Prezentowane plany i projekty pochodzą z zasobu AGAD, zdjęcia zaś, będące ilustracją wykonania tych projektów, z różnych kolekcji internetowych


1. Gmach Generalnej Dyrekcji Kolei Państwowych we Lwowie, 1903 r.
Polona.pl

- Plan parteru budynku Generalnej Dyrekcji Kolei Państwowych, b.d. [1897-1914 r.],
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 207, s. nlb.

2. Przebudowa dworca osobowego we Lwowie – rys. techniczny, 1901 r.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 221B, s. 71

3. Plan peronów i rozjazdów dworca głównego we Lwowie, 1911 r.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 221A, s. 816, 817, 819-820.

4. Dworzec kolejowy w Zakopanem, b.d.,
Polona.pl

- Projekty rozbudowy dworca, 1902 r.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 184, s. 3, 4, 5, 6.

5. Dworzec Główny w Krakowie, b.d.,
Polona.pl

- Projekt Dworca Głównego, b.d.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 30A, s. 477.

6. Wiadukt kolejowy nad ul. Lubicz, przy Dworcu Głównym w Krakowie, ok. 1905 r.,
pl.pinterest.com

- Projekt wiaduktu, XI 1896 r.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 87, s. 237.

7. Budynek dworca kolejowego w Tarnobrzegu, 1915 r.,
pbc.rzeszow.pl

- Projekty rozbudowy i plan parteru dworca kolejowego, 1913 r.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 161, s. 243, 244, 362.

8. Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie, ok. 1890 r.,
Wikipedia

- Fasada i przekrój pionowy budynku dworca kolejowego, 1890 r.,
Zbiór Ikonograficzny Oddziału IV, sygn. 945.

9. Dworzec kolejowy w Brusach, b.d. [1913],
Warszawski Okręg Komunikacji, sygn. 437, s. 8, 8v.

10. Projekt budynku stacji kolejowej w Myszkowie, b.d.,
Zbiór planów po Henryku i Leandrze Marconich, sygn. 580-1, 580-2.

11. Warsztaty naprawcze taboru kolejowego na stacji Podgórze-Płaszów – rys. techniczny, 1902 r.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 91, s. 328.

12. Projekt przebudowy stacji kolejowej Podgórze-Płaszów (m. in. lokomotywownia i warsztaty), 1913 r.,
C. k. Ministerstwo Kolei Żelaznych, sygn. 91, s. 237.

Więcej dokumentów zobacz w Archiwum Narodowym w Krakowie.