Narodziny i wczesne dzieciństwo

Narodziny dziecka zawsze były wydarzeniem niezwykle ważnym dla rodziny. Posiadanie męskiego potomka zapewniało jej kontynuację, córki zaś umożliwiały korzystne koligacenie się. Nie można też zapominać o zwykłej ludzkiej radości z posiadania potomstwa. Niestety, aż do czasów stosunkowo nam bliskich śmiertelność wśród dzieci była niezwykle duża. Mimo więc oczywistego niebezpieczeństwa, które dla kobiety niósł poród, starano się mieć jak najwięcej dzieci, z których przeżywały zazwyczaj tylko nieliczne. Przez pierwsze lata życia, bez względu na płeć dzieci, zajmowały się nimi matki, później nad chłopcami opiekę przejmowali ojcowie. Źródła pisane z okresu staropolskiego stosunkowo niewiele mówią nam o życiu codziennym dzieci. Zmienia się to dopiero w wieku XIX, a szczególnie w następnym.

Zobacz też

Dokumenty

 • 11.

  b.m., 1742 r.

  List Karola Stanisława Radziwiłła do matki Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej, hetmanowej polnej litewskiej;

  j. pol., oryg., rękopis, karta papierowa, 190 x 165 mm, AR dz. IV, nr 240 s. 7.

 • 12.   12a.

  b.m., [2. połowa XVIII w.]

  Zapiski o narodzinach i śmierci dzieci Teodory z Zassów Chaleckiej, spisane przez nią samą, będące świadectwem wielkiej śmiertelności dzieci, nawet w zamożnych rodzinach szlacheckich;

  j. pol., oryg., rękopis, karta papierowa, 330 x 210 mm, Zbiór materiałów różnej proweniencji, nr 151, s. 1-2.

 • 13.   13a.

  b.m., 24 lipca 1902 r.

  Laurka wykonana przez Antonię Skrzyńską dla matki;

  j. niem., oryg., druk., rękopis, bifolium, 212 x 141 mm, Akta osób i rodzin, nr 242, s. 127-128.

 • 14.

  Kielce, 1924 – 1930 r.

  Sztambuch prawdopodobnie uczennicy z rodziny Oknińskich;

  j. pol., oryg., księga oprawna w skórę, 200 x 120 20 mm, Akta osób i rodzin, nr 528, s. 160.

 • 15a.   15b.

  Kraków, [lata 80. XIX w.]

  Portret Zygmunta, Adama i Władysława Zamoyskich w wieku chłopięcym;

  j. pol., oryg., fotografia, 102 x 64 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr A/148.

 • 16a.   16b.

  b.m., [lata 70. XIX w.]

  Portret Zofii z Potockich, żony Stefana Zamoyskiego z synem Zygmuntem mającym ok. 2 lat;

  j. pol., oryg., fotografia, 138 x 88 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr A/149.

 • 17a.   17b.

  Paryż, b.d.

  Portret Pelagii z Zamoyskich, żony Ksawerego Branickiego z dwójką dzieci;

  j. fran., oryg., fotografia, 195 x 62 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr A/192.

 • 18a.   18b.

  Warszawa, [ok. 1880 r.]

  Portret Marii z Przezdzieckich, żony Wincentego Walewskiego z dziećmi;

  j. pol., oryg., fotografia, 165 x 105 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr B/72.

 • 19.

  Biała Cerkiew, b.d.

  Portret Marii z Branickich, żony Zdzisława Lubomirskiego, Anny Branickiej oraz Elżbiety i Jadwigi Tarnowskich;

  j. pol., oryg.., 165 x 105 mm, fotografia, Zbiór fotografii Oddziału III, nr B/105.

 • 20.

  Lwów, b.d.

  Portret nieznanego małżeństwa z trójką dzieci;

  j. pol., oryg., fotografia, 162 x 110 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr B/448.