• 32a.   32b.   32c.   32d.   32e.   32f.   32g.   32h.   32i.   32j.   32k.   32l.

  Berlin, 12 marca 1796 r.

  Intercyza przedślubna zawarta między księciem Prus Ferdynandem a Michałem Hieronimem Radziwiłłem w związku z małżeństwem między ich dziećmi: Fryderyką Dorotą Luizą, siostrzenicą króla Fryderyka II a Antonim Radziwiłłem;

  j. franc., oryg., rękopis, poszyt, 250 x 340 mm, Arch. Radziwiłłów z Nieborowa. Akta majątkowe i gospodarcze dawniejsze, nr 52, s. 21-22.

 • 33.  33a.

  Rzym, 18 czerwca 1750 r.

  Dyspensa papieska na ślub Anny, córki Kazimierza Leona Sapiehy i Karoliny Teresy z Radziwiłłów z Janem Kajetanem Jabłonowskim, konieczna ze względu na drugie małżeństwo matki panny młodej z Józefem Aleksandrem Jabłonowskim, bratem stryjecznym pana młodego; odpis notarialny,

  j. łac., oryg., rękopis, bifolium, 230 x 380 mm, AR dz. X, nr 823, s. 1-2.

 • 34a.   34b.

  b.m, 1885 r.

  Zbiór telegramów z gratulacjami z okazji zaręczyn Romana Potockiego i Elżbiety Matyldy Radziwiłłówny, które odbyły się 14 lutego 1885 r.;

  j. franc., niem., pol., oryg., rękopis, druk, księga oprawna w skórę, 250 x 195 x 30 mm, Arch. Potockich z Łańcuta, nr 4955.

 • 35.

  Kraków, ok. 1897 r.

  Portret zaręczynowy Julii Branickiej i Henryka Potockiego wykonany w zakładzie fotograficznym Józefa Sebalda w Krakowie;

  oryg., fotografia, 100 x 155 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr B/57.

 • 36a.   36b.

  Warszawa, 3 maja 1626 r.

  List Wacława Leszczyńskiego, kanclerza wielkiego koronnego do Tomasza Zamoyskiego z zaproszeniem na wesele córki Marianny z Andrzejem Tuczyńskim, które odbyć się miało w Gołuchowie;

  j. pol., oryg., rękopis, karta papierowa, 195 x 300 mm, AZ, nr 730, s. 38.

 • 37.

  b.m., 1642 r.

  Spis zwierząt i artykułów spożywczych potrzebnych na przyjęcie weselne wojewodzianki witebskiej, sporządzony na polecenie Mikołaja Kiszki, podskarbiego wielkiego litewskiego;

  j. pol., oryg., rękopis, karta papierowa, 200 x 330 mm, AR dz. X, nr 630, s. 1.

 • 38a.  38b.   38c.  38d.

  Grodno, 1 czerwca 1631 r.

  "Oddawanie Jej Mości panny Gryzeldy Wodyńskiej, wojewodzianki podlaskiej za Jego Mości pana Jana Stanisława Sapiehę, marszałka wielkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego" – mowa wygłoszona podczas wesela Gryzeldy Wodyńskiej i Jana Stanisława Sapiehy;

  j. pol., kopia, rękopis, księga oprawna w skórę, 210 x 330 x 60 mm, AR dz. II, ks. 7, s. 337-342.

 • 39.

  Chroberz, 26 września 1928 r.

  Fotografia z wesela Władysława Tarnowskiego i Marii Wielopolskiej;

  oryg., fotografia, 395 x 325 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr E/21.

 • 40.

  Gołuchów, 1929 r.

  Fotografia z wesela Stefana Zamoyskiego i Elżbiety Czartoryskiej, które odbyło się w 1929 r. na zamku w Gołuchowie;

  oryg., fotografia, 230 x 165 mm, Zbiór fotografii Oddziału III, nr C/79.

 • 41.

  Włocławek, 28 lutego 1938 r.

  Zbiór telegramów i listów z gratulacjami z okazji ślubu Stanisława Brzezińskiego i Kazimiery Bernatowiczówny, który odbył się w 1938 r. w Warszawie. Swoje życzenia przesłał m.in. ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski;

  j. pol., oryg., rękopis, karta papierowa, 210 x 270 mm, Arch. Brzezińskich, nr 7, s. 491.

 • 42a.   42b.

  b.m., [ok. 1622 r.]

  Protestacja plenipotenta prawnego małżonków Elżbiety z Kiszków i Adama Leśniowolskiego starosty brańskiego na Jakuba Iwanowskiego o zawarcie bezprawnego ślubu z Anną Kiszczanką i zagarnięcie dóbr po Piotrze Kiszce oraz przeciwko Annie Kiszczance o bezprawny ślub;

  j. pol., kopia, rękopis, bifolium, 210 x 330 mm, AR dz. X, nr 474, s. 1-3.

 • 43.

  Rzym, 16 września 1882 r.

  Błogosławieństwo papieża Leona XIII z okazji 25 rocznicy ślubu Antoniego Radziwiłła i Marii Castellane, którą obchodzili 3 października 1882 r. w Nieświeżu;

  j. franc., łac., oryg., rękopis, karta papierowa, 190 x 245 mm, AR dz. XIII, nr T1-12, s. 31.

Małżeństwo, związek dwóch osób i rodzin

Główną formą egzystencji kobiety szlacheckiej poza domem rodzinnym było małżeństwo. Należy jednak zaznaczyć, że swoboda wyboru przyszłego męża przez samą zainteresowaną była mocno ograniczona. Większą swobodą cieszyły się w tym zakresie wdowy. Zdarzały się także małżeństwa zawierane wbrew woli rodziny, które w pewnych okolicznościach mogły być potraktowane jako porwanie i gwałt na pannie. Przed ślubem spisywano umowy gwarantujące zabezpieczenie interesów przyszłej żony. Spadkobiercami były ich ewentualne dzieci, a w wypadku ich braku majątek nieruchomy, a czasami i ruchomy, wracał do rodziny żony. W okresie przedrozbiorowym mąż nie dziedziczył po żonie, jeżeli ta nie dokonała odpowiednich zapisów. O doborze odpowiedniego kandydata decydowała jego pozycja społeczna, wysokość posagu oraz interesy i korzyści wynikające z małżeństwa. Obrzęd zaślubin i wesele w epoce staropolskiej były bardzo mocno zrytualizowane, a jedną z głównych ich cech było oratorstwo. Spośród wszystkich typów mów weselnych, najbardziej uroczystą i wymagającą największego kunsztu od oratora, była mowa dziękczynna podczas oddawania panny za żonę. Badacze dziś nie są zgodni, w którym momencie uroczystości weselnej miała ona miejsce, niemniej była wygłaszana według pewnego określonego schematu. Wygłaszał ją najczęściej ktoś z przyjaciół lub rodziny, a rodzice nowożeńców, jak i sami nowożeńcy nie mieli prawa się wtrącać i przerywać. Na początku z reguły mówca wychwalał samą instytucję małżeństwa, dalej podkreślał świetność rodu panny młodej oraz zalety jej samej.

Zobacz też