Przygotowania

7 IX 1789 r., w 25. rocznicę elekcji Stanisława Augusta, sejm powołał specjalną deputację, która miała przygotować projekt przyszłego ustroju Rzeczypospolitej. W deputacji główną rolę odgrywał marszałek nadworny litewski Ignacy Potocki, jeden z głównych przywódców opozycji sejmowej. W przeciwieństwie do Stanisława Augusta, zwolennika silnej władzy królewskiej, I. Potocki miał poglądy republikańskie. W tym też duchu opracował projekt „Zasady do poprawy formy rządu” zawierający zarys przyszłego ustroju Rzeczpospolitej. Przyjęte w grudniu 1789 r. przez sejm Zasady stały się podstawą do przygotowanego głównie przez Potockiego „Projektu do formy rządu”, nad którym rozpoczęto debatę w sierpniu 1790 r.

Długie obrady nad każdym artykułem projektu, często kończące się decyzjami sprzecznymi z zamierzeniami twórcy oraz wzrost popularności Stanisława August w sejmie, przekonały Ignacego Potockiego o konieczności współpracy z monarchą. 4 grudnia 1790 r. z inicjatywy Potockiego doszło do jego spotkania ze Stanisławem Augustem. W trakcie rozmowy ustalono, że w celu szybkiego zakończenia prac nad przyszłym ustrojem państwa, projekt konstytucji zostanie przygotowany w wąskim gronie osób, a następnie przedstawiony w całości do akceptacji w sejmie. Od stycznia do kwietnia 1791 r. między Stanisławem Augustem, Ignacym Potockim i gronem wtajemniczonych osób krążyły różne wersje projektów, wzajemnie korygowane, uzupełniane, poprawiane, w których ścierały się poglądy republikańskie z monarchicznymi.

„Ustawa Rządowa” jako uzgodniony, kompromisowy projekt konstytucji, odczytana została po raz pierwszy publicznie 2 maja 1791 r. w Pałacu Radziwiłłowskim (dzisiejszym Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu). Później w pałacu marszałka Stanisława Małachowskiego (dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych) zaczęto zbierać podpisy pod „Asekuracją” - deklaracją senatorów i posłów potwierdzających, że na posiedzeniu sejmu będą popierać wniesiony pod obrady projekt „Ustawy Rządowej”.

Projekt do formy rządu

AGAD, ASCzt, t. XVI

Projekt do formy rządu

AGAD, ASCzt, t. XVI

Projekt do formy rządu

AGAD, ASCzt, t. XVI

`