1st July 1569
LIUBLINO UNIJA 1569 m. liepos 1 d.