Warszawa, na zjeździe generalnym koronnym, na zamku w Warszawie, 28 stycznia 1573 r.

Konfederacja Generalna Warszawska - Zjazd powszechny szlachecki w Warszawie uchwala artykuły dla zachowania pokoju i porządku wewnętrznego przed elekcją nowego króla.

AGAD,  Zb. dok. perg. 4467

Audiodeskrypcja

Sposób przywieszenia pieczęci

 

Pieczęcie (wybór)

 

Literatura:

  • W. Budka, Kto podpisał Konfederację Warszawską 1573 r.?, [w:] Reformacja w Polsce, R. I, nr, 4, 1921, s. 314-319
  • N. Davies, God’s Playground. A History of Poland, Oxford 1981
  • E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998
  • A. Jobert, La tolerance religieuse en Pologne au XVIc siecle, [w:] Studi di onore di Ettore Lo Gato Giovanni Maver, Firenze 1962, s. 337-343
  • M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia, Warszawa 1974
  • Konfederacja warszawska 1573 roku wielka karta polskiej tolerancji, opr. M. Korolko, J. Tazbir, Warszawa 1980
  • Justyna Król-Próba, Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej – odkrycia sfragistyczne dzięki interwencji konserwatorskiej, [w:] Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. Jacek Krochmal, Warszawa 2017, s. 709-721
  • G. Schramm, Der Polnische Adel und die Reformation, Wisbaden 1965
  • J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI – XVII w., Warszawa 1967