Informacje źródłowe

  

Inspiracją do powstania prezentacji były księgi metrykalne różnych wyznań i obrządków przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Jej ograniczeniem - zwłaszcza jeśli chodzi o akta urodzeń - była cezura czasowa obowiązująca w stosunku do ksiąg zawierających wpisy urodzonych (100 lat od daty zamknięcia księgi). Dlatego też prezentacja będzie sukcesywnie uzupełniania w kolejnych latach o dostępne metryki ciekawych i znanych osób, urodzonych na Kresach w latach 20. XX w.

Powstaną również kolejne działy, w których przedstawione zostaną postacie związane z wojskowością, strukturami kościelnymi, przedsiębiorczością, sportem, itp. Zachęcamy Czytelników do współredagowania tej prezentacji. Jeśli w trakcie swoich poszukiwań znajdą Państwo wpis dotyczący interesującej osoby, związanej z Kresami prosimy o kontakt i informację.

Wykorzystaliśmy również przedwojenne (i starsze) zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, głównie z zespołu Zbiór fotografii Lwowa i okolic (nr 41). Pełen wykaz osób, przy których podano numery zbiorów i sygnatury akt znajduje się poniżej:

 1. Abraham Roman Józef Antoni – zesp. 301, sygn. 783, s. 455, poz. 87
 2. Adolfówna Stanisława, 1-voto Bałaban, 2-voto Blumenfeld – zesp. 300, sygn. 2404, k. 40, poz. 11
 3. Adwentowicz Karol – zesp. 301, sygn. 1869, s. 186, poz. 2
 4. Adwentowicz Lucjan Karol – zesp. 301, sygn. 1706, s. 717, poz. 342
 5. Ajdukiewicz Kazimierz Józef Stanisław – zesp. 301, sygn. 1354, s. 342
 6. Albański Spirydion Jan – zesp. 301, sygn. 1864, s. 431, poz. 23
 7. Alberti Kazimiera Helena – zesp. 301, sygn. 1706, s. 50, poz. 85; sygn. 2022, s. 195, poz. 102
 8. Askenase Stefan Henryk – zesp. 300, sygn. 1795, s. 218, poz. 927
 9. Aszpergerowa Aniela – zesp. 301, sygn. 1866, s. 221, poz. 20; AP - Warszawa, zesp. 158, sygn. 12, s. 558, poz. 95
 10. Auerbach Herman – zesp. 300, sygn. 2218, k. 87, poz. 435
 11. Baczewski Józef Adam – zesp. 301, sygn. 1926, s. 589, poz. 11
 12. Baczyński Stanisław – zesp. 301, sygn. 783, s. 357, poz. 102
 13. Baczyński Zygmunt – zesp. 301, sygn. 828, s. 327; sygn. 1949, s. 476
 14. Badeni Kazimierz Feliks – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2- 2744, poz. 34, s. 169v
 15. Bałaban Majer Samuel – zesp. 300, sygn. 524, k. 82, poz. 159
 16. Bandurski Władysław – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-604, s. 78
 17. Barącz Stanisław – zesp. 301, sygn. 1863, s. 505, poz. 25
 18. Batowski Henryk – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-2483, k. 137v
 19. Baworowski Wiktor – zesp. 301, sygn. 11, s. 18; sygn. 1623, s. 413, poz., 179
 20. Baziak Eugeniusz Juliusz – zesp. 303, sygn. 231, s. 147, poz. 640 i s. 253, poz. 967; zesp. 301, sygn. 1354, s. 323
 21. Bazylow Ludwik – zesp. 301, sygn. 1972, s. 914, poz. 218
 22. Berger Adolf – zesp. 300, sygn. 542, s. 103, poz. 205
 23. Berler Meschulim Dawid – zesp. 300, sygn. 2936, k. 130, poz. 517
 24. Bielowski August – zesp. 301, sygn. 820, s. 820, poz. 124
 25. Biernacki Edmund Faustyn – zesp. 301, sygn. 1863, s. 533, poz. 98
 26. Birnbaum Zygmunt Wilhelm – zesp. 300, sygn. 2279, s. 183, poz. 1237; ślub rodziców: sygn. 2140, k. 23, poz. 23
 27. Blumenfeld Emanuel – zesp. 300, sygn. 541, k. 37, poz. 785
 28. Blumenfeld Izydor – zesp. 300, sygn. 545, s. 241, poz. 1169; ślub rodziców: zesp. 300, sygn. 618, s. 166-167, poz. 33
 29. Bogda Maria (właśc. Janina Maria Kopaczek) – zesp. 301, sygn. 1869, s. 370, s. 128; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-3158, k. 21, poz. 135
 30. Brodzisz Adam – zesp. 301, sygn. 1868, s. 537, poz. 164; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-3158, k. 21, poz. 135
 31. Brückner Aleksander – zesp. 301, sygn. 1347, s. 454
 32. Brystiger Julia – zesp. 300, sygn. 2338, k. 122, poz. 361
 33. Buber Bronisław Julian (syn Rafała Bubera) – zesp. 300, sygn. 584, k. 62, poz. 957
 34. Buber Karol (Carl) – zesp. 300, sygn. 3549, k. 76, poz. 380
 35. Buber Rafał – zesp. 300, sygn. 519, s. 173, poz. 7; sygn. 3543, k. 196, poz. 984
 36. Buber Salomon – zesp. 300, sygn. 515, s. 75, poz. 3; sygn. 2533, k. 171, poz. 1021; akt ślubu: 701_1_126 (za zgodą Gesher Galicia)
 37. Buber Udela v Adela, z domu Weiser – zesp. 300, sygn. 2879, k. 45, poz. 266
 38. Cajmer Jan (Zeimer Joachim) – zesp. 301, sygn. 2198, k. 48, poz. 147
 39. Caro Leopold – zesp. 300, sygn. 519, s. 37, poz. 12; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 701-1-135, k. 84v, poz. 23
 40. Chmielowski Piotr – zesp. 301, sygn. 1725, s. 1022, poz. 56
 41. Jeske - Choiński Józef Fryderyk Teodor – zesp. 301, sygn. 782, s. 368 poz. 41
 42. Chruściel Antoni – zesp. 437, sygn. 29, s. 179
 43. Didur Aniela Wiktoria (c. Adama Didura) – zesp. 301, sygn. 1862, s. 5, poz. 26
 44. Dobrzaniecki Władysław Stefan – zesp. 301, sygn. 1703, s. 193, poz. 11
 45. Dobrzański Jan – zesp. 301, sygn. 761, s. 751
 46. Dobrzański Stanisław – zesp. 301, sygn. 761, s. 599; ślub rodziców: sygn. 757, s. 136
 47. Dobrzański Stanisław (ślub rodziców) – zesp. 301, sygn. 757, s. 136
 48. Doms Robert – zesp. 301, sygn. 1622, s. 369
 49. Drexler Amalia – zesp. 301, sygn. 761, s. 640
 50. Duch Bolesław Bronisław – zesp. 301, sygn. 1658, s. 418, poz. 78
 51. Dunin-Wąsowicz Zbigniew Dymitr – zesp. 301, sygn. 123, s. 47
 52. Dwernicki Józef – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-372, k. 50
 53. Dzieduszycki Edward – zesp. 437, sygn. 38, s. 89
 54. Dzieduszycki Maurycy – zesp. 437, sygn. 38, s. 60 i zesp. 301, sygn. 788, s. 67; sygn. 840, s. 146, poz. 79
 55. Epler Adam Franciszek – zesp. 301, sygn. 1901, s. 65, poz. 69
 56. Estreicher Alojzy Rafał – zesp. 301, sygn. 755, s. 315
 57. Ettinger Izak Aron – zesp. 300, sygn. 730, k. 14, poz. 42
 58. Falkowski Jan Kanty Emil Alfred – zesp. 301, sygn. 1725, s. 727, poz. 139
 59. Feldman Krystyna – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-2484 , k. 111, poz. 31; (ślub rodziców) zesp. 301, sygn. 1927, s. 608, poz. 112
 60. Feuerman Emanuel – zesp. 300, sygn. 2263, s. 328-329, poz. 652; ślub rodziców: sygn. 2413, s. 8-9, poz. 11
 61. Filippi Parys Wincenty – zesp. 301, sygn. 820, s. 172; sygn. 782, s. 569
 62. Finkel Ludwik Michał Emanuel – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-70, s. 2v;618-2-2226, s. 42v.
 63. Fiszer (Fischer) Gustaw – zesp. 301, sygn. 1971, s. 443, poz. 10
 64. Fleck Ludwik – zesp. 300, sygn. 1795, k. 220, poz. 940; sygn. 3854, k. 23, poz. 89; ślub rodziców: sygn. 164, k. 1, poz. 2; Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego; 301/1139 i 301/1175
 65. Franke Marian Alojzy – zesp. 301, sygn. 821, s. 7, poz. 49; sygn. 1863, s. 127, poz. 57
 66. Fredro Aleksander – zesp. 301, sygn. 840, s. 67, poz. 11
 67. Friedman Filip – zesp. 300, sygn. 2133, k. 158, poz. 562
 68. Friedwald Zenon Ludwik – zesp. 300, sygn. 2518, k. 111, poz. 442
 69. Gella Jan Tomasz – zesp. 301, sygn. 1671, s. 105, poz. 28; sygn. 2202, s. 174, poz. 37
 70. Gella Maria Józefa – zesp. 301, sygn. 1671, s. 4, poz. 11
 71. Gimpel Bronisław – zesp. 300, sygn. 2867, s. 35, poz. 138
 72. Glanzberg Norbert (Natan) – zesp. 300, sygn. 2917, k. 197, poz. 145
 73. Godebski Franciszek Ksawery – zesp. 436, sygn. 25, s. 10; zesp. 301, sygn. 820, s. 266, poz. 51
 74. Gołuchowski Adam Maria Stanisław – zesp. 301, sygn. 1948, s. 983, poz. 48
 75. Gołuchowski Agenor Romuald Onufry – zesp. 301, sygn. 793, s. 193, poz. 176
 76. Gorgolewski Juliusz – zesp. 301, sygn. 1863, s. 526, poz. 22
 77. Goszczyński Seweryn – zesp. 301, sygn. 782, s. 84
 78. Gottlieb Leopold (Liepe) – zesp. 300, sygn. 140, s. 87, poz. 263
 79. Górski Kazimierz Klaudiusz – zesp. 301, sygn. 2022, s. 269-270, poz. 27; USC Warszawa, ZB-665/179/1921
 80. Granach Alexander – zesp. 300, sygn. 246, k. 7, poz. 74
 81. Grek Jan – zesp. 301, sygn. 203, s. 236
 82. Haase Adolf Theodor – zesp. 299, sygn. 119, k. 169, poz. 31
 83. Haase Theodor – zesp. 299, sygn. 101, s. 161
 84. Haller von Hallenberg Józef – zesp. 301, sygn. 1868, s. 114, poz. 39
 85. Hausner Otto – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-242, s. 11; zesp. 301, sygn. 821, k. 39, poz. 39
 86. Hemar Marian – zesp. 300, sygn. 2133, k. 120, poz. 437
 87. Hescheles Henryk Ignacy – zesp. 300, sygn. 559, s. 271, poz. 1237
 88. Heydenreich Michał – zesp. 301, sygn. 1625, s. 54, poz. 26
 89. Horszowski Mieczysław – zesp. 300, sygn. 584, s. 11, poz. 800
 90. Horzyca Wilam – zesp. 301, sygn. 795, s. 14, poz. 120
 91. Huber Zofia (Trzemeska) – zesp. 301, sygn. 781, s. 573; sygn. 1768, s. 506, poz. 140
 92. Indruch Rudolf – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-2917, k. 189v
 93. Janowski Józef Kajetan – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-2720, k. 314v
 94. Jarosz Rajmund – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2- 3073, k. 240
 95. Jougan Władysław Alojzy – zesp. 301, sygn. 1347, s. 432, poz. 864
 96. Kaczor-Batowski Stanisław – zesp. 301, sygn. 781, s. 7
 97. Kawecki Zdzisław Feliks – zesp. 301, sygn. 1905, s. 196, poz. 32
 98. Kętrzyński Kazimierz Stanisław – zesp. 301, sygn. 920, s. 773, poz. 151
 99. Kicki Aleksander – zesp. 301, sygn. 752, s. 537
 100. Kicki Ferdynand Onufry – zesp. 301, sygn. 758, s. 367
 101. Kicki Kajetan Ignacy – zesp. 301, sygn. 1011, s. 9
 102. Kipa Emil Józef – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-3007, k. 20(21); zesp. 301, sygn. 783, s. 12, poz. 58
 103. Kleeberg Franciszek – zesp. 301, s. 1354, s. 130
 104. Kleeberg Juliusz – zesp. 301, sygn. 1399, s. 836
 105. Komorowski Tadeusz Marian, pseud. „Bór” – zesp. 301, sygn. 1713, s. 474. poz. 23; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2- 3203, k. 11
 106. Koncewicz Ryszard Tadeusz – zesp. 301, sygn. 1863, s. 473-474, poz. 49
 107. Koniecpolski Stanisław – zesp. 301, sygn. 102, s. 301
 108. Konopnicka Maria – zesp. 301, sygn. 1926, s. 449, poz. 81
 109. Kossak Karol – zesp. 301, sygn. 1623, s. 566, poz. 169 i sygn. 1644, s. 261, poz. 54
 110. Kot Stanisław – zesp. 301, sygn. 1971, s. 429, poz. 24
 111. Królikiewicz Adam Łukasz – zesp. 301, sygn. 1621, s. 1, poz. 3
 112. Kryże Roman Józef – zesp. 301, sygn. 1971, s. 22, poz. 134
 113. Kubala Ludwik – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2340, k. 125, poz. 130
 114. Kuchar Mieczysław Marian – zesp. 301, sygn. 1725, s. 749, poz. 297
 115. Kukiel Marian Włodzimierz – zesp. 301, sygn. 1927, s. 270, poz. 93
 116. Kumaniecki Kazimierz Władysław – zesp. 301, sygn. 1792, s. 84, poz. 16
 117. Kuntze Edward Jan Wilhelm – zesp. 301, sygn. 761, s. 580
 118. Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2908, s. 232
 119. Lachs Manfred – zesp. 300, sygn. 3195, s. 54, poz. 213
 120. Lam Jan Paweł Ferdynand – zesp. 301, sygn. 1251, s. 184 (wykreślone); zesp. 301, sygn. 783, s. 106, poz. 99
 121. Lamezan de Salins Robert Franciszek Fean Walenty – zesp. 301, sygn. 1868, s. 128; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2- 2934, k. 174v
 122. Lauterpacht Hersch – zesp. 300, sygn. 1949, s. 40, poz. 157
 123. Lec Stanisław Jerzy – zesp. 300, sygn. 2599, s. 143, poz. 285
 124. Lem Stanisław – zesp. 300, sygn. 533, poz. 1048, s. 206
 125. Lemkin Rafał – AP - Warszawa, zesp. 72/640, sygn. 961, s. 17
 126. Liske Franciszek Ksawery – zesp. 301, sygn. 820, s. 245 i sygn. 1624, s. 118, poz. 44
 127. Longchamps de Bérier Roman – zesp. 301, sygn. 782, s. 624, poz. 138; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2933, k. 149, poz. 12
 128. Ludwigowie, karta meldunkowa rodziny – Archiwum Państwowe w Poznaniu, zesp. 474/10.2.3/14755, s. 551
 129. Ludwiżanka Barbara (ślub rodziców) – zesp. 301, sygn. 1861, s. 59
 130. Łomnicki Antoni Marian – zesp. 301, sygn. 782, s. 450, poz. 21; sygn. 1927, s. 51, poz. 14;
 131. Łoziński Walery – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2118, k. 31; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-1586, k. 17; zesp. 301, sygn. 849, s. 99
 132. Łoziński Władysław – zesp. 301, sygn. 1644, s. 249, poz. 1
 133. Maczek Stanisław – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2618, s. 2
 134. Małachowski Godzimir Franciszek Ksawery – zesp. 301, sygn. 821, s. 108, poz. 44
 135. Małecki-Saryusz Aleksander Antoni Włodzimierz – zesp. 301, sygn. 1666, s. 409, poz. 13
 136. Makuszyński Kornel – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2589, s. 152
 137. Mann Józef – zesp. 301, sygn. 761, s. 661; sygn. 1948, s. 584, poz. 69
 138. Marconi Leonard – zesp. 301, sygn. 1706, s. 273, poz. 57
 139. Markowska Józefina, z domu Teimer– zesp. 301, sygn. 783, s. 95, poz. 22
 140. Markowska Zofia (c. Juliana Markowskiego) – zesp. 301, sygn. 782, s. 564
 141. Markowski Julian – ślub rodziców: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-372, k. 69; zesp. 301, sygn. 797, s. 28; sygn. 1723, s. s. 479, poz. 7
 142. Mazur Stanisław Mieczysław – zesp. 301, sygn. 1863, s. 8, poz. 68
 143. Mazurkiewicz Jan, pseud. „Radosław” – zesp. 301, sygn. 1646, s. 290, poz. 410
 144. Michałowski Emil Józef Leonard – zesp. 301, sygn. 1892, s. 484, poz. 26; ślub rodziców: 1892, s. 420, poz. 8
 145. Mikolasch Henryk – zesp. 301, sygn. 784, s. 608
 146. Mikolasch Karol Henryk – zesp. 301, sygn. 783, s. 225, poz. 18
 147. Morawski Seweryn Tytus – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-190, k. 10; zesp. 301, sygn. 1671, s. 473, poz. 28
 148. Morgenstern Salomon – zesp. 300, sygn. 1762, k. 41, poz. 42
 149. Natanson Josef Saul – zesp. 300, sygn. 671, s. 205, poz. 14
 150. Obertyńska Beata, z domu Wolska – zesp. 301, sygn. 1706, s. 195, poz. 351
 151. Osiński Alojzy – zesp. 436, sygn. 466, s. 24
 152. Ostrowski Stanisław – zesp. 301, sygn. 847, s. 664, poz. 431
 153. Papée Adam Stanisław – zesp. 301, sygn. 1624, s. 489, poz. 195; sygn. 783, s. 158, poz. 47
 154. Papée Kazimierz Jan – zesp. 301, sygn. 783, s. 253, poz. 50
 155. Parandowska Julia – zesp. 301, sygn. 2022, s. 498, poz. 163
 156. Pasternak Leon Jakub – zesp. 300, sygn. 2600, s. 73. poz. 1077
 157. Périer Abel Maria – zesp. 301, sygn. 782, s, 390, poz. 2; sygn. 782, s. 428, poz. 14
 158. Périer Henryk – zesp. 301, sygn. 1866, s. 43, poz. 22
 159. Périer Kazimierz – zesp. 301, sygn. 1723, s. 224, poz. 144
 160. Pilat Stanisław – zesp. 301, sygn. 821, s. 316, poz. 34
 161. Pinsel Antoni (syn Johanna Georga Pinsla) – zesp. 301, sygn. 126, s. 59
 162. Pinsel Bernard (syn Johanna Georga Pinsla) – zesp. 301, sygn. 126, s. 2
 163. Pinsel Johann Georg – zesp. 301, sygn. 128, s. 105
 164. Popiel Antoni – zesp. 301, sygn. 1623, s. 313, poz. 65
 165. Potocki Andrzej – zesp. 301, sygn. 1863, s. 313, poz. 32
 166. Próchnik Adam Feliks – zesp. 300, sygn. 584, k. 63, poz. 960
 167. Progulski Stanisław Michał – zesp. 301, sygn. 1863, s. 513, poz. 69
 168. Puzyna Jan Duklan Maurycy Paweł – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-1062, k. 26
 169. Pużak Kazimierz – zesp. 301, sygn. 1353 s. 519, poz. 198
 170. Rataj Maciej – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-262, s. 133, poz. 27; zesp. 301, sygn. 1948, s. 113, poz. 71
 171. Rechowicz Marian Józef – zesp. 301, sygn. 1905, s. 473, poz. 45
 172. Rencki Roman – zesp. 301, sygn. 1868, s. 395, poz. 39
 173. Ringelblum Emanuel – zesp. 300, sygn. 4050, s. 46. poz. 2
 174. Rodakowski Henryk Hipolit – zesp. 301, sygn. 800, s. 35
 175. Romer Edmund – zesp. 301, sygn. 1868, s. 175, poz. 186;
 176. Romer Jan Edmund – zesp. 301, sygn. 781, s. 308
 177. Romer Witold – zesp. 301, sygn. 1706, s. 355, poz. 283
 178. Rydz-Śmigły Edward – zesp. 301, sygn. 123, s. 326, poz. 8
 179. Rzewuski Seweryn – zesp. 301, sygn. 1013, s. 149a-149b
 180. Rzewuski Wacław Seweryn – zesp. 301, sygn. 752, s. 28
 181. Sandauer Artur – zesp. 300, sygn. 3095, k. 74, poz. 225
 182. Sapieha Eustachy Kajetan – zesp. 301, sygn. 1826, s. 8, poz. 47
 183. Sapieżyna Elżbieta – zesp. 301, sygn. 41, s. 22
 184. Sawicka Katarzyna Anna (po mężu Feldman) – zesp. 301, sygn. 783, s. 12, poz. 60
 185. Schauder Paweł Juliusz – zesp. 300, sygn. 1998, k. 103, poz. 1300
 186. Schimser Antoni (syn Jana Schimsera) – zesp. 301, sygn. 754, s. 67
 187. Schimser Emilia (ślub) – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-1066, k. 78v;
 188. Schimser Jan – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-1066, k. 123;
 189. Schimser Julianna (z domu Wisak) – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-1067, k. 121v;
 190. Schimser Leopold – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-1067, k. 55; zesp. 301, sygn. 797, s. 618
 191. Schimser Wiktoria (z domu Obaleska lub Halbacz) – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-1067, k. 55; zesp. 301, sygn. 1971, s. 172, poz. 63
 192. Schlechter Emanuel – zesp. 300, sygn. 2423, k. 182, poz. 1258
 193. Schulz Bruno – zesp. 300, sygn. 154, k. 86, poz. 266
 194. Schütz Alfred Longin – zesp. 300, sygn. 2964, k. 45, poz. 223
 195. Semkowicz Aleksander – zesp. 301, sygn. 801, s. 188;
 196. Semkowicz Władysław – zesp. 301, sygn. 782, s. 197, poz. 111
 197. Sendzimir Tadeusz Karol – zesp. 301, sygn. 1623, s. 372, poz. 222; sygn. 1644, s. 89, poz. 89
 198. Siarczyński Franciszek – zesp. 301, sygn. 819, s. 118
 199. Sierakowski Wacław Hieronim – zesp. 301, sygn. 758, s. 148
 200. Sichulski Kazimierz – zesp. 301, sygn. 840, s. 260, poz. 95; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-3007, k. 37, poz. 52
 201. Skarbek Stanisław Marcin – zesp. 301, sygn. 1008, s. 63
 202. Słowacki Euzebiusz Tomasz – zesp. 301, sygn. 1015, s. 16
 203. Smolka Franciszek Jan – zesp. 301, sygn. 1706, s. 290, poz. 198
 204. Sobieski, Jan III – zesp. 301, sygn. 1575, s. 439
 205. Sobelsohn (Radek) Karol Kopel – zesp. 300, sygn. 555, k. 198, poz. 1093
 206. Sobieski Marek – zesp. 301, sygn. 1516, s. 144
 207. Sosnkowski Kazimierz – zesp. 301, sygn. 1868, s. 807, poz. 67; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-2932, s. 90
 208. Sosnowski Jerzy Franciszek Ksawery – zesp. 301, sygn. 1623, s. 624, poz. 27
 209. Stachiewicz Julian – zesp. 301, sygn. 1671, s. 21, poz. 97
 210. Stachiewicz Wacław Teofil – zesp. 301, sygn. 1671, s. 220, poz. 100; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2- 2943, k. 184, poz. 169
 211. Staff Leopold Henryk – zesp. 301, sygn. 844, s. 271, poz. 146
 212. Steuermann Edward – zesp. 300, sygn. 1096, s. 55, poz. 165
 213. Steuermann Zygmunt – zesp. 300, sygn. 2034, s. 11, poz. 34
 214. Stock Juda Wolf – zesp. 300, sygn. 1766, k. 63, poz. 196
 215. Strassberg Israel (znany jako Lee Strasberg) – zesp. 300, sygn. 2558, k. 170, poz. 87
 216. Stryjkowski Julian – zesp. 300, sygn. 2479, s. 34, poz. 101
 217. Suchomel Jan Maria – zesp. 301, sygn. 1864, s. 187, poz. 375
 218. Szajnocha Karol – zesp. 301, sygn. 761, s. 199
 219. Szczepanowski Stanisław Antoni – zesp. 301, sygn. 761, s. 618
 220. Szendzielarz Zygmunt Edward – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2829, s. 236
 221. Śliwiński Jan – zesp. 301, sygn. 1066, s. 253; zesp. 301, sygn. 1866, s. 298, poz. 21
 222. Trawiński Alfred – zesp. 300, sygn. 120, s. 130, poz. 59; sygn. 2874, s. 11, poz. 502
 223. Trzemeski Edward – zesp 301, sygn. 1863, s. 53, poz. 3; zgony córek: sygn. 782, s. 436, poz. 77 i sygn. 783, s. 182, poz. 100
 224. Twardowski Bolesław – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 618-2-1129, k. 5
 225. Ujejski Kornel – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2118, k. 31; 618-2-2554, k. 142, poz. 6
 226. Ulam Adam Bruno – zesp. 300, sygn. 605, s. 139, poz. 556
 227. Ulam Stanisław – zesp. 300, sygn. 2599, s. 168
 228. Uruski Seweryn Maciej Leon Kazimierz – zesp. 301, sygn. 40, s. 168
 229. Viertel Salka (Sara) – zesp. 300, sygn. 1093, s. 55, poz. 163
 230. Vogel Debora – zesp. 300, sygn. 2394, k. 77, poz. 4
 231. Vogelfänger Henryk – zesp. 300, sygn. 2423, k. 174, poz. 1236
 232. Wajda Kazimierz Jan – zesp. 301, sygn. 1864, s. 57, poz. 559
 233. Waldman Ernestyna (po mężu Fleck) – zesp. 300, sygn. 2059, k. 34, poz.100
 234. Weigel Kasper – zesp. 301, sygn. 840, poz. 121, s. 353; sygn. 1937, poz. 3, s. 49
 235. Weiss Leopold / Muhammad Asad – zesp. 300, sygn. 2123, s. 225, poz. 931
 236. Wiesenthal Szymon – zesp. 300, sygn. 4050, s. 125, poz. 10
 237. Winiarz Alojzy Franciszek Karol – zesp. 301, sygn. 843, s. 474, poz. 50; sygn. 1725, s. 656, poz. 102; sygn. 1927, s. 733, poz. 98
 238. Wolska (Młodnicka) Maryla – zesp. 301, sygn. 820, s. 536
 239. Wysłouch Bolesław – zesp. 548, sygn. 3, s. 57-58, poz. 7; zesp. 301, sygn. 2022, s. 219, poz. 180
 240. Wysłouchowa Bronisława, z domu Szabatowska – zesp. 301, sygn. 2022, s. 219, poz. 180
 241. Wysłouchowa Maria – zesp. 301, sygn. 1927, s. 81, poz. 65
 242. Wyspiański Ignacy – zesp. 301, sygn. 78, s. 99
 243. Wyspiański Franciszek – zesp. 301, sygn. 827, s. 275
 244. Wyspiański Stanisław – Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp. 331, sygn. 48, s. 250-251
 245. Zagórski Włodzimierz – zesp. 301, sygn. 1020, s. 50
 246. Zapolska Gabriela – zesp. 436, sygn. 393, s. 10; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2-2450, k. 148, poz. 15
 247. Zawirski Zygmunt – zesp. 301, sygn. 1868, s. 786, s. 13
 248. Zuber Rudolf – zesp. 301, sygn. 1644, s. 65; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 618-2- 2226, k. 195v
 249. Żegleń Kazimierz / Zeglen Casimir – zesp. 301, sygn. 508, s. 85
 250. Żmurko Wawrzyniec – zesp. 437, sygn. 16, s. 51; zesp. 301, sygn. 821, s. 623, poz. 33
 251. Żuliński Kazimierz – zesp. 301, sygn. 2069, s. 485, poz. 12
 252. Żuliński Tadeusz – zesp. 301, sygn. 782, s. 891, poz. 66
 253. Żuliński Tadeusz Anzelm – zesp. 301, sygn. 1863, s. 310, poz. 1
 254. Żuliński Tadeusz Józef – zesp. 301, sygn. 783, s. 278, poz. 175; sygn. 2083, s. 315

MAPA : Mapa Galicyi i Bukowiny z Wielkim Księstwem Krakowskiem, autor: Stanisław Majerski, Lwów 1915, z serwisu Polona.pl


Fotografie: Narodowe Archiwum Cyfrowe

 • Zesp. 1, sygn.: 1/70, 1/177, 2/2300, 2/3157, 2/2484/1, 4/485, 4/758, 4/1118, 5/787, 5/1059, 5/1072, 6/2524/16, 6/3073, 6/3547, 7/254, 7/306, 7/501, 7/510, 7/514, 7/536, 7/581, 8/1364/1, 8/2132, 9/239/1, 9/336, 9/1486, 9/2219, 9/3060, 9/3584/3, 9/3668, 9/3921, 9/4432, 9/5888, 9/5867, 9/6185, 9/8205, 10/65, 10/165, 10/1738, 10/1926, 10/2141, 11/843, 11/1296, 11/1509, 11/1521, 11/1619, 11/2976, 11/6050, 11/7729/2, 11/7729/6, 11/9269, 11/9274, 11/9276, 11/11310, 11/12336/2, 14/367, 14/2032/1, 14/2036, 14/2287, 14/2295, 15/179, 15/465/1, 16/3294, 1647
 • Zesp. 2, sygn.: 8853
 • Zesp. 3, sygn.: 1/147, 3/22/0/-/193, 6/258
 • Zesp. 7, sygn.: 466
 • Zesp. 18, sygn.: 50-63298
 • Zesp. 20, sygn.: 105
 • Zesp. 21, sygn.: 49
 • Zesp. 22, sygn.: 126
 • Zesp. 36, sygn.: 185
 • Zesp. 40, sygn.: 13/18
 • Zesp. 41, sygn.: 44, 785, 788, 790, 806, 823, 824, 826, 835, 842, 851, 858, 862, 863, 868, 870, 873, 875, 876/1, 880, 881, 901, 926, 938, 939, 1014, 1018, 1028, 1032, 1112, 1139, 1160/2, 1178, 1201, 1206, 1211
 • Zesp. 131, sygn. 467
 • AGAD, Zesp. 336, sygn. 2/84, s. 31

Żydowski Instytut Historyczny, Archiwum

 • 301/Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady: 301/1139; 301/1175
 • 303/XIV-Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Emigracji. 1946-1950, Akta personalne nr 48