« Powrót   Metryka Koronna z czasów Zygmunta Augusta (MK 77, MK 78, MK 80, MK 82, MK 83, MK 84, MK 85, MK 93, MK 87, MK 95, MK 97, MK 99, MK 100, MK 101, MK 105, MK 107, MK 86, MK 108, MK 109, MK 110, MK 89, MK 79, MK 90, MK 96, MK 91)  

Metrica Regni Poloniae Digitalis

Niniejsza prezentacja obejmuje kopie cyfrowe Metryki Koronnej, której oryginały przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Na tej stronie dostępne są kopie ksiąg wpisów z czasów panowania króla Zygmunta Augusta. Kopiom towarzyszą opisy kolejnych wpisów, opublikowane wcześniej w piątym i szóstym tomie wydawnictwa Teodora Wierzbowskiego „Matricularum Regni Poloniae Summaria” (MRPS V/1, V/2, VI/1).

Opisy autorstwa T. Wierzbowskiego i kopie stron księgi można przeglądać kolejno. W tym celu należy wybrać opcję „Pokaż wszystko”, która pozwala wyświetlić zawartość całego tomu w układzie wpisów. Wpisy z suplementu umieszczono na końcu.

Można też wyszukiwać interesujące informacje zawarte w opisach. Wyszukiwarka przeszukuje całość tekstu, znajdując wszystkie wystąpienia wybranego słowa lub frazy. Minimalny wyszukiwany ciąg znaków powinien liczyć trzy litery. Wykonując poszukiwania należy wziąć pod uwagę, że opisy zostały wykonane przez Wierzbowskiego w jęz. łacińskim. W związku z tym poszukiwane słowa (ciągi znaków) należy formułować po łacinie, np. oppid (szukając ‘miasta’ – proponowana część słowa ze względu na deklinację), Nicol (szukając ‘Mikołaja’, również część imienia) czy Calis (Kalisz, kaliski). Nazwy miejscowości, w których miało miejsce opisywane wydarzenie, podawane są w języku polskim, w tym więc języku należy je wpisywać do okienka wyszukiwania, np. Kalisz.

Zakres wyszukiwania można ograniczyć do interesującego okresu, zaznaczając go suwakiem w polu Rok – istnieje możliwość wyboru w obrębie lat 1299 – 1454.