Fotografie z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych


   

1. Kolejka wąskotorowa w Sołotwinie (pow. Nadwórna, woj. stanisławowskie), lata 30-te XX w.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A696 i A697

2. Peron kolejowy, wózek bagażowy, wagon, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A1096

3. Żołnierze austriaccy na dworcu w Rzeszowie, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A1197

4. Pożegnanie na dworcu, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A1404

5. Budowa torów kolejowych, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. C118

6. Lokomotywa wąskotorowa, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. C120

7. Scena uroczystego powitania na dworcu, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. D158

8. Kolej wąskotorowa, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. IIII/A/027

9. Trzej żołnierze na peronie, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A1354

10. Gen. Karl Kirchbach (1856-1939) w oknie pociągu jadącego do Włoch, marzec 1916,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A1224

11. Fragment wagonu kolejowego, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A937

12. Lokomotywa parowa, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. 195

13. Kolej wąskotorowa, b.d.,
Zbiór fotografii Oddziału III, sygn. A29